WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

діяльність".
4. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків. Постанова Правління НБУ від 25.09.1997 р. за № 316 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 1997. - Випуск 11. - с. 25.
5. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Постанова Правління НБУ від 30 грудня 1998 р. за № 566 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -1999.-Випуск З.-с. 14.
6. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України від 9 квітня 2002 р. № 132.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 17 листопада 2004 р. № 556.
8. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: АПУ, 1999. - 274 с.
9. Щодо нової редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні // Податки та бухгалтерський облік. -2005.-№ 9.-с. 28-29.
10. Аржевітін С. Етапи створення банківської системи України // Вісник НБУ. - 1997. - № 3. - с. 35 - 37.
11. Івасів І. Яка банківська система потрібна Україні? // Вісник НБУ. - 1997.№4.-с. 50-52.
12. Нашкерська Г. Передумови і шляхи переходу банків України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - № 1. - с. 14 - 19.
13. Пархоменко В. Бухгалтерський облік лізингових операцій // Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - № 5. - с. З . - 8.
14. Посікіра Р. Банківське законодавство: поняття, стан, перспективи // Право України. - 1998. - № 7. - с. 76 - 79.
15. Фаріон І. Д. Формування економічних відносин в умовах ринку // Збірник наукових праць. Т., 1998. Гаврилюк Л., Макарова І. Деякі аспекти організації роботи з цінними паперами. - с. 39 - 42.
16. Циганов С. А. Сучасні проблеми стабілізації банківської системи в Україні // Вісник Української академії банківської справи. - 1999. - № 2. -с. 17-21.
17. Жигайло Г. Необхідність і результати реформи системи обліку банків // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 4. - с. 17-19.
18. Грудзевич Я. Проблеми та можливі перспективи розвитку малих і середніх банків в Україні // Регіональна економіка. -- 2002. - № 3. -с. 162-164.
19. Волошук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України // Вісник НБУ. - 2001. - № 6. - с. 19 - 21.
20. Патрилац Л., Компанієць С. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. - 2001. - № 12. - с. 20.
21. Набок Р. Необхідні активи комерційного банку: Методологічний аспект // Вісник НБУ. - 2002. - № 4. - с. 56 - 59.
22. Поліщук С. Практичні аспекти бухгалтерського обліку валютних операцій комерційних банків України // Бухгалтерський облік і аудит. -2002. -№ 7.-с. 42-45.
23. Поліщук С. Пластикові (платіжні) картки: випуск і використання // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 9. - с. 56 - 62.
24. Шпачук В. Найпоширеніші проблеми в банківській діяльності та першочергові заходи щодо їх вирішення // Вісник НБУ. - 2002. - № 10. -с.45-46.
25. Колішній В. Податковий і бухгалтерський облік: операції банків з цінними паперами // Закон і бізнес. - 2002. - № 38. - с. 4.
26. Кириленко В., Демкович М. Звітність комерційних банків: її особливості // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 1. - с. 47 - 49.
27. Шатковська І. Шляхи становлення банківської системи України // Регіональна економіка. - 2003. - № 2. - с. 143 - 148.
28. Шлапак О., Пушкарьов В., Карчева Г. Фінансовий стан, тенденції та проблеми функціонування та розвитку банків у 2002 році // Вісник НБУ.-2003.-№3.-с.2-10.
29. Кириленко В. Нові технології в банківській діяльності: формування понятійного апарату бухгалтера // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. -№11.-с. 59-64.
30. Власенко О. Банківський кредит в іноземній валюті: податковий і бухгалтерський облік у 2003 році // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - 19 вересня. - с. 4 - 7.
31. Шимін В. Методика обліку та контролю операцій в системі Western Union // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 4. - с. 31 - 37.
32. Ірха Л. Облік безготівкових розрахунків експортно-імпортних операцій // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 5. - с. 97 - 103.
33. Нетикша О. Організація внутрішнього аудиту та її роботи на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004, - № 7. - с. 61 - 65.
34. Власенко О. Інвентаризація каси // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - 29 листопада. - с. 15-16.
35. Онікієнко С. Банківський кредит як об'єкт оцінки економічної ефективності // Вісник НБУ. - 2004. - № 10. - с. 30 - 33.
36. Прасолова С. Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування // Вісник НБУ. - 2004. - № 11. -с. 58-61.
37. Бурдюгов А. Порядок розрахунку коефіцієнта ризику та норми резервування банку при кредитуванні інвестиційних проектів // Вісник НБУ.-2005.-№1.-с.4-7.
38. Ребізант Р. Як отриматикредит у банку // Податкове планування. - 2005. -№2.-с, 52-60.
39. Основи банківської справи / Під редакцією Мороза А. Н. - К.: Лібра 1994.-330с.
40. Структура балансового капіталу банків України. - Вісник НБУ. - 1994 -2002.
41. Адамс Р. Основи аудиту. - М.: Аудит. ЮШТІ, 1995. - 398 с.
42. Покровська В. В. Міжнародні комерційні операції і їх регламентація. Внутрішньо-торговий практикум. - М.: ІНФРА - М, 1996. - 326.
43. Білуха М. Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа. - Знання, 1998. - 574 с.
44. Остапишин Т. П. Основи банківської справи. - К., 1999.
45. Богомолов А. М., Голощапов Н. А. Внутрішній аудит. Організація і методика проведення. - М. : Екзамен, 2000. - 192 с.
46. Бурцев В. О. Організація системи внутрішнього контролю комерційної організації. - М.: Екзамен, 2000. - 320 с.
47. Сотникова Л. В. Внутрішній контроль і аудит - М.: Фінстатінформ, 2000. -239с.
48. Терьохов А. А. Аудит. - М.: Фінанси і статистика, 2000. -512с.
49. Банківська справа. / За редакцією Тиркала Р, І. - Т., 2000.
50. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. -Видання 2-ге. - К.: КНЕУ, 2001. - 636 с.
51. Савченко О. Борщ Н. Касові операції. -К.: Фактор, 2001. - 240 с.
52. Кірєєв О. І., Шульга Н. П., Полетаева О. С. Внутрішній аудит у комерційних банках. - К.: КНТЕУ, 2001. - 295 с.
53. Воронова Л., Галь В. Комплексна програма розвитку банківської системи України: стратегія на перспективу // Вісник НБУ. - № 1. - 2001. - с. 3 - 4.
54. Бэлоглазова Г. Н., Кролівецька Л. П., Лебедева Е. А. Аудит банків. - М. : Фінанси і статистика, 2002. - 352 с.
55. Дмитрієва І. М. Бухгалтерський облік і аудит. - М. :2002. - 216 с.
56. Чернелевський Л. М., Беренда Н.І. Аудит: Навчальний посібник. - К,: Міленіум, 2002.
57. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - К.,2003.
58. Давидов Г. М. Аудит: Підручник. - К .: Знання, 2004.

 
 

Цікаве

Загрузка...