WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

дотримання стандартів внутрішнього аудиту, тобто розробка професійних стандартів, які застосовуються і встановлюють вимоги до діяльності аудиторів, являються уніфікованим підходом до аудиту. Ціль створення стандартів заключається у встановленні основних принципів практики аудиту, у створенні критеріїв оцінки діяльності аудиторів;
- визначення програми підвищення якості внутрішнього аудиту, яка виражається у визначенні критеріїв дослідження ефективності проведеного аудиту і здійснення періодичних оцінок якості аудиту як процесу;
- етапи внутрішнього аудиту:
Види аналітичних робіт при здійсненні аудиту:
1. загальний і факторний аналіз діяльності підрозділу, що перевіряється;
2. аналіз інформаційних потоків;
3. методологічний супровід;
4. програма підвищення кваліфікації персоналу;
5. IT - аудит.
Чисельність працівників внутрішнього аудиту повинна бути достатньою для ефективного досягнення цілей і задач, поставлених перед підрозділом і доведена у відповідності з реальними потребами і з врахуванням прогнозу зміни цієї потреби. Потреби банку в працівниках даного напряму можуть змінюватися на протязі часу під впливом ряду зовнішніх і внутрішніх для організації факторів. Методика визначення на даний момент оптимальної чисельності внутрішніх аудиторів в ТАС-Комерцбанку основана на розрахунку фактичних трудозатрат спеціалістів на здійснення аудиту по найбільш важливих і ризикованих напрямках банківської діяльності: аудиті операцій кредитування юридичних і фізичних осіб, депозитів юридичних і фізичних осіб, мікрокредитування, тематичному аудиті відділень.
Всі процедури виконання задач повинні оформлятися робочими документами. Вони повинні відображати результати проведених перевірок з акцентом на оцінці у висновку:
Цілі складання і функції робочих документів.
Робочі документи це записи аудитора, які відповідають загальноприйнятим аудиторським стандартам. В них повинні міститися обґрунтування вибору необхідних в даних умовах перевірки (аудиту) процедур і рішень, які застосовуються аудитором в ході перевірки (аудиту). Внутрішній аудитор є власником робочих документів, і передавати їх кому-небудь (наприклад, спеціалістам НБУ в ході інспекції, внутрішнім аудиторам) без дозволу керівника служби внутрішнього аудиту банку чи Правління банку, не дозволяє йому професійна етика, так як в робочих документах міститься конфіденційна інформація.
Робочі документи складаються аудитором, з метою:
- служити підтримкою звітності про аудиторську перевірку, 88
- бути доказом об'єму виконаної роботи аудитором і основою сформульованих висновків по об'єкті аудиту,
- засвідчити дотримання професійних стандартів при перевірці на місці,
- допомагати аудитору у виконанні і контролі за його роботою. Робочі документи можна розділити на три категорії:
- документи, які ведуться безперервно;
- аудиторські адміністративні документи;
- документи аудиторської інформації.
Види і зміст робочих документів.
Аудиторські адміністративні документи управління перевіркою - це документація, яка стосується початкових стадій планування перевірки.
Окремі документи розробляються централізовано Департаментом внутрішнього аудиту і доводяться усім аудиторам через технічні засоби, такі як ПриватДок, e-mail адреса.
До них відносяться:
o Документ про призначення аудитора для здійснення перевірки згідно з Планом перевірок чи по завданню керівництва банку,
o Аудиторська програма в письмовій формі,
o Документи, які містять інформацію про підрозділи банку,
o Результати попереднього аналітичного огляду об'єкту, що підлягає аудиту.
o Документи оцінки ефективності контролю.
Документи, що містять аудиторську інформацію - це документація, що стосується основних питань перевірки, запису про виконання процедури аналізу та інформація про прийняті рішення аудитора під час перевірки. Ці документи свідчать про якість проведеної перевірки, тому вони повинні бути чіткими, акуратно оформленими, точно пронумерованими. Робочі документи можуть бути роздруковані на комп'ютері чи написані від руки. У цих документах повинні міститися передумови, що перевіряються, (наприклад, балансова вартість активу, зобов'язання і розкрита до нього інформація і т.п.), зібрані про них зведення й остаточні рішення про їхню вірогідність. Відповідно до аудиторських стандартів у робочих документах необхідно показати, що:
o система внутрішнього контролю підрозділу, що перевіряється, відповідає внутрішнім стандартам (відхилення будуть свідчити про зворотнє);
o бухгалтерські записи відповідають бухгалтерським звітам (таким як баланс, особовий рахунок і т.п.), законодавчій і нормативній, у тому числі внутрішній, базі;
o була отримана достатня доказова інформація (відсоток вибірки в багатьох робочих програмах, установлений з цією метою) для складання аудиторського звіту і висновку.
До цих робочих документів відносяться: таблиці аналізу, графіки, блок-схеми, відповіді, запити аудитора в ході перевірки, документація з описом роботи системи "операція-контроль", копії договорів, які були об'єктом аналізу. Ціробочі документи повинні мати найменування, посилання про джерело інформації, прізвище аудитора, що склав документ, якщо він їх буде використовувати як самостійний документ для подальших перевірок наприклад, таблиця аналізу активів і доходів, і т.п.).
Робочі документи з аудиторським звітом чи висновком мають стандартний період збереження, що визначений законодавством - 5 років, однак деякі документи, що відбивають факти шахрайства чи зловживань співробітників банку, зберігаються довше для завершення юридичних процедур.
Результати внутрішнього аудиту використовуються керівництвом для керування поточною діяльністю в рамках діючого законодавства.
Керівництво своєчасно оцінює результати аудиторської перевірки; визначає і вживає належних заходів, спрямованих на виправлення недоліків і недопущення їхнього повторення, виходячи з рекомендацій аудиторів. Керівництву надаються доповіді по кожному з прийнятих рішень по аудиторському звіті.
В обов'язок керівництва входить:
- узгодження річного (піврічного) плану аудиторських перевірок;
- одержання звітів і висновків про аудиторські перевірки;
- оцінка рекомендацій внутрішніх аудиторів щодо удосконалення діяльності і процедур, де вони необхідні;
- виконання заходів щодо встановлення адекватної системи контролю в перевіреному підрозділі.
Взаємини внутрішнього аудиту з підрозділами банку будуються на принципах:
- несуперечності інтересів, тому що взаємодія не повинна приводити до погіршення результатів діяльності як системи в цілому, так і зокрема об'єктів фінансової відповідальності;
- відповідальності за результати діяльності;
- оперативності і рівноправності в частині обміну інформаційно-методичними матеріалами, а також на етапі прийняття управлінських рішень.
Служба внутрішнього аудиту виступає ініціатором, автором наказів, розпоряджень, інформаційних листів, інших нормативних актів банку в

 
 

Цікаве

Загрузка...