WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зовнішній та внутрішній аудит в Україні - Реферат

Зовнішній та внутрішній аудит в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Зовнішній та внутрішній аудит в Україні
Аудит виник у економічно розвинених країнах як послуга високо кваліфікованих фахівців із бухгалтерського обліку та аналізу щодо підтвердження публічної звітності корпорацій. В Україні потреба в ньому назріла водночас зі здобуттям державної незалежності та переходом на ринкові засади господарювання. Проте на противагу зовнішньому аудиту, який стрімко почав розвиватися, внутрішньому аудиту підприємств майже не приділяється увага. Однак в українській банківській практиці наявність служби внутрішнього аудиту в банківській установі є обов'язковою умовою отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності. І навіть у 2001 р. з'явився Всеукраїнський інститут внутрішніх аудиторів України.
Юридично аудиторську справу в нашій країні було внормовано у 1993 р. Законом "Про аудиторську діяльність" [1]. З його ухвалення активно почав розвиватися ринок аудиторських послуг суб'єктів підприємницької діяльності - спеціалізованих фірм та самостійних аудиторів.
За цією діяльністю в нашій державі стежить Аудиторська палата України (АПУ). Вона надає відповідні сертифікати й ліцензії. Сертифікат аудитора підтверджує кваліфікаційний рівень його власника, ліцензія надає йому (або фірмі, у якій він працює) право провадити цей специфічний вид підприємницької діяльності [2, с. 60].
Становлення системи аудиту в нашій державі на сучасному етапі полягає у розв'язанні основних проблем, від яких залежить подальший розвиток ринкових відносин. Серед них:
- зростання конкуренції з іноземними аудиторськими фірмами, що призводить до зменшення кількості національних аудиторських фірм;
- недостатня ефективність чинної системи сертифікації аудиторів. Дані про сертифікацію свідчать або про підвищення якості знань кандидатів на сертифікацію, або про зниження вимог комісій. А звідси і низька якість проведених аудиторських робіт;
- не спостерігається бажання з боку державних органів підтримати незалежний аудит (про це свідчать такі дані: на один аудиторський сертифікат припадає по 60, а на одного суб'єкта аудиту - по 129 бухгалтерських балансів та інших форм фінансової звітності);
- немає відповідного попиту на професійні аудиторські послуги, оскільки більшість підприємств не обізнана з призначенням аудиторської діяльності;
- прийняття розпорядження НБУ, згідно з яким він сам і решта банків України мають підлягати перевіркам іноземних аудиторів. Тільки після них аудитори можуть проводити свої перевірки. Все це призводить до подорожчання аудиторських послуг і "вимивання" коштів з України.
Окремі аспекти вищезгаданих проблем розглядались такими авторами, як Богомазов М., Бутинець Ф. Ф., Десятник О. М., Жуковська С., Курунтяєв В. В. [2; 3; 4; 5; 6].
Проте частково нерозв'язаними і перспективними є такі завдання:
- аудиторам потрібно приділяти більше уваги роботі з потенційними клієнтами для того, щоб підприємці самі розуміли необхідність аудиту;
- треба посилити контроль за аудиторськими компаніями;
- необхідно сприяти застосуванню правової культури управління паралельно із вдосконаленням податкової системи;
- удосконалити національні нормативи аудиту з метою їх наближення до міжнародних стандартів аудиту;
- здійснити широку рекламну кампанію аудиторських фірм та їх послуг, що допоможе розширити поінформування підприємств стосовно аудиторської діяльності [3, с. 9-10].
Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" [1] аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Аудиторські фірми діють згідно зі статутними документами, затвердженими й установленими у відповідному порядку, які мають належну ліцензію Аудиторської палати України, на здійснення аудиторської діяльності на території України і надання винятково аудиторських послуг. Тобто, суб'єкти аудиторської діяльності - це незалежні учасники інфраструктури ринку, покликані давати неупереджені оцінки діяльності підприємств шляхом підтвердження повноти та достовірності їх публічної інформації.
Аудит буває обов'язковим та ініціативним, тобто здійснюваним з ініціативи замовника. Відповідно до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" [1] проведення аудиту обов'язкове для:
- підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності комерційних банків, фондів, бірж, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших господарських суб'єктів незалежно від форми власності та виду діяльності, звітність яких офіційно оприлюднюється, за винятком установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету і не провадять підприємницьку діяльність. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності господарських суб'єктів з річним господарським обігом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки;
- перевірки фінансового стану засновників комерційних банків, підприємств з іноземними інвестиціями, акціонерних товариств, холдингових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
- емітентів цінних паперів;
- державних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змінах форм власності;
- порушення питання про визнання неплатоспроможним або банкрутом.
Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законодавством.
Крім аудиту, фірми можуть надавати також супутні послуги - оглядову, операційну перевірки і трансформацію обліку [2].
Всі характерні особливості, про які йшлося вище, притаманні зовнішньому аудиту, тобто - незалежному (організаційно і матеріально відокремленому) від об'єкта перевірки.
Інша річ - аудит внутрішній.
Було б помилково вважати, що зовнішній аудит виконують винятково сторонні фірми, а внутрішній - провадять

 
 

Цікаве

Загрузка...