WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

машинна передача аналітичної інформації для систематичного використання в управлінні підприємством.
Автоматизовані системи обробки інформації (АСОІ) забезпечують автоматизоване збирання і обробку інформації, необхідної для оптимізації в різних сферах діяльності підприємства.
Для обліку, аналізу контролю господарської діяльності підприємства функціонування автоматизованої системи обробки інформації дає змогу у процесі управління автоматизувати пошук інформації, що знаходиться у базах даних підприємства, а також розв'язувати на електронних обчислювальних машинах задачі даних підсистем управління підприємством.
Компетенцією бухгалтера-аналітика мають бути обробка інформації на електронно-обчислювальних машинах; для використання у виробничому процесі, яка включає алгоритмізацію і постановку задач, розв'язання їх і видання облікової інформації для прийняття необхідних управлінських рішень або виявлення недоліків у господарській діяльності, узагальнення висновків, розробку рекомендацій щодо усунення недоліків на підприємстві. Тому вибір засобів автоматизації завжди має здійснюватися безпосередньо зацікавленими спеціалістами - бухгалтером і керівником підприємства. Лише спеціаліст-бухгалтер може правильно оцінити систему за всіма критеріями, основними з яких є такі:
1)Настроюваність системи як на специфіку конкретної організації (незалежно від форм власності), так і на можливі зміни в законодавстві. Бухгалтеру-користувачеві має бути надана можливість в мінімальний термін і без
втрат інформації перебудувати не тільки План рахунків, звітні форми, типові проводки, а й формувати звітність згідно з новими вимогами.
2)Можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а й з іншими джерелами бухгалтерської інформації, такими як системи зв'язку "клієнт-банк" для пересилання платіжних документів безпосередньо з комп'ютера до банку; касові апарати для оперативного обліку і відображення операцій у роздрібній торгівлі тощо.
Наявність з боку розроблювача кваліфікованої підтримки бухгалтера-користувача приблизно за такими напрямами:
а) навчання роботі з програмами, що особливо важливо, оскільки в багатьох випадках через відсутність необхідних навичок і відпрацьованих методик навчання бухгалтер, не може використовувати програмне забезпе-чення;
б) супроводження програмного забезпечення, що необхідно не тільки на випадок ушкодження програми з різних причин, а й у випадках радикальних змін у законодавстві;
в) оперативні консультації, оскільки проблеми, що виникають у процесі роботи значною мірою зумовлені або порушенням технології роботи з програмами, або недостатнім знанням можливостей системи.
В Україні нагромаджений певний досвід щодо розробки і запровадження машинної обробки облікової інформації з використанням різноманітних типів обчислювальної техніки - електронно-обчислювальних машин, а особливо персональних комп'ютерів.
Організаційно обробку бухгалтерської інформації можна розділити на дві форми. Перша характеризується розвитком централізованого використання засобів обчислювальної техніки, при якій бухгалтер кодує всі первинні документи, формує і підшиває їх, підраховує контрольні суми і передає в інформаційно-обчислювальний центр в групу підготовки інформації для обробки на ЕОМ. Від інформаційно-обчислювального центру бухгалтер одержує різноманітні машинограми і виконує додаткові розрахунки. Бухгалтер при цьому видає довідки, заповнює облікові регістри, форми звітності, здійснює контроль і аналіз облікової інформації, готує пропозиції для прийняття рішень. Така, форма характерна для обробки бухгалтерської інформації з використанням великих та середніх ЕОМ. Цій формі притаманні певні недоліки:
- відрив бухгалтера-користувача від інформації;
- зростання кількості помилок при вводі даних;
- зростання вартості обробки та необхідність додаткового контролю.
Поява персональних комп'ютерів, розвиток і широке застосування в обліку відеотермінальної техніки, вихід до Інтернету створюють певні чинники для організації обробки облікової інформації безпосередньо на робочому місці бухгалтера - це друга форма.
Для бухгалтерії перехід до реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням Міжнародних стандартів означає постійне підвищення вимог до обсягу, якості та оперативності роботи. Дедалі зростають вимоги до рівня кваліфікації - вже мало бути лише бухгалтером, необхідні глибокі знання економічної теорії, права, фінансового аналізу. Відповідно підвищуються вимоги до автоматизованих систем: це й можливість надання даних для фінансового аналізу, і поширення можливостей бухгалтерського діловодства й документообігу, і системи зведеного обліку та фінансової звітності, яку складають підприємства різних країн світу і яка має певні відмінності у підходах до змісту фінансових звітів, необхідних для прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків.
Комп'ютеризація обліку, аналізу і аудиту товарних операцій передбачає визначення: правильності оформлення документів здачі товарів та готової продукції із виробництва на склад, відпуску її для реалізації; відповідності залишків даним обліку і перевірки; точності розрахунків доходу від реалізації продукції для обчислення податків, відповідності аналітичного обліку на рахунках синтетичному обліку і бухгалтерській звітності[22].
Головна мета АРМ аналітика - забезпечення достовірними даними про випуск, відвантаження і залишки ТМЦ на складі для контролю за її збереженням.
АРМ аналітиказабезпечує наступні види робіт: аналіз правильності оцінки товарних запасів, готової продукції і напівфабрикатів; аналіз обліку повернення товарних запасів та готової продукції покупцями; аналіз обліку відпуску товарів та готової продукції на власні потреби; аналіз за збереженням товарних запасів та готової продукції на складі; аналіз відповідності даних аналітичного обліку синтетичному і звітності.
Головна мета АРМ бухгалтера і ревізора - забезпечення достовірними даними про наявність і рух товарно-матеріальних цінностей та правильність їх віднесення на витрати виробництва для контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей.
АРМ забезпечує наступні види автоматизованих робіт: комп'ютеризація обліку і перевірки операцій по надходженню, вибуттю товарно-матеріальних цінностей та їх залишків на складі; комп'ютеризація перевірки правильності переоцінки товарно-матеріальних цінностей; комп'ютеризація точності віднесення товарно-матеріальних цінностей на витрати виробництва; комп'ютеризація обліку і перевірки зведеного аналітичного і синтетичного обліку товарно-матеріальних цінностей.
Вхідною інформацією для автоматизованої роботи є первинні документи, регістри бухгалтерського обліку у звичайній або в електронній формі (рис. 3.1) [14,c.69].
Необхідною частиною інформаційного забезпечення комплексу задач комп'ютеризації контролю і ревізії є застосування класифікаторів і довідників. Найбільш часто застосовують такі класифікатори: структурних підрозділів, матеріально

 
 

Цікаве

Загрузка...