WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі - Курсова робота

до втрат запланованих обсягів товарообігу по даним групам. По іншим групам товарів фактичні товарні ресурси значно перевищили нормативні, що привело до додаткових витрат, пов`язаних з цим. Значно змінилася структура товарних ресурсів порівняно з плановою , а це приведе до значних відхилень від запланованого товарообігу. Цілком логічно, що керівництву підприємства необхідно дати негативну оцінку роботи відділам постачання та збуту, та, можливо, транспортному відділу підприємства.
Своєчасний оперативний аналіз товарних ресурсів на протязі поточного року дасть можливість підтримувати структуру та обсяг товарних ресурсів на рівні запланованих показників, контролювати їх та приймати своєчасні управлінські рішення.
2. Аналіз та наступне планування обсягу та структури товарних ресурсів на підприємстві, для чого пропонується проведення в динаміці аналізу обсягу, структури товарних ресурсів та оцінку змін, які відбулись за 2003-2004рр. В таблиці 3.7 приведена динаміка обсягу та структури товарних ресурсів підприємства за 2003-2004р. Аналіз на основі приведеної таблиці дозволить зробити висновок як помінялась структура товарних ресурсів за останні 2 роки, виходячи з запланованого товарообігу на 2004 рік та інших умов, внести корективу в планові показники товарних ресурсів на 2004р. Також це дасть можливість зробити висновки в роботі підрозділів підприємства в порівнянні за два попередні роки (табл.2.6.).
І на заключному етапі пропонується зробити аналіз оборотності та швидкості обертання товарних ресурсів в структурі та в динаміці за 2003-2004рр. (табл.2.7) . Такий аналіз корисно зробити з ціллю порівняння забезпечення товарообігу товарними ресурсами по товарним групам, визначити резерви, щодо скорочення по окремим групам об`єму груп товарних ресурсів які повільно обертаються, та збільшення нормативу по товарним групам, які обертаються швидше для повного забезпечення ними товарообігу.
Таблиця 2.7. Оцінка виконання плану обсягів та структури товарних ресурсів ПП "Асканія" за 2004 р. (в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)
СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙ ЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ ВІД ПЛАНУ +/-
Код Товари і товарні групи План 2004 Факт 2004 По сумі По пит. Вазі
сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.
1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4
51 Верхній трикотаж 15,00 5,80 31,51 9,80 16,51 110,07 4,00
54 Шкіряне взуття 5,00 1,90 5,44 1,70 0,44 8,80 -0,20
78 Килими та килимові вироби 4,50 1,70 7,48 2,30 2,98 66,22 0,60
69 Телерадіотовари 90,62 34,80 69,90 21,70 -20,72 -22,86 -13,10
83 Електроосвітлювана арм-ра 70,00 26,90 18,00 5,60 -52,00 -74,29 -21,30
66 Обчислювальна техніка 60,00 23,10 170,20 52,90 110,20 183,67 29,80
- Інші непродовольчі товари 15,00 5,80 19,20 6,00 4,20 28,00 0,20
Всього: 260,12 100,00 321,73 100,00 61,61 23,69
Рис. 2.1. Порівняння фактичних середніх товарних ресурсів із запланованими на 2004 рік
Таблиця 2.6. Динаміка обсягу і структури товарних ресурсів на ПП "Асканія" за 2003-2004 р. (в розрізі товарів та товарних груп) (тис. грн.)
СЕРЕДНІЙ ТОВАРНИЙ ЗАПАС ВІДХИЛЕННЯ +/-
Код Товари і товарні групи 2003 2004 По сумі По пит. вазі
сума питома вага (%) сума питома вага (%) абсол. відносне абсол.
1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=7/3*100% 9=6-4
51 Верхній трикотаж 15,00 6,13 31,51 9,79 16,51 110,07 3,67
54 Шкіряне взуття 4,96 2,03 5,44 1,69 0,48 9,68 -0,34
78 Килими та килимові вироби 3,59 1,47 7,48 2,32 3,89 108,36 0,86
69 Телерадіотовари 91,44 37,36 69,90 21,73 -21,54 -23,56 -15,63
83 Електроосвітлювана арм-ра 63,06 25,76 18,00 5,59 -45,06 -71,46 -20,17
66 Обчислювальна техніка 52,23 21,34 170,20 52,90 117,97 225,87 31,56
- Інші непродовольчі товари 14,48 5,92 19,20 5,97 4,72 32,60 0,05
Всього: 244,76 100,00 321,73 100,00 76,97 31,45
Рис. 2.2. Порівняння товарних ресурсів 2004 р. з товарними ресурсами 2003 р.
Таблиця 2.7. Динаміка оборотності товарних ресурсів ПП "Асканія" за 2003-2004 рр.
Товари СЕРЕДНІ ТЗ Реалізація Швидкість обертання ТЗ (днях) Оборотність ТЗ (разах)
Код і 2003 2004 2003 2004 2003 2004 Відхил. 2003 2004 Відхил.
товарні групи (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.) абсол. абсол.
1 2 3 4 5 6 7=3*360/5 8=4*360/6 9=8-7 10=5/3 11=6/4 12=11-10
51 Верхній трикотаж 15,00 31,51 11,30 12,10 477,88 937,49 459,61 0,75 0,38 -0,37
54 Шкіряне взуття 4,96 5,44 15,80 8,30 113,01 235,95 122,94 3,19 1,53 -1,66
78 Килими та килимові вироби 3,59 7,48 6,30 3,20 205,14 841,50 636,36 1,75 0,43 -1,33
69 Телерадіотовари 91,44 69,90 435,20 495,00 75,64 50,84 -24,80 4,76 7,08 2,32
83 Електроосвітлювана арматура 63,06 18,00 88,30 111,20 257,10 58,27 -198,82 1,40 6,18 4,78
66 Обчислювальна техніка 52,23 170,20 427,80 459,00 43,95 133,49 89,54 8,19 2,70 -5,49
- Інші непродовольчі товари 14,48 19,20 3,50 5,60 1 489,37 1 234,29 -255,09 0,24 0,29 0,05
Всього: 244,76 321,73 988,20 1 094,40 89,17 105,83 16,67 4,04 3,40 -0,64
З приведених даних динаміки оборотності товарних ресурсів ПП "Асканія" за 2003-2004р можна зробити висновок, що в порівнянні з 2003 роком в 2004 році швидкість обертання значно зменшилась по товарним групам 51, 54, 78, 66 і, навпаки, по товарним групам 69, 83 швидкість обертання підвищилась. Тому при плануванні нормативу товарного запасу на перспективу необхідно прийняти до уваги приведені дані та скоректувати норматив товарних ресурсів. Збільшити норматив по товарним групам 69,83 та зменшити по групам 51,54,78,66.
Таким чином, запропонований загальний аудит і аналіз товарних ресурсів, дозволяє визначити стан використання товарних ресурсів напідприємстві. В структурі та обсязі товарів - по товарним групам, в динаміці - в часі, на протязі декілька попередніх років. Аналіз дозволяє виявити додаткові резерви, заощадити, таким чином, кошти підприємства, вкладені в товарні ресурси, які повільно обертаються. А з іншого боку, через запропонований аналіз, визначити необхідний обсяг товарних ресурсів по тим групам товарів, якими недостатньо забезпечений товарообіг підприємства. Але для прийняття управлінського рішення, недостатньо проведення загального аналізу. Найбільш точну оцінку, причин, викликавших ті чи інші зміни в товарних запасах, та міри по усуненню недоліків, можна прийняти тільки після проведення факторного аналізу.
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту
Удосконалення методології і організації в обліково-аналітичному процесі досягається за рахунок використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), тобто інформаційної технології, яка передбачає якісно нову організацію збору, обробки та доведення інформації до використання масових моделей персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ).
За допомогою ПЕОМ вирішуються наступні питання: машинне формування первісної облікової інформації; машинне ведення синтетичного і аналітичного обліку; машинне інформаційно-довідкове забезпечення кон-трольно-аналітичних задач; машинне складання періодичної та річної звітності; аналіз результативних показників;

 
 

Цікаве

Загрузка...