WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення - Реферат

Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення - Реферат

на день складання акта становить 54 грн 20 коп.".
Бланки документів суворого обліку пропонуємо вносити до акта інвентаризації бланків суворого обліку, форма якого буде наведена в іншому розділі, де докладно розглядатиметься порядок їх інвентаризації (буде опублікований пізніше).
2. Порядок відображення в бухгалтерському обліку регулювання інвентаризаційних різниць за грошовими коштами та іншими цінностями, що є на зберіганні у касі підприємства
Ознайомившись зі змістом акту на наступній стор., ви можете пересвідчитись у тому, що більшість бухгалтерських записів з регулювання інвентаризаційних різниць, які виникли під час проведення інвентаризації каси і касових операцій, не є складними для розуміння навіть бухгалтерами-початківцями і не потребують додаткових пояснень. Однак на окремі проведення слід звернути увагу.
По-перше, що стосується поштових марок, то пункт 1.3.2 Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що затверджені спільним наказом Мінфіну, СБУ, МВС від 25.11.93 р. №98/118/740, зараховує знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками) до бланків суворої звітності.
Звісно, що бухгалтерський облік таких активів здійснюється подібно до обліку бланків суворого обліку. За собівартістю виготовлення чи придбання поштові марки обліковуються на субрахунку 209 "Інші матеріали", а за номінальною вартістю - на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку". Списання поштових марок проводиться одночасно з обох рахунків, але за різною вартістю (відповідно, за собівартістю виготовлення чи придбання та номінальною вартістю).
По-друге, при відображенні в обліку нестачі валютної готівки можливі курсові різниці, оскільки курс валюти на дату отримання готівки в касу і на дату виявлення нестач за валютними коштами може змінитися. Порядок відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць регулюється П(С)БО 21. Згідно з ним, відображення нестач валютних цінностей відноситься до монетарних статей. Перерахунок іноземної валюти за такими статтями у гривні здійснюється за курсом НБУ на дату операції (у нашому випадку - дата виявлення нестачі).
Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображають у складі інших операційних доходів (витрат).
У цьому розділі ми зумисне не наводили бухгалтерських записів, які стосуються інших бланків суворої звітності, векселів та інших цінних паперів, які також можуть зберігатись у касі підприємства. Такі проведення будуть наведені в інших (спеціальних) розділах, які публікуватимуться в наступних номерах тижневика.
Особливу увагу під час інвентаризації слід звернути на таке:
" Усі надходження й видачі готівки мають бути занесені до касової книги (типова форма КО-4).
" Прибуткові касові ордери й квитанції до них та видаткові касові документи бухгалтер повинен виписувати лише чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечують їх надійне зберігання протягом установлених термінів.
" Бухгалтерія повинна зареєструвати прибуткові й видаткові касові ордери у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма КО-3).
" На наявність, правильність і своєчасність заповнення Книги обліку прийнятих та виданих касиром грошей (типова форма КО-5).
" На наявність, правильність і своєчасність заповнення Журналу реєстрації посвідчень на відрядження й дотримання граничних термінів відрядження.
" Приймання готівки за прибутковими та її видача за видатковими касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.
" Виправлення помилок у прибуткових та видаткових касових документах забороняється (такий документ вважається недійсним).
" На наявність на прибуткових касових ордерах та видаткових касових документах усіх реквізитів, дозвільних підписів, підписів касира та осіб, які отримують кошти (підписують одразу ж після одержання або видачі за цими документами готівки), наявність на доданих до них документах штампа або напису касира "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік). Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то в такому випадку підпис керівника на самому ордері є необов'язковим.
" На наявність у платіжних відомостях на виплату заробітної плати, пенсій, стипендій проти прізвищ фізичних осіб, яким не здійснено виплату належної суми, штампів або написів: "Депоновано". Наприкінці відомості обов'язково мають бути написи про фактично виплачену та невиплачену (депоновану) суми, включені до конкретної платіжної відомості.
" На наявність реєстрівдепонованих сум.
" На наявність видаткових касових ордерів на фактично видані суми за платіжними відомостями.
" Виправлення у касовій книзі не допускаються. Але якщо вони все ж є, то мають бути засвідчені підписом касира та головного бухгалтера або особи, яка його заміщує.
" Усі касові документи повинні бути укомплектовані в хронологічному порядку, пронумеровані й переплетені в окремі папки.
Висновок
Отже, з метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів.
Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.
Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий - залишається у матеріально відповідальної особи.
До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи (особи, які відповідають за збереження коштів) дають розписку, визначену в додатку 1.
У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).
Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві у строки, що встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. У разі застосування підприємством у розрахунках РРО звіряється сума наявної готівки на місці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною в звіті РРО (в РК та КОРО). У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.
У разі автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.
Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих підприємствах, а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до укладених договорів під час проведення документальних ревізій обов'язково проводять інвентаризацію кас і перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій. У господарських товариствах, якщо це передбачено їх статутом, такі ревізії проводять ревізійні комісії.
Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють визначені законодавством України органи контролю відповідно до їх компетенції.
Список використаної літератури
1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №72
2. Фінансовий облік. Посібник / За ред. Кириленка В.І. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...