WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

аудиту здійснює регулярне сприяння підвищенню професійного рівня її працівників. Внутрішні аудитори самостійно докладають зусиль до поглиблення своїх знань і професійних навиків шляхом самостійного вивчення, участі в семінарах і в процесі роботи.
Керівництво банку визначає загальні напрями програми діяльності внутрішнього аудиту і види банківської діяльності, які належить перевірити і звернутися до служби внутрішнього аудиту із запитом на здійснення спеціальних перевірок. Керівники банку не в праві якимось чином обмежувати зміст і обсяги аудиторських перевірок.
Внутрішній аудит має незалежний статус по відношенню до підрозділів, які він перевіряє, і тому керівники підрозділів банку не мають права впливати на зміст і об'єми перевірок, які ними проводяться. По відношенню до працівників служби внутрішнього аудиту не допускаються некоректні дії, які несуть за собою порушення принципу незалежності, об'єктивності та системності.
Менеджмент внутрішнього аудиту керує незалежністю і об'єктивністю аудитора на 3-х рівнях:
- індивідуальному рівні (конкретне видане завдання),
- функціональному рівні (розробка робочих програм),
- організаційному рівні (лінійне підпорядкування).
Департаменту внутрішнього аудиту менеджментом вищої ланки надається право ініціативи і дозволяється мати прямий доступ до будь-якого працівника банку і контактувати з ним, перевіряти будь-яку діяльність чи будь-який підрозділ банку, а також мати доступ до будь-яких записів, досьє чи даних банку, включаючи управлінську інформацію і протоколи всіх консультативних органів. Внутрішній аудит повинен користуватися такою підтримкою менеджменту вищої ланки, яка дозволила б йому співпрацювати з працівниками об'єкту аудиту і виконувати свої обов'язки. Керівник банку забезпечує:
- постійну участь керівника внутрішнього аудиту на засіданнях, які стосуються питань управління і організації внутрішнього контролю;
- робоче місце працівників внутрішнього аудиту (виділивши для цього окреме приміщення), обладнане комп'ютерною технікою, меблями, сейфом, оргтехнікою (в тому числі телефоном і ін.), канцелярськими товарами;
- своєчасне реагування на рекомендації Департаменту внутрішнього аудиту і прийняття заходів по усуненню виявлених в ході проведення аудиторських перевірок порушень, недоліків;
- доступ до інформації (в тому числі до бухгалтерського обліку, форм звітності та ін.), необхідної Департаменту внутрішнього аудиту з ціллю виконання покладених на них обов'язків. Доступ до інформації оформляється з врахуванням вимог внутрішніх документів банку, які регулюють поставлені питання.
Згідно указу № 1859 від 27.12.2004 р. "Централізація функцій внутрішнього аудиту" діє наступна форма взаємодії служби внутрішнього аудиту і керівництва: службу внутрішнього аудиту очолює керуючий аудитор, який призначається і звільняється з посади, яку займає, наказом Директора Департаменту внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту лінійно підпорядковується Директору Департаменту внутрішнього аудиту, а функціонально - Керівнику Ради Правління.
Правильне призначення на посаду керуючого аудитора служби внутрішнього аудиту є дуже важливим для успішної роботи. Призначена особа повинна бути не тільки кваліфікованим спеціалістом в цій області, а також мати навики управління процесом міжособистісних відносин, необхідних на цьому рівні.
Служба внутрішнього аудиту підзвітна Директору Департаменту внутрішнього аудиту і Керівнику Ради Правління, надає їм свої висновки і пропозиції згідно результатів перевірок, в тому числі і за їх вимогою.
Для забезпечення ефективного виконання своїх обов'язків служба внутрішнього аудиту не займається виконанням чи управлінням видами діяльності, які вона повинна перевірити. В її обов'язки не входить розробка і впровадження внутрішніх процедур, підготовка документації чи виконання інших робіт, якість яких аудитори повинні перевірити і оцінити.
Ціль і функції внутрішнього аудиту.
Для досягнення поставлених завдань внутрішній аудит здійснює перевірки діяльності систем банку з ціллю незалежної і об'єктивної оцінки:
- організаційної структури,
- політики управління персоналом,
- інших дій менеджменту,
- розподілу повноважень і відповідальності,
- фінансової, операційної та інших систем і процедур на предмет адекватності і ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, тобто управління ризиками здійснюється ефективно, цілі і задачі банку будуть виконані ефективним і економічно виправданим способом;
- формування єдиної податкової стратегії і здійснення контролю за її виконанням по усій системі ТАС-Комерцбанку;
- оптимізації податкових та інших обов'язкових платежів в бюджет і фонди;
- надання методичної допомоги персоналу і керівникам підрозділів в ефективному виконанні покладених на них обов'язків, шляхом надання результатів аудиторських перевірок, аналізу, оцінки і ділових коментарів з ціллю зменшення ризиків при здійсненні операцій, пов'язаних з раціональним і ефективним використанням ресурсів банку.
"Основні функції внутрішнього аудиту полягають в забезпеченні задовільного рівня систем внутрішнього контролю, які підтримують управління банком:
-оцінка дотримання банком вимог діючого законодавства України і нормативних актів НБУ;
- оцінка повноти, своєчасності і достовірності відображення операцій в первинних документах і в системі бухгалтерського, податкового, фінансового і управлінського обліку у відповідності з внутрішніми інструкціями і процедурами банку та рішеннями керівників і акціонерів банку, розробка пропозицій щодо удосконалення організації ведення бухгалтерського обліку;
- організація системного підходу до мінімізації затрат банку при розрахунках з бюджетом по податках та інших обов'язкових платежах;
- надання компетентної підтримки бізнесам, відділенням і філіям банку в практичному застосуванні податкового законодавства;
- виявлення недоліків в системах внутрішнього контролю і надання рекомендацій відносно шляхів їх подолання;
- визначення сфер потенційних збитків для банку, умов, сприятних для шахрайства, злочинності та незаконного присвоєння засобів банку;
- своєчасне виявлення порушень і недоліків в діяльності структурних підрозділів, розробки оптимальних рішень відносно їх ліквідації і усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності підрозділів;
- надання керівництву банку висновків про результати проведеного аналізу і рекомендацій стосовно покращення діючої системи внутрішнього контролю і мінімізації ризиків;
- контроль використання бюджетних засобів банку, виділених на виробничі і господарські цілі;
- внутрішні взаємовідносини і взаємовідносини з керівництвом та іншими підрозділами Ради Правління [47, с. 198 ]."
Департамент внутрішнього аудиту організовує дотримання принципів внутрішнього аудиту:
- перевірка і оцінка системи внутрішнього контролю;
- перевірка якості виконаної роботи працівниками, дотримання ними сфер відповідальності;
- розробка і

 
 

Цікаве

Загрузка...