WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати (музей) - Курсова робота

Ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати (музей) - Курсова робота

експонатів для поповнення фондів та експозиції. Результати відряджень оформляються відповідними звітами, які здаються заступнику директора з науки та зберігаються в архіві музею.
Музей готує до видання науково-освітньої праці та популярні видання, що відображають розвиток народного мистецтва Гуцульщини і Покуття, його багатство, путівники, каталоги, огляди фондів, звіти з експедицій, а також інформаційні матеріали, які популяризують музей, програми роботи зі школами, вузами - музей має право обмінюватися виданою літературою з іншими музеями та установами. Видає власний науково-освітній журнал "Народний дім".
Музей має право:
Орієнтації на науково-дослідницьку, культурно-освітню, пошукову та збиральницьку роботу.
За згодою засновника визначити свою організаційну структуру. Для розв'язання окремих завдань у музеї можуть створювати тимчасові відділи, сектори, комплексні цільові групи.
Організаційна структура розробляється і розглядується науково-методичною Радою і затверджується директороммузею.
На охорону, яка повинна включати систему заходів, що забезпечують недоторканість музею та музейних збірок, захист їх від крадіжок, пошкоджень, пожеж, актів вандалізму. Заходи по охороні музею мають здійснюватись цілодобово.
Самостійно визначати програми науково-дослідницької роботи, підготовки конференцій, семінарів, наукових питань.
Запрошувати в односторонньому порядку спеціалістів з різних профілів музейної діяльності, художників, мистецтвознавців для надання консультацій з музейної роботи. Оплату у відповідності з діючими розцінками.
Організовувати обмін експонатів з іншими музеями з дозволу Міністерства культури України.
Організовувати в приміщеннях музею виставки з колекцій музеїв України та світу.
Популяризувати мистецтво гуцулів та покутян через засоби масової інформації та шляхом побудови виставок у музеях України та світу.
Знайомитись з діяльністю музеїв України, працювати над спільними науково-дослідними програмами.
Знайомитись з діяльністю музеїв на громадських засадах, надавати методичні допомоги щодо збиральницької, експозиційної та науково-освітньої роботи.
Встановлювати ділові наукові контакти з іншими музеями України та зарубіжжя, українськими та зарубіжними відомствами та організаціями.
Організовувати в музеї та в приміщеннях інших установ, організацій, підприємств як платні так і безплатні виставки.
Організації мистецьких асоціацій, розпродажу краєзнавчої літератури, сувенірів, художніх календарів, листівок, значків тощо.
Складання договорів з народними майстрами, художниками на реалізацію в музеї (через касу музею) творів мистецтва. Продавати, дарувати музейно-видавничу продукцію (проспекти, каталоги, путівники, альбоми, журнали).
За згодою засновника передавати іншим організаціям та установам, за договірними цінами, надавати безплатно на тимчасове користування виставочні зали та транспортні засоби.
З дозволу засновника списувати з балансу у встановленому порядку морально застарілі, зношені та ті, що не підлягають ремонту, матеріальні цінності й ресурси.
Кооперувати не договірних засадах матеріальні та фінансові засоби з іншими підприємствами, організаціями, закладами соціально-культурної сфери.
Музей при виконанні робіт і надання послуг використовує ціни і тарифи, вказані в прейскурантах, а при відсутності їх договірні ціни.
Вирішення питань купівлі майна, устаткування, раціонального використання музейного приміщення, наявного транспорту.
Вступу в дольову участь будівництва житла для своїх працівників, доплати за їх проживання в гуртожитках, організації оздоровлення, відпочинку туризму.
Музей має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах діючого законодавства на основі угод, інших юридичних актів, укладених ним з іноземними, юридичними та приватними особами.
Музей знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні засновника та управління культури облвиконкому і звітується перед ними з основних питань діяльності.
Музей фінансується за рахунок коштів обласного бюджету, надання додаткових платних послуг відвідувачам, договірних стосунків на госпрозрахунковій основі, іншими підприємствами, закладами, організаціями.
Музей від свого імені може бути позивачем у суді, арбітражі.
Джерелами прибутку музею є надходження:
- від реалізації вхідних квитків музею е надання платних послуг відвідувачам, які встановлюються адміністрацією музею.
- за виконану роботу (послуги), за проведені заходи відповідно до договорів з державними, кооперативними та громадськими установами, організаціями, підприємствами.
- від платного показу кіно і відеофільмів, добровільних внесків різних підприємств, кооперативних, громадських організацій і окремих громадян.
- інші надходження, які не суперечать чинному законодавству.
При визначенні розміру бюджетних асигнувань музею, кошти, які поступають з інших джерел не є основою для зменшення розміру бюджетних асигнувань.
Розподіл коштів здійснюється у відповідності з чинним законодавством, відповідно до кошторису.
Невикористані кошти музею залишаються на його рахунку і можуть бути використані в наступному календарному році.
Прибуток від комерційної діяльності музею після оплати платежів у бюджет використовується згідно нормативами.
Права, обов'язки та функції працівників музею визначаються чинним законодавством і кваліфікаційними характеристиками посад наукових працівників, які затверджуються Міністерством культури України за погодженням Міністерства праці України, інших - законодавством України про працю.
Працівники музею складають єдиний трудовий колектив і мають право на:
- оплату праці відповідно чинного законодавства;
- захист професійної честі і гідності;
- матеріальне, житлово-побутове, медичне і соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
- участь у громадському самоврядуванні, обговорення основний питань діяльності музею, а також його підрозділів і внесення пропозицій адміністрації закладу;
- самостійне планування своєї виробничої, управлінської та господарської діяльності та вибір форм, методів і засобів їх здійснення науковим працівникам надається право на підвищення кваліфікації, вільний вибір форм і змісту навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації.
Музей очолює директор, який призначається і звільняється засновником на подання управління культури на контрактній основі. Директор організовує всю роботу музею, несе відповідальність за його діяльність представляє музей у всіх установах і організація, управляє майном, укладає договори, видає договори, видає доручення відкриває у банку відповідні

 
 

Цікаве

Загрузка...