WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль розрахунків по оплаті праці - Контрольна робота

Контроль розрахунків по оплаті праці - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Контроль і ревізія"
на тему:
"КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ"
ПЛАН
1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю
2. Методика перевірки документування, нормування та нарахування заробітної плати
3. Методика перевірки операцій з оплати праці та пов'язаних з нею розрахунків
Список використаної літератури
1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю
В умовах ринкових відносин виникає необхідність у радикальних змінах організації та стимулюванні праці. Найбільш адекватною для ринкових умов є організація та оплата праці на основі передової технології, що дає можливість підвищувати продуктивність праці. Об'єктивною основою розвитку сучасних форм оплати праці є тенденція забезпечення повної самостійності підприємств
У питаннях найму та оплати праці, розмежування сфери державного і договірного регулювання цих відносин на підприємствах незалежно від форм власності.
На сьогодні форму і систему оплати праці вибирає керівник підприємства. Він же встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок.
Після скасування обмеження фонду споживання держава здійснює регулювання оплати праці шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, яка встановлюється Кабінетом Міністрів України.
На підприємствах може також застосовуватись оплата праці за трудовими угодами і контрактами.
Трудова угода укладається між підприємством і працівником, який залучається зі сторони для виконання конкретної роботи, яку неможливо виконати силами підприємства або на договірних умовах з іншими підприємствами і організаціями.
У сучасних умовах досить широко застосовується оплата праці за контрактом, що дає можливість забезпечувати нормальні взаємовідносини двох контрагентів контракту. Ця форма ґрунтується на домовленості сторін і пов'язується з виконанням умов контракту. При прийомі на роботу за контрактом власник підприємства чи уповноважений ним орган зі згоди працівника може встановлювати такі умови праці, які визначені в колективній угоді.
Головними складовими елементами контракту є:
- строк його дії;
- права, обов'язки та відповідальність сторін;
- умови оплати та організації праці;
- підстави припинення та розірвання контракту;
- соціально-побутові та інші умови, що необхідні для виконання сторонами своїх обов'язків.
При оплаті праці за контрактом доцільно передбачати постійні і додаткові реквізити. Постійна частина заробітної плати залежить від характеру виконаної роботи і визначається сторонами в індивідуальному порядку. Змінна частина залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства, що підвищує зацікавленість працівника в результатах своєї праці.
Контрактна форма наймання та оплати праці є загальноприйнятою в міжнародній практиці, її впровадження в роботу забезпечує проведення ефективної кадрової політики, а також запровадження нової системи матеріального стимулювання працівників.
Впровадження нової технології процесу оплати праці підвищує продуктивність праці лише тоді, коли застосовуються прогресивні норми і нормативи, форми і системи оплати праці.
Під час контролю вивчають і досліджують форму і систему організації оплати праці, тому що в умовах ринкової економіки система оплати праці залежить не тільки від результатів роботи працівників підприємства, але й від ефективності діяльності його виробничих підрозділів.
У нових умовах ринкової економіки значно змінилися процедури контролю і ревізії. На сьогодні фонд оплати праці і трудові ресурси не є плановими, кожне підприємство самостійно визначає кількісний склад та суму витрат на оплату праці. Але при цьому обов'язково враховують можливості підприємства у виділенні певної суми коштів на оплату праці. В обліку ці витрати відображаються на рахунку 81 "Витрати на оплату праці".
У сучасних умовах поряд із ревізією значну роль відіграє внутрішній контроль із боку керівників підприємств і бухгалтерської служби. Ці працівники повинні здійснювати оперативний контроль за використанням трудових ресурсів і фондів оплати праці з метою ефективного використання цих витрат.
У системі контролю важливою його формою є ревізія операцій з оплати праці. Завданням ревізії є активізація господарського механізму, яка націлена на раціональне використання трудових ресурсів та правильне визначення розподільчих функцій за розмірами трудових витрат.
Ревізію операцій щодо оплати праці доцільно здійснювати в такому порядку: перевірка обґрунтованості нормативів щодо оплати праці, розцінок, ставок заробітної плати, правильність її нарахування та розрахунків з персоналом, перевірка документального обґрунтування і обліку за заробітною платою та витрат, пов'язаних з оплатою праці.
Модель контролю і ревізії операцій щодо оплати праці наведено на рисунку 9. У цьому стандарті визначені об'єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю і ревізії операцій щодо оплати праці.
Під час ревізії особливе значення має використання фактографічної інформації, що наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Фактографічна інформація, що використовується під час контролю трудових ресурсів і ревізії операцій щодо оплати праці
№п/п Назва документа Зміст інформації Використання інформації в контрольно-ревізійному процесі
1. Наказ (розпорядження ) про прийняття на роботу
Порядок зарахування на роботу постійних, тим-часових, сезонних пра-цівників Контроль приймання працівників на роботу , дотримання трудового законодавства
2. Особова картка Професійна і соціальна характеристика працівника
Перевірка якісних по-казників працівників
3. Наказ (розпорядження ) про перевід на іншу роботу Порядок переміщення робітників у межах під-приємства Перевірка дотримання трудового законодавства
4. Наказ про надання відпустки Облік використання відпусток працівниками Те ж саме
5. Наказ (розпорядження ) про припинення трудового договору Порядок припинення трудових відносин із працівниками Перевірка дотримання трудового законодавства
6. Табель обліку використання робочого часу і розрахунків заробітної плати
Щоденний облік ви-користання робочого часу Контроль використання робочого часу
7. Розрахунково-платіжна відомість Порядок нарахування і видачі заробітної плати працівникам Контроль оплати праці
8. Особові рахунки працівників Облік заробітної плати працівника за весь період роботи на даному підприємстві Контроль обліку праці й її оплати
9. Наряди на виконання робіт і їх оплату Облік виконання робіт і їх оплата Контроль виконання робіт і їх оплата
10. Маршрутні картки (листи), що затверджені відповідними органами Те ж саме Те ж саме
11. Відомості (машинограми) аналітичного і синтетичного обліку за рахунками 66 "Розрахунки з оплати праці " Облік заробітної плати (оплати праці) і розрахунків з робітниками і службовцями Контроль використаннязаробітної плати (оплати праці) і розрахунків із робітниками і службовцями
У таблиці конкретизується облікова, позаоблікова інформація, що підлягає перевірці під час ревізії, розкривається її зміст та визначається використання в контрольно-ревізійному процесі.
Під час ревізії важливо обґрунтувати операції щодо оплати праці відповідними законодавчими актами та діючими нормативами.
Використовуючи фактографічну (облікову) інформацію щодо оплати праці для виконання процедур її контролю, ревізор повинен дотримуватись певної послідовності перевірки цієї інформації, що наведена на рисунку 1.
Рис. 1. Послідовність контролю операцій з оплати праці
2. Методика перевірки документування, нормування
та нарахування заробітної плати
Незалежно від діючих на підприємстві форм і систем оплати праці, у першу чергу, необхідно перевірити облік особового складу, що ведеться в відділі кадрів підприємства.
У зв'язку з цим перевіряють рух особового складу, що оформляється первинними документами: наказом або розпорядженням по підприємству про прийом на роботу (П-1), переведенням (П-5),

 
 

Цікаве

Загрузка...