WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

однакові запаси можуть обліковуватися за різною вартістю, що не завжди зручно для підприємства. До них відноситься: метод середньозваженої собівартості, метод ФІФО, метод ЛІФО, метод оцінки за цінами продажу, метод оцінки запасів на дату балансу, оцінка за нормативною виробничою собівартістю. Враховуючи різні методи застосування оцінки готової продукції аудитор повинен перевірити на підприємстві реальність їх застосування та правомірність розрахунку цін на готову продукцію.
На другому етапі аудитору необхідно перевірити правильність обліку руху готової продукції на складі.
Важливо встановити правильність відображення в обліку відвантаженої готової продукції, визначення доходу від реалізації та фінансового результату діяльності підприємства. Фактичний обсяг відвантаженої продукції встановлюється аудитором за даними журналу № 6 та відомості до нього.
При перевірці визначається відповідність даних в цілому по підприємству і в розрізі окремих покупців. При невідповідності даних по відвантаженій продукції з'ясовуються причини, які знаходять відображення в робочому документі аудитора. Аналітична відомість використовується для визначення виручки по оплаті відвантаженої продукції. Вона призначена для групування розрахункових документів на відпущену готову продукцію зі складу та суми їх оплати.
Відомість використовується для визначення суми доходу по оплаті відвантаженої продукції і призначена для нагромадження і групування розрахункових документів на відпущену продукцію. По кожному документу, що фіксує відвантаження продукції, відображається сума його оплати.
Для визначення фінансового результату діяльності необхідно дотримуватися принципів визнання доходів, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.
Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, в якому відбувається господарська операція, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів, оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається по звітних періодах з моментом здійснення господарської операції.
Даний принцип застосовується в поєднанні з принципом відповідності, який полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто якщо визнається підприємством дохід від реалізації готової продукції в момент відвантаження її покупцям, то одночасно необхідно визнати собівартість продукції.
Для визначення фінансового результату, виходячи з принципу періодичності, доходи розподіляються по звітним періодам.
Звітним періодом є календарний рік.
Доходи і фінансові результати діяльності підприємства визначаються наростаючим підсумком за звітний період.
Завдання аудитора - визначення доходу в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за видами діяльності, що забезпечить підставу для подальшого аналізу роботи підприємства та прийняття управлінських рішень.
Складові доходів кожної групи регламентуються П(С)БО 3 "Звіт про
фінансові результати" (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 року № 37, від 24 червня 2001 року № 131, від 30 листопада 2001 року № 304, від 18 грудня 2002 року № 583).
Аудитор повинен з'ясувати визнання доходів від звичайної діяльності (доходи від операційної діяльності, доходи від фінансових операцій та доходи від іншої звичайної діяльності) та доходи від надзвичайних подій, а також правомірність визначення в обліку фінансових результатів за кожним видом діяльності.
Для цього аудитору потрібно зіставити суму доходів та витрат звітного періоду та перевірити визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства за звітний період. Результати перевірки необхідно відобразити в робочому документі.
2.2. Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі
Організація і методика доходів і фінансових результатів, якими керується аудитор при їх перевірці, здійснюється згідно законодавчих і нормативних актів, до яких відносяться: Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. №3125-ХІІ із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14 березня 1995 року №81/95-ВР, від 20 лютого 1996 року № 54/96-ВР. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. № 283/97-ВР та прийнятим Законом України від 24.10.02р. № 349-1V "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" / Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 2000 року № 87. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" / Наказ Міністерства фінансів України N 237 від 08.10.99. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" / Наказ Міністерства фінансів України N 20 від 31.01.2001. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" / Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2001 року № 91. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" / Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 290. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" / Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2001 року № 353. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акції" / Наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2002 року № 344. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2001р. № 356. Аудит повинен забезпечити перевірку достовірності інформації по визначенню доходу та фінансових результатів підприємства.
Організація аудиту повинна формуватися на базі внутрішніх вимог підприємства: для кожного об'єкту, що підлягає обліку та аудиту (доходу, фінансового результату) формується перелік питань; з метою досягнення підприємством встановлених параметріврозробляються рекомендації; здійснюється оцінка одержаних результатів за даними аудиторської перевірки; забезпечується розробка рекомендацій щодо ліквідації на підприємстві негативних явищ.
Основним принципом реалізації вимог аудиту є попередження недостовірної інформації, зловживань щодо обліку доходів та фінансових результатів. Це обумовлює структуру і напрямки аудиторської перевірки.
Аудит доходів і фінансових результатів від реалізації товарів проводиться згідно наступних напрямків (стадій).
На першій стадії аудиту доходу і фінансових результатів аудитор повинен розглянути: забезпечення реальності ведення обліку за напрямками діяльності підприємства; дотримання необхідних процедур організації здійснення господарських операцій щодо доходів і фінансових результатів; дотримання вимог до складання первинних та зведених документів, що забезпечує наявність доказів про їх здійснення; використання та збереження бухгалтерської

 
 

Цікаве

Загрузка...