WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

документації з обліку доходів і фінансових результатів від усіх видів діяльності згідно "Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку".
Ретельне вивчення вищезазначених питань дасть змогу аудитору визначити думку про стан господарських операцій по визнанню доходів та відображенню фінансових результатів по кожному напрямку господарської діяльності, встановленню недоліків в їх організації та можливі напрямки ліквідації порушень і зловживань.
Друга стадія аудиту з обліку доходів та фінансових результатів від реалізації готової продукції передбачає перевірку відображення господарських операцій на рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" та списання чистого доходу в кінці звітного періоду на субрахунок 791 "Результат основної діяльності".
Третя стадія перевірки визначає правильність та достовірність заповнення та відображення в обліку господарських операцій в первинних та зведених документах (рахунках-фактурах, товарно-транспортних накладних, податкових накладних тощо).
На наступній стадії аудиту необхідно перевірити порядок відображення господарських операцій з обліку доходів і фінансових операцій по реалізації готової продукції, з відображенням у робочому документі аудитора (табл. 2.1).
Таблиця 2.1. Робочий документ аудитора по відображенню господарських операцій з доходу та фінансових результатів по реалізації готової продукції
№ з/п Зміст господарської операції Перевірка кореспонденції рахунків Відхилення
За даними бухгалтерського обліку За даними аудиторської перевірки
Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кре-дит Сума, грн.
1. Відображення суми доходу під реалізації готової про-дукції 361
"Розрахунки з вітчизняними покупцями" 701
"Доход від реалізації готової продукції" 150000 361
"Розрахунки з вітчизняними покупцями" 701
"Доход від реалізації готової продукції" 150000
2. Одночасно відображення податку на додану вартість (згідно податкової накладної) 701
"Доход від реалізації готової продукції 641
"Розрахунки за податками'' 30000 701
"'Доход від реалізації готової продукції 641
"'Розрахунки за податками" 30000
3. Відображення результату від реалізації го-тової продукції 701
"Доход від реалізації готової продукції 791
"Результат основної діяльності 120010 701
"Доход від реалізації готової продукції 791
"Результат основної діяльності" 120010
4. Одночасно списання собівартості реалізованої продукції 791
"Результат основної діяльності 901
"Собівартість реа-лізованої готової продукції" 100000 791
"Результат основної діяльності 901
"Собівар-тість реа-лізованої готової продукції 100000
Якщо реалізація продукції здійснювалася на умовах попередньої оплати, необхідно перевірити складання наступних бухгалтерських записів (табл. 2.2).
Перевірка операцій з обліку доходів від реалізації товарів проводиться на четвертій стадії аудиту. При цьому встановлюється, на якому рахунку повинен відображатися дохід від реалізації товарів (702 "Дохід від реалізації товарів"), за яким методом він визначається.
2.3. Оформлення результатів аудиту та рекомендації аудитора
Визначення доходів від реалізації товарів та фінансових результатів у роздрібній торгівлі та відображення господарських операцій по ним надається у табл. 2.3.
Результати перевірки свідчать, що сума чистого доходу складає 100000 грн. (120010 - 20010), а сума валового прибутку складає 12001 (100000 - 88000).
На п'ятому етапі перевірки слід перевірити правомірність відображення суми доходу від виконання робіт (науково-дослідних, проектних) і надання послуг (ремонт взуття, побутової техніки), виходячи із ступеня завершеності операцій з їх надання на дату балансу.
Таблиця 2.2. Робочий документ аудитора по відображенню господарських операцій з доходу та фінансових результатів готової продукції у разі реалізації готової продукції на умовах попередньої оплати

з/п Зміст
господарської операції Перевірка кореспонденції рахунків Відхилення
за даними бухгалтерського обліку за даними аудиторської перевірки
Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кре-дит Сума, грн.
1. Відображена сума платежу, що здійснений покупцем гото-вої продукції (при цьому до-хід не відо-бражається) 311
"Поточні рахунки в національній валюті" 681
"Розрахунки за авансами одержаними" 200100 311
"Поточні рахунки в національній валюті" 681
"Розрахунки за авансами одержаними" 200100
2. Згідно подат-кової накладної відображена сума податку на додану вартість" 643
"Податкові зобов'язання" 641
"'Розрахунки за податками" 40000 643
"Податкові зобов'язання" 641
"Розрахунки за податками" 40000
3 На суму відвантаженої готової продукції 901
"Собівартість реалізованої продукції 26
"Готова продукція" 150000 901
"Собівартість реалізованої продукції" 26
"Готова продукція " 150000
4.
4а На суму визна-ного доходу від реалізації готової про-дукції
На ПДВ 681
"Розрахунки за авансами одержаними"
701 701
"Дохід від реалізації готової продукції"
643 200100
40000 681
"Розрахунки за авансами одержаними"
701 701
"Дохід від реалізації готової продукції"
643 200100
40000
5. Відображення результатів від реалізації 701
"Дохід від реалізації готової продукції" 791
"Результат основної діяльності" 160000 701
'"Дохід від реалізації готової продукції 791
"Результат основної діяльності" 160000
6. Одночасно списання собівартості 791
"Результат основної діяльності" 901
"Собівартість реалізованої продукції 150000 791
"Результат основної діяльності" 901
"Собівартість реалізованої продукції" 150000
Таблиця 2.3. Робочий документ аудитора по відображенню господарських операцій з доходу від реалізації товарів та визначенню фінансових результатів у роздрібній торгівлі

з/п Зміст господарської операції Перевірка кореспонденції рахунків Відхилення
За даними бухгалтерського обліку За даними аудиторської перевірки
Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн. Дебет Кредит Сума, грн.
1. Надходження грошових коштів у касу підприємства 301
"Каса в національній валюті" 702
"Дохід від реалізації товарів" 120010 301
"Каса в національній валюті" 702
"Дохід від реалізації товарів" 120010
2. Відображена сума податку на додану вартість 702
"'Дохід від реалізації товарів" 641
"Розрахунки за податками" 20010 702
"Дохід від реалізації товарів"' 641
"Розрахунки за податками" 20010
3. Сторнується сума торгової націнки 282
"Товари в торгівлі" 285
''Торгова націнка" -12001 282
"Товари в торгівлі" 285
"Торгова націнка" -12001
4. Відображена сума собівар-тості реалізо-ваних товарів 902
"Собівартість реалізованих товарів" 282
"Товари в торгівлі" 88000 902
"Собівартість реалізованих товарів" 282
"Товари в
торгівлі" 88000
5. Відображений результат від реалізації 701
"Дохід від

 
 

Цікаве

Загрузка...