WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

клієнт може своєчасно подати рекламацію.
2. Надійність. Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ). У такий спосіб:
o скорочуються витрати на виправлення можливих помилок;
o не порушується впевненість клієнта в надійності банку.
3. Ефективність. Між банківськими операціями, які дають дохід, і витратами на їх проведення, має виконуватися певне співвідношення, що забезпечуватиме тривале функціонування банку. Через це:
o бухгалтерський облік у банку стає раціонально організованим і спрямованим на те, щоб підтримувати і підвищувати конкурентоспроможність банку. Система бухгалтерського обліку має відповідати чинному законодавству та нормативним документам НБУ.
Отже, бухгалтерський облік базується на певних правилах визначення, записування, класифікування та інтерпретування операцій або подій, пов'язаних із діяльністю банку. Усе це і становить метод бухгалтерського обліку, який складається з таких елементів:
o документація та інвентаризація;
o оцінка й калькуляція;
o рахунки та подвійний запис;
o бухгалтерський баланс та звітність.
Бухгалтерські системи банківських установ України комп'ютеризовано, завдяки чому система бухгалтерських проведень - занесення інформації до щоденних балансів, касових книг, оборотно-сальдових відомостей - виконується в автоматичному режимі. Проте навіть за цих умов перелічені елементи методу бухгалтерського обліку є похідними щодо концепції такого обліку.
ТАС-Комерцбанк самостійно розробляє технології здійснення банківських операцій, методи внутрішнього контролю та положення про операційну роботу відповідно до вимог Національного банку України.
Операційна робота в банку може бути організована централізовано або децентралізовано. Організація операційної роботи передбачає наявність документованих процедур обліку та контролю за всіма видами операцій.
Банківські операції виконують відповідні працівники незалежно від того, в якому структурному підрозділі вони працюють.
В основу організації операційної роботи покладено принцип надання працівникам прав відповідального виконавця.
Відповідальним виконавцем вважається:
o працівник банку, якому одноосібне доручено оформлювати та підписувати документи, що стосуються певного кола операцій;
o працівник, який контролює правильність оформлення документів та відображення їх змісту в обліку;
o працівник, що технологічно виконує певні процедури. Внутрішніми документами ТАС-Комерцбанку визначається відповідальність
посадових осіб за здійснення функцій, що підлягають розподілу, а саме: санкціонування операцій, їх виконання, облік, звіряння, зберігання та розроблення автоматизованих систем бухгалтерського обліку та їх експлуатація.
Кожний працівник повинен отримати посадову інструкцію, в якій визначені його посадові обов'язки і обсяги робіт до виконання. Конкретні зобов'язання працівників різних підрозділів, доручення на здійснення операцій, а також зміни в них мають бути визначені письмово.
Право підписання документів, що надається відповідним працівникам, оформлюється розпорядженням керівника ТАС-Комерцбанку. Право контрольного підпису без обмеження суми операцій, що підлягають додатковому контролю, мають за посадою керівники, головні бухгалтери або з їх доручення довірені особи.
Операційний процес з відображення операції в бухгалтерському обліку складається з трьох основних етапів:
1. Дозвіл на операцію.
2. 3дійснення операції (укладання угоди, складання первинних документів, уведення їх в облікову систему, обробка, платіж).
3. Контроль за операцією (здійснюється протягом усього процесу).
Ініціатором операції є так званий фронт-офіс, котрий відповідає за укладання угод, ідентифікацію операцій з оцінкою ризиків і підрахунком прибутків та збитків.
Метою діяльності фронт-офісу є отримання прибутку, мінімізація впливу ризиків фінансового ринку, протидія конкурентному середовищу, підтримання ліквідної позиції та розширення спектра банківських послуг і банківських продуктів. Суб'єктами діяльності фронт-офісу є клієнти (юридичні та фізичні особи), установи банків, небанківські установи, уряд.
Фронт-офіс належить до центру прибутку, несе відповідальність за розвиток банківських продуктів, ліквідність та виконання нормативів.
Отримані від фронт-офісу документи працівники так званого бек-офісу перевіряють, реєструють, уводять всю необхідну інформацію в автоматизовану систему обробки даних та здійснюють наступний контроль за виконанням операції. Суб'єктами діяльності бек-офісу є підрозділи фронт-офісу, установи банків, податкові, судові та правоохоронні органи, уряд, контрагенти, статистичні органи тощо.
Бек-офіс належить до центру витрат, забезпечує дотримання прийнятих стандартів, виконання відповідних процедур обліку та контролю.
"Ідентифікація операції передбачає наявність достатньої інформації щодо природи кожної операції і її реєстрації з визначенням кінцевого результату.
До основних елементів ідентифікації операції належать:
- організація операції у фронт-офісі;
- класифікація операції за відповідним типом (міжбанківська, господарська тощо);
- надання унікального номера угоди;
- визначення конкретних строків згідно з договорами;
- уведення інформації про контрагента;
- доповнення інформації про операцію (кредит, депозит, тип процентної ставки тощо);
- формування первинних документів (із зазначенням дати розрахунку);
- оформлення підписами відповідальних осіб (відповідальний за операцію представник фронт-офісу, відповідальний за перевірку- представник бек-офісу) [50, с.11-12]."
Функціональні обов'язки підрозділів банку (фронт-офісу та бек-офісу) мають бути чітко визначені згідно з процедурами здійснення операцій.
Усі банківські операції оформлюються відповідними документами, що містять інформацію про характер операції та підтверджують її законність. Операції, що здійснюються без участі клієнтів, оформлюються внутрішніми документами банку відповідно до процедур бухгалтерського обліку, зокрема:
- для здійснення операцій з готівкою - прибутковими та видатковими касовими ордерами;
- для безготівкових операцій меморіальними ордерами, позабалансовими ордерами;
- розпорядженнями та наказами (додаток А.1.).
Меморіальні ордери використовуються для оформлення внутрішньобанківських операцій: видача та погашення кредитів, нарахування та погашення процентів, придбання та вибуття основних засобів, нарахування амортизації, заробітної плати і різних нарахувань на неї, обліку доходів та витрат, формування і використання прибутку тощо. Меморіальні ордери складаються на типових бланках або програмним способом і оформлюються в установленому банком порядку.
Для скорочення записів за однотипними операціями можуть складатисязведені меморіальні ордери. Зведений меморіальний ордер містить кілька номерів рахунків за дебетом чи кредитом. У разі виключення зі зведеного меморіального документа окремої суми, яка не може бути

 
 

Цікаве

Загрузка...