WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення - Реферат

Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення - Реферат

готівка використовується для виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, відряджень, дивідендів (доходу), підприємства мають право зберігати її протягом трьох робочих днів понад установлений ліміт, включаючи день отримання готівки в установах банку. А віддалені підприємства залізничного транспорту та підприємства морських портів можуть зберігати отриману в банку готівку протягом п'яти робочих днів, включаючи день отримання готівки до каси підприємства.
Готівку, отриману в банку на інші потреби, ніж перелічені вище, підприємство має видавати своїм працівникам у день її отримання в установі банку.
Підприємства мають право зберігати в касі готівку для виплат, пов'язаних з оплатою праці, що здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси платіжних відомостях. Але за наявності податкового боргу виплати, пов'язані з оплатою праці (окрім виплат на екстрені (невідкладні) потреби), за рахунок отриманої виручки не допускаються. До екстрених (невідкладних) потреб належать соціальні виплати громадянам на поховання, допомога при народженні дитини, допомога одиноким та багатодітним матерям, допомога на лікування у разі хвороби, компенсація особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Комісія під час інвентаризації повинна перевірити, чи дотримуються касири встановленого банком ліміту. Поряд із цим комісія перевіряє відповідність використання грошових коштів цілям, які були зафіксовані в чеку на отримання готівки, та відповідність таких витрат чинному законодавству України. Перевищення ліміту каси та недотримання порядку використання готівки є грубим порушенням касової дисципліни, тягне за собою штрафні санкції і не може замовчуватися під час інвентаризації, а особи, які допускають такі порушення, заносяться до акта інвентаризації із подальшими пропозиціями щодо міри покарання.
Готівку під звіт з каси підприємств видають за умови повного звітування конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.
Якщо з каси підприємства його працівнику одночасно видана готівка на відрядження та кошти під звіт для вирішення у цьому відрядженні виробничих чи господарських питань (у тому числі й для закупівлі сільськогосподарської продукції та заготівлі вторинної сировини, крім металобрухту), то підзвітна особа, незалежно від строку відрядження, протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження повинна подати до бухгалтерії підприємства одночасно звіт про суму, що була їй видана для вирішення виробничих (господарських) питань, та авансовий звіт про кошти, витрачені безпосередньо на відрядження.
Якщо працівник підприємства витратив на господарські потреби підприємства чи на відрядження власні кошти, то звіт про їх використання він здає до бухгалтерії у такому ж порядку.
При перевірці авансових звітів про використання одержаної під звіт готівки для вирішення господарських питань комісія приділяє особливу увагу дотриманню встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії відповідних звітів, своєчасність повернення до каси підприємства залишків невикористаної готівки (одночасно з авансовим звітом), наявності оригіналів підтвердних документів, їх погашенню, цільовому витрачанню підзвітних сум тощо.
При цьому враховується те, що подання авансових звітів про використання підзвітних сум із порушенням установлених термінів може дозволятися лише у зв'язку із тимчасовою втратою підзвітною особою працездатності або іншими важливими обставинами, за умови їх документального підтвердження.
Сума платежу готівкою одного підприємства в розрахунках з іншим підприємством (індивідуальним підприємцем) не може перевищувати 3 тис. грн протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Водночас кількість підприємств (індивідуальних підприємців), із якими проводяться розрахунки протягом дня, не обмежується.
За перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки та за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів, за витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці, за наявності податкової заборгованості, а також неотримання при здійсненні готівкового платежу платіжного документа від отримувача, до підприємств застосовуються фінансові санкції згідно з чинним законодавством.
У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (індивідуальними підприємцями) понад установлену граничну суму (3 тис. грн) кошти в розмірі перевищення зазначеної суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі платника одноразово (того дня, коли було здійснено таку операцію) із подальшим порівнянням одержаної суми із затвердженим лімітом каси.
4. Перевірка своєчасності та повноти заповнення первинних документів, що фіксують рух коштів, цінних паперів та інших цінностей через касу, яка перевіряється
Касові операції оформлюються документами, типові форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51, і мають застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності.
Досвід свідчить, що в період інвентаризації у касі можуть бути частково оплачені (не закриті) платіжні відомості на виплату заробітної плати, пенсій, різної допомоги, а також різного роду розписки на видачу грошей у тимчасове користування, не оформлені належним чином довіреності на отримання готівки з каси підприємства. В таких випадках частково виплачені суми за незакритими платіжними відомостями дозволено заносити до акта інвентаризації з певним застереженням, а ось розписки та неправильно оформлені довіреності до заліку прийматись не повинні, а видані за такими документами суми вважаються нестачею.
Доситьдокладно порядок оформлення прибутково-витратних касових документів та касової книги викладений у розділах 3 і 4 Положення №72.
Підприємства, які здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування й послуг за готівку через належно зареєстровані електронні контрольно-касові апарати (ЕККА), повинні обов'язково видавати споживачу касовий чек, а в разі виходу з ладу ЕККА або на період тимчасового відключення електроенергії - товарний чек.
Не слід забувати і про те, яким чином на підприємстві здійснюється оперативний контроль за рухом готівки та інших цінностей. Його відсутність у більшості випадків свідчить про відсутність касової дисципліни. Порядок та періодичність здійснення раптових ревізій каси визначає керівник підприємства.
5. Складання акта інвентаризації
На цьому етапі фактична наявність коштів та інших цінностей у касі порівнюються з даними бухгалтерського обліку. Потрібно звернути увагу на те, що фактичний залишок готівки в касі на кінець дня повинен завжди (повторюю, за будь-яких обставин) відповідати розрахунковому залишку касової книги, а на кінець місяця, кварталу, року - ще й залишку, показаному в Журналі 1 або іншому регістрі, який веде підприємство за рахунком 30 "Каса". Якщо цього не буде, ви просто втратите контроль за обігом готівки на підприємстві!
За результатами роботи складається акт (форму акта див. у табл. 1.4.1) у двох примірниках, який підписують члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа. Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства (організації), другий - залишається у матеріально відповідальної особи. В акті наводиться фактична наявність коштів, поштових марок, розрахункових чекових книжок та інших грошових документів, цінних паперів - установлених під час інвентаризації й тих, що рахуються в обліку.
Якщо цінні папери зберігаються в депозитарії, то їх наявність підтверджується випискою депозитарію, і на підставі цієї виписки вони заносяться до акта інвентаризації. Іноземна валюта записується до акта за курсом НБУ, який діє на день інвентаризації. Цей запис має виглядати приблизно так: "Залишок валюти в касі становить 10 (десять) дол. США, що за курсом НБУ (1 : 5,42)

 
 

Цікаве

Загрузка...