WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

відповідальних осіб, господарських операцій із товарно-матеріальними цінностями, типових бухгалтерських проводок, рахунків бухгалтерського обліку, найменувань товарно-матеріальних цінностей, постачальників, можливих порушень, запитальник ревізора, а також довідник нормативно-законодавчих документів.
Рис. 3.1. Вхідна первинна інформація [14, c.70]
Значне місце серед класифікаторів займає класифікатор товарно-матеріальних цінностей. Існує багато варіантів побудови класифікатора. Один із них має таку структуру: два вищих розряди - група товарно-матеріальних цінностей, два наступних - підгрупа і останні розряди - певні найменування.
Класифікатор постачальників будується по-різному. В основному це залежить від обсягу товарно-матеріальних цінностей і характеру операцій. Якщо перелік постачальників невеликий, код може будуватися за порядковою системою. В іншому випадку коди постачальників містять три розряди, з яких вищий - означає вид постачальника (місцевий, закордонний), а останні розряди - певного постачальника.
Особливістю класифікатора структурних підрозділів є застосування коду складів, які є частиною структурних підрозділів підприємства.
Останні класифікатори розглянуті в попередніх задачах і відрізняються не структурою, а змістом стосовно операцій із товарно-матеріальними цінностями.
Для створення комплексу вихідних документів щодо перевірки операцій із товарно-матеріальними цінностями в АРМ ревізора застосовуються наведені нижче вхідні оперативні, нормативно-довідкові та нормативно-законодавчі файли.
Вхідні оперативні файли
Найменування Позначення
Призначення
Файл облікових залишків товарно-матеріальних цінностей.
Файл фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей ФОЗ
ФФД Для складання машинограми "Порівняльна ві-домість результатів інвентаризації товарно-ма-теріальних цінностей на складі"
Файл переоцінки товарно-матеріальних цінностей.
Файл контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей ФПТ
ФКП Для складання машинограми "Відомість контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей на складі"
Файл видатків матеріалів на витрати виробництва.
Файл контролю видатків матеріалів на витрати виробництва
ФМВ
ФКМ Для складання машинограми "Відомість контролю видатків матеріалів на витрати виробництва"
Файл виявлених порушень ФВП Для складання "Відомість виявлених порушень в обліку товарно-матеріальних цінностей"
Нижче наводиться структура файлів, які застосовуються для створення комплексу вихідних документів контролю операцій із товарно-матеріальними цінностями.
Структура файла облікових залишків товарно-матеріальних цінностей (ФОЗ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код складу КС N
2 Код товару або матеріалу КМ N
3 Найменування товару або матеріалу НМ С
4 Одиниця виміру ОД С
5 Матеріально відповідальна особа МВО С
6 Кількість залишків за даними обліку КОЗ N
7 Сума залишків за даними обліку СОЗ N
Структура файла фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей (ФФД)
№ Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код складу КС N
2 Код товару або матеріалу КМ N
3 Найменування товару або матеріалу НМ С
4 Одиниця виміру ОД С
5 Матеріально відповідальна особа МВО С
6 Кількість залишків за даними перевірки КФЗ N
7 Сума залишків за даними перевірки СФЗ N
Структура файла переоцінки товарно-матеріальних цінностей (ФПТ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код структурного підрозділу КС N
2 Код товару або матеріалу КМ N
3 Найменування товару або матеріалу НМ С
4 Одиниця виміру од С
За даними обліку:
5 - нова ціна Ц N
6 - кількість коп N
7 - сума соп N
Структура файла контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей (ФКП)
№ Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код структурного підрозділу КС N
2 Код товару або матеріалу КМ N
3 Найменування товару або матеріалу НМ С
4 Одиниця виміру од С
За даними перевірки:
5 - нова ціна ЦР N
6 - кількість КР N
7 - сума СР N
Структура файла облікових видатків матеріалів на витрати виробництва (ФМВ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код товарно-матеріальних цінностей КМ N
2 Найменування товару або матеріалу НМ С
3 Ціна Ц N
4 Об'єкт витрат ОВ N
За даними обліку:
5 - кількість КОМ N
6 - сума СОМ N
Структура файла контролю видатків матеріалів на витрати виробництва (ФКМ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення
Тип
1 Код товарно-матеріальних цінностей КМ N
2 Найменування товару або матеріалу НМ С
3 Ціна Ц N
4 Об'єкт витрат ОВ С
За даними перевірки:
5 - кількість КР N
6 - сума СР N
Файл виявлених порушень (ФВП) має структуру аналогічну попередній задачі.
Нормативно-довідкові файли
Найменування реквізиту Позначення
Тип
Класифікатор найменувань товарно-матеріальних цінностей
Код групи товарно-матеріальних цінностей КГМ N
Код підгрупи товарно-матеріальних цінностей КПМ N
Код окремого найменування КМ N
Найменування групи товарно-матеріальних цінностей НГМ С
Найменування підгрупи товарно-матеріальних цінностей НПМ С
Найменування окремих товарно-матеріальних цінностей НМ С
Ціна Ц N
Класифікатор постачальників
Код постачальника КП N
Найменування постачальника нп С
Вихідні документи для операцій з товарними запасами
Назва Позначення
Функціональне призначення
1 2 3
Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі пвм Використовується для контролю залишків товарно-ма-теріальних цінностей на складі
Відомість контролю переоцінки товарно-матеріаль-них цінностей на складі впм Контроль за правильністю застосування нових цін на товари і матеріали і визначення їх нової вартості
Відомість контролю видатків матеріалів на витрати виробництва мвв Контроль за правильністю списання матеріалів на каль-куляційні об'єкти
Відомість виявлених порушень в обліку товарно-матеріальних цінностей впт Складається з метою узагальнення результатів ревізії операцій із товарно-матеріальними цінностями
Порівняльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на складі (ПВМ)
Товарно-матеріальні цінності Одиниця виміру
Мате-ріально відповідальна особа Кількість Сума
код наймену-вання
залишки за даними обліку залишки фактичні
відхилення
(+;-) залишки за даними обліку залишки фактичні
відхилення
(+;-)
КМ НМ од МВО КОЗ КФЗ] КВ соз СФЗ св
Разом по складу РОЗ РФЗ РСВ
Відомість контролю переоцінки товарно-матеріальних цінностей на складі (ВПМ)
Товарно-матеріальні цінності Одиниця виміру
За даними обліку За даними перевірки Відхилення
код найменування
нова ціна кількість
сума нова ціна кількість
сума У ціні у кількості
у сумі
КМ НМ од ц КОП СОП ЦР КР СР вц ВК ВС
Відомість контролю видатків матеріалів на витрати виробництва (МВВ)
Матеріали Ціна Об'єкт

 
 

Цікаве

Загрузка...