WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податок з власників транспортних засобів - Реферат

Податок з власників транспортних засобів - Реферат

податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (вказуються повністю їх прізвища, імена та по батькові, проставляються дата, місяць та рік складання розрахунку), затверджується печаткою і подається до відповідного органу державної податкової служби.
5.3. Розрахунок приймається органом державної податкової служби без попередньої перевірки зазначених у ньому показників, реєструється у .підрозділі до функції якого входить реєстрація документів.
5.4. Після реєстрації розрахунків, що надійшли у термін встановлений для їх подання, або відповідна інформація за ними в електронному вигляді, в той самий день передаються до відділу, за яким закріплені обов'язки справляння податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. По мірі надходження розрахунків працівники цього відділу зобов'язані протягом 5 днів, без виїзду на підприємство їх перевірити.
5.5. У випадках не подання у встановлений. строк розрахунку, виявлені недостовірності даних, заявлених у ньому (в тому числі арифметичні помилки), податковий орган повинен провести позапланову виїзну перевірку юридичної особи (відповідно до Указу Президента України від 23 липня 1998р. № 817/98 "Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності").
При виявленні фактів заниження або завищення сум податку по матеріалам документальних перевірок, або документальною перевіркою підтверджується заниження або завищення суми податку внаслідок арифметичної або методологічної помилки податковий орган повинен самостійно визначити сумуподаткового зобов'язання.
При цьому, власники транспортних засобів , які допустили порушення податкового законодавства з податку з власників транспортних засобів несуть відповідальність згідно з статтею 7 Закону про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та ст. 17 Закону №2181.
5.6. Наказом Державної податкової адміністрації України від 27.03.2001 №131 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 26.05.99 №277"Про затвердження форм обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів і порядку ведення цих форм" встановлено порядок податкового обліку податку з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів. Оперативний облік податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів як з фізичних, так і юридичних осіб ведеться податковими інспекторами відділу обліку та звітності відповідно до вказаного документу.
5.7. Підставою для ведення обліку є вищезазначений розрахунок, відомість по зарахуванню податку до бюджету і повернення надмірно сплачених сум, інші документи, визначені законодавчими та нормативними актами як такі, що підтверджують сплату податку або є підставою для його нарахування.
5.8. Облік надходжень ведеться по платниках - юридичних особах - картках особових рахунків форми № 6, відкритих по коду бюджетної класифікації 12020100 - "Податок з юридичних осіб - власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", а також у реєстрі надходжень та повернень за ф.25.
5.9. Контроль за нарахуванням та сплатою податку ведеться податковою інспекцією (адміністрацією) за місцем знаходження юридичної особи, оскільки згідно Закону, відповідальність за сплату податку несе юридична особа - платник.
5.10. У разі делегування прав юридичною особою по обчисленню та сплаті податку своїм відокремленим структурним підрозділам за місцем постійного базування транспорту, податок може бути сплачений структурними підрозділами з повідомленням про факт сплати юридичній особі. В такому випадку юридична особа подає розрахунок податку з власників транспортних засобів до податкового органу за місцем свого знаходження на всі транспортні засоби, зареєстровані за нею, з розподілом (згрупуванням) транспортних засобів за місцем їх постійного базування. Копії розрахунків податку, у такому разі, надсилаються податковим органам тих адміністративних одиниць де постійно базуються транспортні засоби, з метою відкриття особового рахунку платника податку, рознесення в ньому відповідних сум податку та контролю за повнотою і своєчасністю його сплати.
Відповідно до Закону України від 22 травня 1997р. №283/97 "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) господарська діяльність це будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі, коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку Іншу особу, яка діє від Імені та на користь першої особи.
Філіал (філія) - структурно відокремлена частина юридичної особи, що знаходиться поза межами розташування керівного органу юридичної особи та виконує таку ж діяльність, що й юридична особа в цілому. Філія має своє керівництво, яке підпорядковане керівному органу юридичної особи І діє на підставі доручення, що отримується від відповідного керівного органу юридичної особи.
Враховуючи наведене вище, а також те, що згідно з Цивільним кодексом України юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом - або статутом (положенням), то розрахунок податку до органів державної податкової служби за. місцем знаходження філій та місцем постійного базування транспортних засобів, може бути подано за підписом уповноваженої головним підприємством особи, але враховуючи, що відповідальність за складання розрахунку податку і його сплату несе юридична особа, копія розрахунку подається, юридичній особі (для складання розрахунку юридичною особою):
(1) Подання юридичною особою до ДПІ по місту реєстрації (у випадку, якщо у неї нема структурних підрозділів) розрахунку по податку з власників транспортних засобів.
(2) Надання установі банку платіжного доручення на перерахування відповідної суми грошей.
(3) Виписка банку про зарахування до відповідного бюджету суми сплаченого податку з власників транспортних засобів.
(4) Нарахування ДПІ податку, розноска сплати по особовому рахунку.
У разі делегування прав юридичною особою по обчисленню та сплаті податку своїм відокремленим структурним підрозділам за місцем постійного базування транспорту:
(1а) - Подання розрахунку відокремленим структурним підрозділом.
(2а) - Подання копії розрахунку податку філією - юридичній особі.
(За) - Реєстрація розрахунків в

 
 

Цікаве

Загрузка...