WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати (музей) - Курсова робота

Ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати (музей) - Курсова робота


Курсова робота
Ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати (музей).
Вступ
Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського знаходиться в м. Коломия, вул. Театральна, 25. Музей є науково-освітнім закладом, основним завданням якого є:
- вивчення та розкриття творчості народних майстрів Гуцульщини та Покуття з найдавніших часів до наших днів;
- вивчення художньої, історичної, наукової та пізнавальної цінності фондів музею;
- проведення наукових розвідок, наукових відряджень та експедицій;
- написання тематико-експозиційних планів, наукових звітів, науково-методичних розробок по музеєзнавству;
- координація науково-дослідної роботи з іншими науковими закладами, залучення до науково-дослідної роботи спеціалістів відповідного профілю.
Музей є державним закладом, користується правами юридичної особи, підпорядковується Головному управлінню туризму і культури Івано-Франківської ОДА.
Однією з важливих і найбільш трудомістких ділянок обліку розрахунків є розрахунки заробітної плати. У кожній сфері та галузі економіки є свої характерні особливості щодо нарахування зарплати. Бухгалтеру бюджетної установи при веденні обліку розрахунків із заробітної плати нині не достатньо володіти лише досконалими знаннями бухгалтерського обліку.
Чинне законодавство з питань оплати праці доволі об'ємне, що впливає на облік, так і на правильність визначення розмірів посадових окладів, надбавок та інших виплат. Крім того, як правило, в більшості бюджетних установах бухгалтер додатково виконує функції економіста, статиста, кадровика та інших облікових професій, тому необхідно в першу чергу детально ознайомитись з вимогами законодавства щодо оплати праці.
Метою даної бакалаврської роботи є ознайомлення і вивчення обліку розрахунків заробітної плати в даній установі, та навчитись правильно оформляти первинні документи.
Бакалаврська робота складається з трьох розділів які в свою чергу містять підрозділи.
Перший розділ бакалаврської роботи присвячується вивченню теоретичних щодо обліку заробітної плати засад. У цьому розділі розглядається економічна сутність щодо обліку заробітної плати, класифікаційні ознаки, аналізуються та узагальнюються визначення, алгоритми формування показників тощо.
У другому розділі бакалаврської роботи наводиться коротка характеристика організаційно-виробнича та фінансово-економічна характеристика музею Гуцульщини та Покуття.
Третій розділ присвячується питанням організації та методики бухгалтерського обліку у музею.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
1.1. Огляд законодавчої та нормативно-довідкової бази щодо обліку розрахунків з оплати праці
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Цей закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фіз. звітності в Україні.
Закон України "Про оплату праці". У цьому законі вживається два терміни - "Оплата праці" і "Заробітна плата". Заробітна плата - це винагорода обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконавчої роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства (ст. 1 Закону України "Про оплату праці").
Законом України "Про оплату праці" передбачаються дві сфери рулювання заробітної плати: на державному і договірному рівнях.
Державний рівень заробітної плати полягає у законодавчому регулюванні оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення мінімальної заробітної плати, а також інших державних норм і гарантій; встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ і організацій, що фінансують чи датуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів, а також шляхом встановлення податків на доходи працівників.
Договірне регулювання оплати праці здійснюється на основі системи соціально-партнерських угод, які укладаються на державному (Генеральна угода), галузевому (галузева угода) регіональному (регіональна угода) і виробничому (колективний договір) рівнях згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди".
Наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року № 114 "Про затвердження Плану розрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Цей план рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ і організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів (надалі - установи), та операцій з виконанням сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.
Закон України " Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. Цей закон є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов'язань юридичними або фізичними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" За цим законом платниками податку є:
- резидент, який отримує як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;
- нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України.
Об'єктом оподаткування резидента є:
- загальний місячний оподаткований дохід;
- чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму оподатковуваного кредиту такого звітного року.
- Доходи з джерелом їх походження в Україні, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;
- іноземні доходи.
Об'єктом оподаткування нерезидента є:
- загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;
- загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;
- доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому оподаткування при їх

 
 

Цікаве

Загрузка...