WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

деталізують інформацію щодо операцій, які здійснює банк. Залежно від організаційної роботи в банку, його можливостей, банк самостійно вирішує, які параметри слід відносити до параметрів рахунків, а які до параметрів договорів. Якщо банк має сформовану картку контрагента за всіма обов'язковими параметрами, то номер аналітичного рахунка сформувати досить просто. Номер містить до 14 цифр і лише перші п'ять чітко регламентовані. Це номер балансового (позабалансового) рахунка і ключовий розряд або контрольний розряд у рахунках доходів бюджету. Інші знаки від 0 до 9 цифр формуються банком самостійно згідно з власними можливостями та потребами.
Головна особливість бухгалтерського обліку - системний характер його функціонування, що на практиці виявляється в суворій і логічно взаємозв'язаній єдності інформаційної, контрольної та аналітичної функцій.
Аналітична функція - це підсистема бухгалтерського обліку, яка забезпечує виявлення впливу факторів на ефективність окремих господарських операцій, а також сприяє проведенню глибокого та всебічного аналізу результатів фінансово-господарської діяльності суб'єкта.
Механізм аналітичної функції обліку в сучасному банку є особливо ефективним в процесі формування поточної звітності. Водночас у процесі опрацювання методологічних аспектів управлінського обліку аналітичність інформації набуває ознак високої оперативності в процесі здійснення управлінських функцій.
РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
2.1. Організація касової роботи в банках України
Організація касової роботи ТАС-Комерцбанку регламентується Національним банком України за його "Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків України" № І від 07. 07. 1994 р.
"Усі підприємства, організації та установи, які одержують готівку за реалізовану продукцію, товари, послуги і за іншими платежами, зобов'язані здавати її в касу банку для зарахування і зберігання на відкритих їм розрахункових або поточних рахунках. У той же час підприємства, організації та установи можуть мати в своїх касах готівку в межах лімітів, визначених банками, за погодженням з керівниками підприємств. У разі необхідності ліміти залишків кас переглядаються. Усі підприємства, організації та установи одержують від банків готівку на виплату заробітної плати, пенсій, допомог, на відрядження, господарські та інші витрати. В касі банку зберігається не тільки грошова готівка, але й цінні папери, бланки суворої звітності [6, с.28]."
Обслуговування клієнтів банку здійснює операційна каса. До її складу можуть входити приходно-видаткові каси, приходні каси, видаткові каси, каси для розміну грошей, вечірні каси банків на підприємствах та організаціях. Кількість операційних кас залежить від обсягу і характеру діяльності установи банку. Кабіни кожної каси розміщуються таким чином, щоби можна було візуально стежити за роботою касирів. Відводиться спеціальне приміщення-сховище для зберігання готівки грошей та цінностей.
Матеріально відповідальними особами за зберігання грошей та цінностей є керівник банку, головний бухгалтер і завідувач каси (старший касир).
З кожним працівником каси укладається угода про повну матеріальну відповідальність (додаток А.2.). Касири операційних кас повинні мати зразки підписів керівників банку і бухгалтерських працівників, уповноважених підписувати приходні та видаткові касові документи, а бухгалтери - зразки підписів касирів.
Приймання готівки в касу банку здійснюється на основі приходних документів, які виписуються в одному або в двох примірниках:
а) від підприємств, об'єднань, організацій, установ у сплату будь-яких платежів - за об'явами на внесення готівки (додаток Б.2.) з видачею квитанції, а від громадян - також за об'явами або за приходними ордерами;
б) внески для зарахування на поточні рахунки різноманітних фондів - за об'явами на внесення готівки;
в) платежі від населення - за повідомленнями з видачею квитанції;
г) усі інші надходження грошей, в тому числі й від працівників банку,- за приходними касовими ордерами (додаток В.2.) з видачею підписаних касиром їх копій з відбитком печатки касира.
Одержавши приходні документи, касир зобов'язаний:
- перевірити наявність і тотожність підписів операційних працівників наявним у нього зразкам;
- звірити відповідність сум, зазначених у документі, цифрами і літерами;
- викликати особу, яка вносить гроші, і прийняти їх поаркушним перерахуванням.
"Якщо клієнт здає гроші до каси банку за кількома приходними документами для зарахування на різні рахунки, то касир приймає гроші за кожним документом окремо.
При отриманні готівки на столі касира не повинно бути ніяких інших грошей, крім тих, що приймаються від особи.
Після одержання грошей касир звіряє суму, зазначену в приходному документі, зі сумою, фактично виявленою при рахуванні. При відповідності сум касир підписує об'яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші. Ордер до об'яви касир надсилає відповідальному працівнику, який веде касовий журнал, а об'яву залишає в себе [6,с.81]."
Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій "Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)".
Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів касир складає Довідку касира приходної каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси (додаток Д.2.) і звіряє суму за довідкою зі сумою прийнятих ним грошей. Довідка підписується касиром, а зазначені в ній касові обіги звіряються з записами в касових журналах операційних працівників.
Отримані протягом операційного дня гроші касир формує у визначеному порядку і разом з приходними документами та довідкою касира приходної каси здає завідувачу каси під розписку в "Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей)".
Завідувач каси звіряє суму прийнятих грошей і кількість приходних документів з довідкою касира і підписує довідку.
Гроші, що надійшли в приходні каси, можуть передаватися завідувачу протягом операційного дня декілька разів. Уся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприбуткована в касу і зарахована на відповідні рахунки балансубанку того ж робочого дня. Гроші з кас установ банку видаються:
а) підприємствам, організаціям, установам - виключно за грошовими чеками затвердженої форми;
б) індивідуальним позичальникам, які одержують позики в банку, вкладникам і пенсіонерам - за видатковими касовими ордерами (додаток Е.2.) і видатковими ордерами, форма яких затверджена Національним банком України. В такому ж порядку оформляється видача грошей на витрати для утримання апарату управління та інші витрати - видача заробітної плати, премій та матеріальної допомоги, у підзвіт на відрядження і господарські витрати, погашення здійснених господарських, представницьких, канцелярських витрат без одержання авансу.
Видача пенсій або допомоги проводиться на підставі доручень пенсійного фонду без складання касового

 
 

Цікаве

Загрузка...