WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

витрат За даними обліку За даними перевірки Відхилення (+;-)
Код найменування
кількість
сума
кількість
сума
кількість
сума
КМ НМ ц ОВ КОМ СОМ КР СР ВК ВС
З масовою появою на підприємствах комп'ютерної техніки з'явилася можливість наносити інформацію про залишки на маркування тари. Нанесену таким способом інформацію про цінності під час інвентаризації знімають за допомогою зчитувальних пристроїв і записують на дискетах. Порівняти отримані дані з бухгалтерськими, як кажуть, справа техніки. За такого методу інвентаризації до мінімуму зводиться можливість помилки, максимально скорочується час на її проведення.
Серед комп'ютерних методів проведення інвентаризації особливо цікавим є метод, за яким на початку інвентаризації матеріально відповідальні особи за даними маркування на тарі проставляють кількість і ціну того чи іншого виду цінностей. Після чого інвентаризаційна комісія перевіряє нанесену інформацію про цінності в натурі, порівнюючи ці дані з даними маркування.
Наразі, як би не було механізовано й автоматизовано процес інвентаризації, традиційні (старезні) способи - обмірювання, перерахунок та переважування - завжди залишаться необхідними і незамінними процедурами при її проведенні.
Сьогодні в Україні на підприємствах торгівлі застосовуються такі бухгалтерські програми, як 1С-Торгівля і склад, Торгінфо, FinExpert тощо, за допомогою яких можна автоматизувати та вдосконалити процес інвентаризації.
На мою думку , найбільш повно задовольняє всі потреби, щодо автоматизації процесу інвентаризації на українських підприємствах програма Торгінфо, розроблена компанією "Торгінформатика" . Система управління "ТОРГІНФО" (версія 6) працює під управлінням операційних систем Windows NT, Windows 2001 в архітектурі "клієнт сервер". " ТОРГІНФО": забезпечує ведення управлінського, бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві ; дозволяє повністю автоматизувати облік від первинного документу до оборотно-сальдового балансу та звітності; забезпечує ведення бухгалтерського обліку по журнально-ордерній системі; враховує специфіку роботи підприємств роздрібної торгівлі промтоварної та продовольчої групи (розрахунок природних втрат , відходів, втрат при транспортуванні, облік склопосуду, облік зворотної тари, забезпечує облік товарних операцій з можливістю використання різних цін); організує облік малоцінних та швидкозношуваних предметів та облік виробництва; забезпечує отримання форм статистичної звітності; забезпечує авторизовану систему роботи з проводками на базі типових бухгалтерських операцій у відповідності з ПБО; надає можливість отримання вихідних форм синтетичного та аналітичного обліку за будь-який період звітності ; забезпечує статистичний та аналітичний аналіз господарської діяльності підприємства; забезпечує отримання форм фінансової звітності; реалізує можливість експорту даних в EXCEL; тощо .
ВИСНОВКИ
В результаті проведеного дослідження мною були зроблені наступні висновки:
Значення обліку, аналізу та аудиту товарних операцій полягають в тому, що вони є необхідною умовою ефективного управління товарними ресурсами, їх об`ємом та структурою.
Торгова діяльність є одним із видів підприємницької діяльності. Пунктом 2 Порядку здійснення торгової діяльності І правил торгового обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, дано визначення торгової діяльності як ініціативної, самостійної діяльності юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів народного споживання з метою одержання прибутку. Торгова діяльність може здійснюватися в сферах оптової і роздрібної торгівлі, а також торгово-виробничій сфері (громадському харчуванні). Бухгалтерський облік і звітність в торгівлі здійснюються з дотриманням єдиних методологічних принципів, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", прийнятих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, національного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, законодавчих і нормативних активів з урахуванням специфіки діяльності торговельних підприємств.
Однією з особливостей організації обліку в торгівлі є те, що облік роздрібного товарообігу ведеться, як правило, у грошовому вимірнику за продажними (роздрібними) цінами, за винятком товарів, які вимагають особливого контролю (ювелірні вироби із дорогоцінних металів, товари, прийняті на комісію, та ін.). Облік товарів і тари в торговельних підприємствах ведеться на рахунку 28 "Товари" за субрахунками: 281 "Товари на складі", 282 "Товари в торгівлі", 283 "Товари на комісії", 284 "Тара під товарами", 285 "Торгова націнках.
Аудит та аналіз роботи торговельних підприємств починають з вивчення показників продажу продукції, що припускає наступні етапи: аналіз формування і виконання торговельної програми; аналіз обсягу реалізації продукції; аналіз асортименту продукції; аналіз структури продукції; аналіз якості продукції; аналіз ритмічності продажів; аналіз виконання договірних зобов'язань і реалізації продукції.
Джерела інформації: планові й оперативні плани-графіки, дані поточної і річної звітності (ф. № 1 "Баланс підприємства", ф. № 2 "Звітпро фінансові результати"; дані поточного бухгалтерського і статистичного обліку (картки складського обліку готової продукції й ін.)
З точки зору торгівлі, під товарами розуміють продукти праці, призначені для подальшого їх перепродажу кінцевим споживачам без додаткового вкладення праці (наприклад розфасування, передпродажна підготовка) або з таким. Згідно з П(С)БО 9, товари включаються до складу запасів підприємств торгівлі.
Об'єктом дослідження в даній роботі виступає приватне підприємство (ПП) "Асканія". Основним видом діяльності Товариства є роздрібна торгівля та послуги громадського харчування.
В 2004 році товарообіг у порівняних цінах виріс з 1020579.49 гривень до 1 250146.00 гривень в порівнянні з попереднім 2003 р (на 22.49%), рівень валового доходу виріс на 3.15% (порівняно з планом виріс на 2.28%). Рівень витрат обігу виріс на 9.7 % (порівняно з планом - виріс на 7.54%)
Продуктивність праці всього складу підприємства підвищилась на 9.4% (порівняно з планом продуктивність підвищилась на 7.3%). Балансовий прибуток підприємства в 2004 році склав 50367.11грн., що на 4.32% вище запланованого показника, та на 14,89% вище показника попереднього року. В цілому треба відмітити, що планові показники по товарообігу та валовому доходу виконані з перевищенням, але негативна тенденція росту рівня витрат обігу привела до незначного зниження на 1.2% рентабельності товарообігу порівняно з попереднім роком та планом. Серед позитивних моментів слід відмітити ріст продуктивності праці на 7.3% порівняно з планом та на 9.04% з попереднім роком. В цілому, якщо проаналізувати динаміку основних показників господарської діяльності підприємства за ряд років 2002 - 2004 рр., то слід визнати, що на ряду з ростом балансового прибутку підприємства намічається тенденція зниження рентабельності

 
 

Цікаве

Загрузка...