WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

грошей в касі банку на кінець дня:
(50 000 + 54 000 - 35 000 = 69 000).
За пасивними рахунками сальдо на кінець дня визначається за формулою: Сальдо на кінець дня = Кредитове сальдо на початок дня + Обіги кредитові -Обіги дебетові.
За активними рахунками сальдо на кінець дня визначається за формулою: Сальдо на кінець дня = Дебетове сальдо на початок дня + Обіги дебетові - Обіги кредитові.
Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку елемент активу або пасиву проводиться за рахунками балансу тоді, коли він відповідає наступним умовам:
1) ймовірно, що банк отримає або втратить будь-яку майбутню економічну вигоду, пов'язану з цим елементом активу або пасиву;
2) цей елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути точно виміряна.
Об'єкти обліку, які не задовольняють цим двом критеріям, обліковуються на позабалансових рахунках.
Це передусім наступні об'єкти:
- умовні вимоги та зобов'язання банку (тобто реальні вимоги та зобов'язання, які можуть виникнути в майбутні періоди та за якими банк несе ризики);
- документи і цінності;
- операції з приватизації.
Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками здійснюється так, як і за балансовими - методом подвійного запису. Характер рахунку - активний або пасивний - визначається наступним:
- позабалансовий рахунок активний, якщо при переведенні його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок № 9020 "Гарантії, що надані клієнтам" активний, тому що у випадку неплатоспроможності банк буде змушений сплачувати за виданою гарантією і дебетувати рахунок балансу № 2099 "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями";
- позабалансовий рахунок пасивний, якщо при переведенні його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок № 9110 "Зобов'язання за кредитами, які отримані від інших банків" пасивний, тому що у випадку, коли банк скористається кредитною лінією, він буде кредитувати рахунок балансу у розділі "Кошти інших банків" першого класу групи "Кредити, які отримані від інших банків".
Для відображення операцій на позабалансових рахунках за методом подвійного запису використовуються контррахунки, які включені до їх складу. Ці рахунки є умовними і використовуються як технічні для реалізації методу подвійного запису.
Приклад. "ТАС-Комерцбанк" надав 1 лютого гарантію ВАТ "Родон" у сумі 100 000 грн., строк дії якої 2 міс. Станом на 1 лютого операція за наданою гарантією відображається бухгалтерською проводкою:
Д-т "Гарантії, що надані клієнтам" 100 000 грн.
К-т Контррахунок 100 000грн.
30 березня закінчується строк дії гарантії. Невикористана гарантія списується з обліку:
Д-т Контррахунок 100 000 грн.
К-т "Гарантії, що надані клієнтам" 100 000 грн.
Якщо, наприклад, 5 березня клієнт скористається гарантією, що надана банком:
Д-т Контррахунок 100 000 грн.
К-т "Гарантії, що надані клієнтам" 100 000 грн.
Водночас операція відображається за балансовим рахунком.
Д-т "Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями" 100 00 грн.
К-т "Контррахунок у Національному банку України" 100 00 грн.
Операції за позабалансовими рахунками, на яких обліковуються умовні вимоги та зобов'язання, відображаються у грошовій оцінці за номіналом.
Документи і цінності обліковуються в умовній грошовій оцінці, наприклад, одна грошова чекова книжка - 1 грн.
Отже, операція з видачі клієнту двох грошових чекових книжок відображається бухгалтерською проводкою:
Д-т "Контррахунок" 2 грн.
К-т "Бланки суворої звітності" 2 грн.
Використання позабалансових рахунків дозволяє отримувати інформацію про операції банків, які пов'язані з використанням нових фінансових інструментів. До таких операцій належать зобов'язання та вимоги за укладеними, але ще не виконаними угодами, як то: кредитні лінії; дозволений овердрафт; непокриті безвідзивні акредитиви; гарантійні зобов'язання; зобов'язання за цінними паперами; спотові, форвардні й умовні контракти з купівлі-продажу іноземної валюти та інших фінансових інструментів.
У міжнародній практиці обліку на позабалансових рахунках обліковуються, як правило, операції тільки такого характеру.
Одним з ключових елементів національної системи бухгалтерського обліку є план рахунків, завдяки якому досягається систематизація бухгалтерських рахунків. Іншими словами, план рахунків - це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації банківських операцій.
Новий план рахунків, розроблений Національним банком України, впроваджений у комерційних банках з 1 січня 1998 р. Він узгоджений із загальноприйнятими у міжнародній практиці принципами та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і є обов'язковим для використання всіма установами комерційних банків.
План рахунків, розроблений окремо для установ НБУ, за структурою майже не відрізняється від плану рахунків для комерційних банків, але має деякі особливості за змістом. Це пов'язано з тим, що НБУ виконує операції, властиві тільки центральному банку: емісійні операції, обслуговування уряду та зовнішнього боргу, регулювання діяльності комерційних банків та ін. Він базується на двох основних принципах: відповідність обліку і звітності; простота викладення.
Останній принцип констатує те, що баланс є головним інструментом для фінансового менеджменту. Мета полягала в тому, щоби максимально спростити план рахунків і забезпечити його сприйняття та високу інформативність. Уся мінімально необхідна фінансова інформація залишена на рівні рахунків другого порядку.
Основні вимоги, яким повинен відповідати план рахунків:
- детальний та повний облік усіх банківських операцій;
- своєчасна обробка і накопичення детальної інформації;
- відображення правдивої та змістовної інформації для всіх категорій користувачів.
У структурі плану рахунків можна виділити три частини, які логічно пов'язані між собою: балансова частина; частина доходів і витрат; позабалансова частина.
Бухгалтерські рахунки в плані рахунків згруповані в дев'ять класів. Балансова частина об'єднує перші п'ять класів. На підставі цих класів складається балансовий звіт комерційного банку. Друга частина включає класи доходів і витрат. На підставі рахунків цих класів складається звіт про прибутки та збитки. Третя частина містить клас позабалансових рахунків (9 клас).
Фінансовий результат, що відображається на рахунку п'ятого класу"Результат поточного року", визначається за даними рахунків шостого та сьомого класів (що свідчить про логічний зв'язок між першою і другою частинами плану рахунків).
Умовні зобов'язання і вимоги, що обліковуються на позабалансових рахунках дев'ятого класу, за певних умов, які передбачені угодами, можуть стати реальними вимогами до банку або його зобов'язаннями і суттєво вплинути на результати його діяльності (що свідчить про логічний зв'язок між третьою і першою частинами плану рахунків) (додаток Д. 1.).
Рахунки усіх трьох частин призначені

 
 

Цікаве

Загрузка...