WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відображення операцій по рахунках в банках у бухгалтерському обліку - Реферат

Відображення операцій по рахунках в банках у бухгалтерському обліку - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Відображення операцій по рахунках в банках
у бухгалтерському обліку"
Фінансовий облік підприємств є важливою складовою інформаційної системи підприємства, що забезпечує до 90 % загального обсягу економічної інформації. Тому сучасні спеціалісти з бухгалтерського обліку, економіки, менеджменту повинні знати принципи його організації і ведення відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні " від 16 липня 1999 року, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), володіти методикою та технікою відображення господарської діяльності суб'єктів підприємництва, щоб кваліфіковано організувати ведення бухгалтерського обліку, оцінити фінансовий стан підприємства, перспективи його розвитку та приймати обґрунтовані фінансові, економічні та управлінські рішення.
Рахунок № 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок № 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті";
16 Бух. фінансовий облік
№ 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";
№ 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";
№ 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".
На дебеті рахунка № 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, на кредиті - їх використання.
Субрахунки № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.
Операції по рахунку № 31 "Рахунки в банках" відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку № 31 "Рахунки в банках", то вони відображаються відповідно на дебеті або кредиті рахунка № 31 в кореспонденції з рахунком № 374 "Розрахунки за претензіями . Про помилки письмово сповіщають установу банку і вимагають їх виправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка № 31 "Рахунки в банках", необхідно своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов'язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть за собою збитки грошових коштів і мають бути зрештою списані на збитки підприємства. На рахунку № 31 "Рахунки в банках" залишок на кожний даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку по рахунку № 31 "Рахунки в банках".
Аналітичний облік на рахунку № 31 "Рахунки в банках" здійснюється за, виписками банку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних. У разі необхідності деталізація кожного аналітичного рахунка здійснюється за виписками банку.
Виписки банку. Основою для запису операцій на рахунку № 31 "Рахунки в банках" є виписки з цього рахунка. Періодично (частіше кожного дня) банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій.
Виписка обов'язково подається на 1-ше число кожного місяця. Вона перевіряється підприємством з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються, чи всі записи належать до підприємства-власника рахунка. Виписка є основою для записів у реєстрах (журналу-ордера № 2 і допоміжної відомості № 2) операцій на рахунку № 31 "Рахунки в банках".
Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно врахувати, що рахунок № 31 "Рахунки в банках" підприємства е активними, а для банку ці рахунки підприємств є пасивними рахунками. Тому на дебеті у Виписці банку буде
показана сума коштів, списана з рахунка підприємства, а на кредиті - зарахована на нього сума, відповідно сальдо у Виписці буде на кредиті рахунка.
Сальдо на рахунку № 31 "Рахунки в банках" завжди має бути однаковим як в обліку банку, так і підприємства.
Виписка банку замінює регістр аналітичного обліку по рахунку, а тому обов'язково має містити дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів на дебеті і кредиті, а також залишки коштів на початок і кінець періоду. Форма виписки;
Київ. Печерське відд. УОБ
Виписка
З особового рахунка
Операції за 24.01.00
Попередній рух 23.01.00
Дата
Номер
МФО
Рах. Кореей.
Оп.
Дебет
Кредит
4.01
27
321712
420901
01
6250,00
4.01
26
300335
15467604
01
2109,00
4.01
528
322313
606337
01
75,54
4.01
24
351179
467976
01
72,60
4.01
25
324010
31132905
01
48,04
4.01
5
960823
01
52,54
4.01
ПО
303019
361001
08
461,77
Разом
Вхідний залишок
Рух
Вихідний залишок
8607,72
10850,26 8145,95 2704,31
461,77
Реестр кредитових платіжних документів від 24.01.00, одержаних від банків для зарахування коштів на рахунок у банку 322090
Рахунок клієнта
Банк А: 303019 000361001
Найменування кл-та банку
Луцьк, Дирекція Соцбанку
Волиньфармпостач
Сума
461,77
Номер документа: 110. Дата документа: 24.01.00
Кредиторська заборгованість за медтовар по рах. 15 20.12.99
Ідентифікаційний код із державного реєстру звітних одиниць
України відправника 01975330
1.Документ від банку А Сума 461,77
Одержано 1 документ загальною сумою 461,77
М.П. Підпис
Печерське відд.
м. Київ МФСУ 322090
24 січня 2000
При журнально-ордерній формі обліку операції на кредиті рахунка № 311 відображаються у журналі-ордері № 2, а на дебеті - у відомості №2. При використанні електронно-обчислювальних машин всі первинні документи разом з виписками банку передають на машинолічильну установу (МЛУ), яка на основі їх обробки складає відповідні машинограми синтетичного й аналітичного обліків.
На основі відомості на обчислювальних машинах розробляють машинограму - оборотну відомість (із залишками та оборотами) на рахунку № 31 "Рахунки в банках", підсумки якої потім у згрупованому вигляді автоматично переносяться за синтетичними рахунками до Головної книги.
У разі переоформлення рахунка на ім'я ліквідаційного комітету подаються рішення про ліквідацію юридичної особи із зазначенням у ньому терміну дії ліквідаційного комітету і засвідчена картка із зразками підписів і відтиском печатки ліквідаційного комітету, а у разі відсутності такої печатки -з відтиском печатки організації, що створила ліквідаційний комітет.
При передачі рахунка до іншої установи банку одночасно передаються за списком всі документи з оформленням рахунка, крім карток із зразком підписів та відтиском печатки. Передача здійснюється у 3-денний строк.
Бухгалтерський облік іноземної валюти, що знаходиться в установах банків, ведеться за новим Планом рахунків - на субрахунку № 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і на субрахунку № 314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".
Субрахунки 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та №314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" призначені для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в іноземній валюті.
Бухгалтерський облік готівки в іноземній валюті ведеться за новим Планом рахунків - на субрахунку № 302 "Каса в іноземній валюті". На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".
Використана література
1. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів спец.7. 050106. - Житомир: ПП "Рута", 2001.- 544с.
2. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. 768 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...