WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення - Реферат

Інвентаризації каси: порядок проведення та їх відображення - Реферат


РЕФЕРАТ
з дисципліни "Фінансовий облік"
на тему:
"Інвентаризації каси:
порядок проведення та їх відображення"
ПЛАН
Вступ
1. Процедура перевірки каси і касових операцій
2. Порядок відображення в бухгалтерському обліку регулювання інвентаризаційних різниць за грошовими коштами та іншими цінностями, що є на зберіганні у касі підприємства
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Чим частіше проводиться інвентаризації каси та касових операцій на підприємстві, тим менше помилок, порушень законодавства та зловживань виявляють фіскальні органи.
Ведення касових операцій на підприємствах України донедавна регулювалося Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. №21 (у редакції постанови Правління НБУ від 13.10.97 р. №334, з наступними змінами), дія якого поширюється на господарські операції, що здійснювалися до 17 квітня 2001 року.
З 17 квітня 2001 року набрало чинності нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. №72 (далі - Положення №72) і зареєстроване в Мін'юсті України 15.03.2001 р. за №237/3428. Дія цього Положення не поширюється на господарські операції з готівковими коштами в іноземній валюті.
1. Процедура перевірки каси і касових операцій
Процедуру перевірки каси і касових операцій умовно можна поділити на кілька етапів.
1. Підрахунок фактичної наявності готівкових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності та інших цінностей у касі підприємства
Він полягає в простому перерахунку готівкових грошей, цінних паперів тощо, які є в касі підприємства на момент перевірки. Виконується ця процедура в першу чергу, а для більшого ефекту працівники каси не повинні знати часу її проведення. Якщо на підприємстві є кілька кас, члени комісії знають, що перед початком інвентаризації вони повинні опечатати всі касові приміщення, крім того, що перевіряється. Це робиться, щоб виключити випадки покриття нестачі грошей в одного касира за рахунок іншого (інших) та не дати можливості решті касирів заздалегідь підготуватися до перевірки.
Перед підрахунком грошей касир у присутності комісії заповнює касову книгу, виводить у ній розрахунковий залишок і складає касовий звіт за останній день роботи каси (з початку робочого дня і до моменту приходу членів комісії). Звіт підписують підзвітний касир і головний (старший) бухгалтер підприємства. Після цього касир складає розписку, в якій зазначає, що всі прибуткові і витратні документи включені до звіту і на момент інвентаризації неврахованих грошей, цінних паперів, бланків суворого обліку та інших цінностей у касі немає.
Якщо на момент перевірки в касі є цінності інших юридичних або фізичних осіб, касир зобов'язаний зафіксувати це в розписці, із зазначенням необхідних реквізитів цих осіб (назва юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, адреса тощо), кількості та вартості конкретних цінностей, які за ними рахуються. Якщо касир має власні гроші або інші цінності (із вищенаведеного переліку), які на момент перевірки є в приміщенні каси, їх кількість та сума також зазначаються у розписці.
2. Перевірка повноти й своєчасності прибуткування готівкових коштів, що надходять у касу підприємства
Тут увагу перевіряльників має привернути те, для яких цілей отримується готівка (це обов'язково має бути зафіксовано в чеку на отримання грошей), наявність на корінцях чеків підписів осіб, які мають право підпису таких документів, дати отримання готівки та інших реквізитів. Дата, зазначена на корінці грошового чека, має відповідати даті виписки банку, даті, яку касир проставляє на прибутковому касовому ордері, що засвідчує факт прибуткування отриманої в банку суми готівки у касу підприємства, й даті відповідної сторінки касової книги.
Якщо підприємство здійснює реалізацію товарів за готівку, яка вноситься через власну касу підприємства, комісія перевіряє своєчасність і повноту оформлення прибуткових касових ордерів, наявність на таких ордерах дозвільного підпису головного бухгалтера. Також слід звернути увагу на наявність відбитку круглої печатки підприємства на обох частинах прибуткового касового ордера. Печатка ставиться так, щоби при складанні двох частин прибуткового ордера виявлявся повний малюнок печатки.
При направленні готівки в інші каси підприємства (якщо такі є) перевіряється наявність договорів на повну матеріальну відповідальність із касирами, які отримують готівку для подальшої її видачі, та письмового розпорядження керівника підприємства на передання відповідної суми коштів на конкретні цілі (наприклад, на видачу заробітної плати в цехах, дільницях підприємства тощо).
Оприбуткуванням готівки в касу підприємства вважається здійснення ним обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень з оформленням цієї операції прибутковим касовим ордером та відображенням у касовій книзі.
У зв'язку з цим для підприємств - отримувачів коштів не є готівковою операцією внесення фізичною особою грошових сум у готівковій формі на внутрішні банківські рахунки для подальшого перерахування цих коштів установою банку на поточні рахунки такого підприємства (для фізичної особи така операція є готівковою).
При проведенні розрахунків готівкою підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) або використанням розрахункових книг (далі - РК) оприбуткуванням є здійснення підприємствами обліку готівки через РРО або РК зі складанням звітів у Книзі обліку розрахункових операцій та оформлення готівки прибутковим касовим ордером і відповідним записом у касовій книзі в день надходження коштів. Зазначений порядок поширюється на відокремлені підрозділи таких підприємств, які самостійно здають виручку до банків або інкасують її через інкасаторів. Ці підрозділи повинні оприбутковувати торгову виручку у свої каси в установленому порядку та вести касову книгу.
При роботі вищезазначених підприємств та їх підрозділів у вечірні години, святкові та вихідні дні одержана ними в ці години (дні) торгова виручка вважається оприбуткованою в їх каси, якщо вона проведена через РРО та РК у день її фактичного надходження та не пізніше наступного робочого дня здана до каси такого підприємства з оформленням прибуткового касового ордера та відповідним записом у касовій книзі підприємства.
3. Дослідження правильності списання готівки й своєчасності здавання її до установи банку (банків), в якому (яких) підприємство має рахунки
Перш за все, нагадуємо, що згідно з пунктами 4.4 та 4.5 Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку від 19.02.2001 р. №69, ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства (незалежно від того, має воно самостійний баланс чині) установлюють комерційні банки за місцем відкриття рахунка, з урахуванням режиму й специфіки роботи підприємства, й повідомляють його про це в письмовій формі.
Усю готівку понад установлені ліміти залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати у порядку і строки, встановлені установою банку для зарахування на їх рахунки. У разі якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлено, вся наявна в його касі на кінець дня готівка має бути здана до банку (незалежно від причин відсутності ліміту каси).
Пунктом 2.9 Положення №72 дозволено залишати в касі суму готівки в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Однак цим же Положенням скасовано 5-відсотковий обсяг розмінної монети в касі. З іншого боку, торгові підприємства, які не видали громадянам здачі через відсутність або недостатню кількість розмінної монети на цих підприємствах протягом робочого дня, є порушниками касової дисципліни. За це до них можуть застосовуватися штрафні санкції, передбачені статтею 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У разі якщо одержана в банку

 
 

Цікаве

Загрузка...