WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

"Товари в торгівлі" або на спеціально відкритому рахунку, наприклад, 289 "ТЗР" Від обраного методу обліку елементів собівартості залежить механізм визначення розміру торгової націнки (чи повинна вона покривати ТЗР, чи їх сума відшкодовується покупцем у складі собівартості товарів), порядок оперативного обліку товарів (за ціною придбання або за собівартістю), розподіл функціональних обов'язків за розрахунком собівартості реалізованих товарів (бухгалтер або продавець, що складає товарний звіт)
4 Метод оцінки вибуття товарів Передбачається, що підприємство обирає один із таких методів: ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО, ЛІФО, метод за цінами продажу Впливає на тимчасовий розподіл витрат, пов'язаних із придбанням товарів між звітними періодами (на основі принципу відповідності доходів і витрат)
5 Розроблення посадових інструкцій працівників, які мають відношення до товарних операцій та їх обліку Передбачає розроблення внутрішнього документа для кожної одиниці штатного розпису (посади) із зазначенням кола обов'язків працівника, який займає відповідну посаду, його підлеглість тощо Дозволяє чітко розподілити функціональні обов'язки між працівниками, чим підвищує збереженість товарів тощо
6 Періодичність оцінки вибуття товарів Реалізовує право підприємства стосовно вибору періодичності відображення продажу товарів в обліку: за кожною трансакцією або у встановлені терміни, наприклад, при обробці товарного звіту, наприкінці місяця При меншій тривалості періоду часу між відображенням списання товарів підвищується оперативність отримання інформації про обсяг реалізації, доходи, витрати й інші важливі показники діяльності підприємства
Одним з основних економічних показників господарської діяльності торговельного підприємства є товарообіг - процес обміну товару на гроші. Власник товару - торговельне підприємство - за гроші передає товар у власність іншій юридичній або фізичній особі. Товарообіг характеризує процес руху товарів через акти купівлі-продажу. Як економічна категорія товарообіг характеризується наявністю одночасно двох ознак: товару як об'єкта продажу та продажу як форми руху товару від виробника до споживача[11,c.25].
До показників, що характеризують товарообіг торговельного підприємства, відносяться: обсяг товарообігу у вартісному виразі за поточними цінами; обсяг товарообігу у вартісному виразі за порівняльними цінами; асортиментна структура товарообігу за окремими групами товарів (грн., відсотки); одноденний обсяг товарообігу (грн.); обсяг товарообігу в розрахунку на одного працівника, в тому числі працівника торгової групи; обсяг товарообігу на загальної площі, в тому числі торгової площі; час обігу товарів (дні обороту); швидкість товарообігу (кількість оборотів).
Товарообіг торговельного підприємства можна розглядати: як результат діяльності підприємства торгівлі, його економічний ефект; як показник товарного споживання населення (в соціально-економічному аспекті), один з показників рівня життя (за класифікацією ООН).
Показники товарообігу мають кількісну і якісну характеристики. Кількісна характеристика товарообігу - обсяг реалізації в грошовому виразі, якісна - це структура товарообігу. Структура (або асортиментний склад) товарообігу - це частка окремих товарних груп в загальному обсязі реалізації.
На підприємствах товарообіг виражається в сумі грошової виручки за продані товари, на підставі чого можна говорити про значимість даного підприємства на споживчому ринку. Види товарообігу наведено на рис. 1.3.
Як економічний показник, роздрібний товарообіг відображає обсяг товарної маси (в грошовому виразі), що переходить до сфери особистого споживання, і характеризує, з однієї сторони, грошову виручку від продажу, з іншої, - суму витрат населення на придбання товарів. Динаміка роздрібного товарообігу відображає пропорції між виробництвом і споживанням, потреби підприємств в матеріальних і трудових ресурсах, розвиток торгової мережі.
Рис. 1.3. Види товарообігу[11,c.26]
Роздрібний товарообіг як статистичний показник відображає обсяг продажу товарів населенню через всі канали реалізації: в офіційно зареєстрованих підприємствах, на речових, змішаних та продуктових ринках.
До роздрібного товарообігу не включається вартість скляного посуду, що має заставну ціну, проданого з товаром (з-під алкогольних і безалкогольних напоїв, молочних продуктів та інших товарів).
Роздрібний товарообіг визначається за цінами фактичної реалізації за моментом відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей.
До складу роздрібного товарообігу включається також відпуск за безготівковими розрахунками із роздрібної мережі і мережі громадського харчування:
продуктів харчування закладам охорони здоров'я; соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, для осіб похилого віку, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних верств населення;
продовольчих товарів суднам морського і річкового флоту, риболовецьким промисловим суднам, для харчування екіпажів суден, туристів, пасажирів у суднових вагонах-ресторанах; геологорозвідувальним партіям для харчування працівників експедицій, а також окремих непродовольчих товарів на поточні потреби для реалізації членам екіпажів;
товарів подарункового асортименту до свят і новорічних подарунків для дітей.
Крім доходу від продажу товарів, торговельні підприємства можуть отримувати доходи і з інших джерел, зокрема, від посередницької діяльності та від інших видів діяльності.
Товарна структура роздрібного товарообігу включає в себе продовольчі і непродовольчі товари, які поділені на асортиментні групи і підгрупи.
1.3 Огляд методів дослідження об'єкта
Товари до суб'єктів роздрібної торгівлі можуть надходити від постачальників, засновників або дарувальників. При цьому надходження товарів здійснюється, як правило, відповідно до договорів цивільно-правового характеру.
Договорами визнаються дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків.
Дуже важливим чинником є фіксація моменту переходу права власності на товари від постачальника до покупця. Місцем переходу цього права може бути і безпосередньо структурний підрозділ покупця, в якому планується зберігати (продавати, використовувати тощо) товари, і будь-яке інше, територіально віддалене від покупця місце (наприклад, склад постачальника, будь-яке місце на шляху від продавця до покупця).
Крім як зацивільно-правовими договорами, підприємства торгівлі можуть отримувати товари у вигляді внеску до статутного капіталу - відповідно до установчих договорів.
Таблиця 1.5. Види договорів, відповідно до яких можуть надходити товари
Договори, за якими товари можуть надходити до суб'єкта роздрібної торгівлі
Установчий договір (крім фізичних осіб) Договори, що передбачають компенсацію вартості товарів Договори, що не передбачають компенсації вартості товарів (дарування)

 
 

Цікаве

Загрузка...