WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

товарообігу, наприклад продаж товарів у кредит з розстроченням платежу за готівковий розрахунок, продаж товарів подарункового асортименту до свят і для новорічних подарунків дітям з оплатою за безготівковим розрахунком тощо.
Суб'єкт роздрібної торгівлі мусить подбати про невід'ємну і головну складову процесу торгівлі - товар. Законом "Про оподаткування прибутку підприємств"[3] визначено, що товарами є матеріальні і нематеріальні активи, цінні папери і деривативи, які використовуються в будь-яких операціях, крім їх емісії і погашення. Таке трактування дещо спотворює економічну суть товарів, яка полягає в тому, що товарами є будь-які об'єкти (матеріальні і нематеріальні активи, послуги, земля, праця тощо), які мають споживчу вартість і пропонуються для продажу.
З точки зору роздрібної торгівлі, під товарами будемо розуміти продукти праці, призначені для подальшого їх перепродажу кінцевим споживачам без додаткового вкладення праці (наприклад розфасування, передпродажна підготовка) або з таким. Згідно з П(С)БО9, товари включаються до складу запасів підприємств роздрібної торгівлі.
Здійснювати роздрібну торгівлю можуть юридичні особи і громадяни (фізичні особи), визначені згідно з Господарським Кодексом як суб'єкти підприємницької діяльності.
Щоб отримати статус юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, треба пройти державну реєстрацію в органах виконавчої влади.
Роздрібна торгівля здійснюється в роздрібній торговельній мережі. Роздрібна торговельна мережа - сукупність стаціонарних, тимчасових і пересувних пунктів роздрібної торгівлі, торгових автоматів, торгових місць на ринках, пунктів продажу поштою і на замовлення.
Виходячи з викладеного, елементи роздрібної торговельної мережі
класифікуються за кількома критеріями. Наприклад, ступінь постійності місцезнаходження (за цим критерієм визначається стаціонарна і пересувна торгівля), характер капітальності споруд, наявність торгового залу і його розмір (дозволяє класифікувати магазини за типами) (див. табл. 1.3).
Таблиця 1.3. Елементи роздрібної торговельної мережі[9]
Деякі елементи роздрібної торговельної мережі
Пункти стаціонарної торгівлі Пункти пересувної торгівлі з:
Магазини: автомагазинів
- гіпермаркет - магазин самообслуговування загальноміського значення, торговою площею понад 3000 кв. м з асортиментом більш ніж 15 тисяч позицій продовольчих і непродовольчих товарів авторозвозок
- універмаг - магазин загальноміського значення, торговою площею понад 1500 кв. м, з асортиментом більш ніж 5000 позицій непродовольчих товарів мотоколясок
- універсам, супермаркет - магазин самообслуговування житлової зони торговою площею понад 400 кв. м, з асортиментом більш ніж 5000 позицій продовольчих і непродовольчих товарів велоколясок
- міні-маркет - магазин самообслуговування, торговою площею до 200 кв. м, з обмеженим асортиментом (500 асортиментних позицій) продовольчих товарів ручних колясок
Павільйон - пункт роздрібного продажу товарів, що займає окрему споруду полегшеної конструкції і має торговий зал для покупців торгівля на рознос тощо
Ятка - об'єкт дрібнороздрібної торговельної мережі збірно-розбірної конструкції, що займає відокремлене торгове місце і не має торгового залу для покупців
Кіоск - об'єкт дрібнороздрібної мережі стаціонарного типу, пункт продажу товарів, що займає відокремлене приміщення для організації продажу товарів без доступу до нього покупців
Роздрібна торгівля здійснюється також зі складів-магазинів, незалежно від того, що вони Правилами №108[8] віднесені до пунктів оптової торгівлі. Склади-магазини - це пункти продажу товарів, що мають функціональні площі, до яких входять торговельні і складські площі закритих і напіввідкритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблів, будівельних матеріалів тощо).
Пункти роздрібного продажу товарів також можуть класифікуватися за спеціалізацією (продовольчі, непродовольчі, змішані) за формами продажу товарів (звичайного типу, магазини самообслуговування тощо), за товарним асортиментом (спеціалізовані, неспеціалізовані тощо).
Операції з обліку товарів на підприємства роздрібної торгівлі є об'єктами бухгалтерського обліку. Порядок бухгалтерського обліку регламентується Законом №996[2] і національними Положеннями (стандартами) обліку. Згідно із зазначеним законом, підприємства роздрібної торгівлі повинні сформувати облікову політику і зафіксувати її у відповідному наказі.
Облікова політика - сукупність принципів (встановлених ст. 4 Закону №996), методів і процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.
Облікова політика має бути сформована:
1. Станом на 01.01.2001 р. - дата введення в дію національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
2. На момент створення підприємства роздрібної торгівлі (якщо воно відбувалося після 01.01.2001 р.).
3. На момент, коли підприємство роздрібної торгівлі починає новий вид діяльності, що раніше не здійснювався.
Основні елементи облікової політики щодо обліку товарів та товарних операцій наведені в таблиці 1.4.
Таблиця 1.4 Основні елементи облікової політики щодо обліку товарів[9]
№ з/п Найважливіші елементи облікової політики щодо обліку товарів Що таке елемент облікової політики На що впливає елемент облікової політики
1 Правила документообігу Правила документообігу включають у себе перелік первинних документів, що використовуються на підприємстві (як за затвердженою законодавчо формою, так і за розробленою і затвердженою підприємством самостійно), дати складання таких документів, перелік посад матеріально відповідальних осіб і осіб, що мають право оформлювати і підписувати первинні документи, терміни передачі документів до бухгалтерії підприємства для відповідно обробки тощо Дозволить підвищити ефективність контролю за збереженням товарів, визначити й адекватно покласти відповідальність, згідно зі ст. 8 Закону №996, на осіб, винних у невчасному, неправильному складанні, несанкціонованому підписанні первинних документів
2 Робоча система рахунків аналітичного обліку товарів Складається із сукупності аналітичних рахунків (n-го порядку), що відкриваються на підприємстві з урахуванням особливостей його господарської діяльності1 (наприклад, за наявності на підприємстві трьох магазинів, в аналітичному обліку до рахунка 282 "Товари в продажу" доцільно відкрити три субрахунки (2821, 2822, 2823 - для обліку руху товарів у кожному з таких магазинів) Дозволяє облікувати товари і операції з ними у потрібних ракурсах: за структурними підрозділами підприємства, де здійснюється облік, зберігання, використання (продаж)товарів; за видами товарів з різними методами оцінки їх вибуття; за товарними групами з різною торговельною націнкою; за видами торгівлі (за самообслуговуванням, поштою ...) тощо
3 Метод обліку елементів собівартості товарів, крім вартості їх придбання Передбачає порядок обліку транспортно-заготівельних витрат (далі - ТЗР) протягом звітного місяця: на рахунку 282

 
 

Цікаве

Загрузка...