WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

метою участі в управлінні і одержання дивідендів або з метою одержання спекулятивного доходу.
Розглянемо основні принципи внутрішньобанківського аудиту найважливіших видів цінних паперів, що обертаються на фінансовому ринку України:
- акцій власної емісії:
- облігацій внутрішньої державної позики;
- придбаних акцій не власної емісії;
- векселів.
Метою внутрішнього аудиту цінних паперів є:
1) перевірка дотримання встановлених вимог при операціях з цінними паперами;
2) перевірка стану обліку цінних паперів.
Основними нормативними документами, що регулюють діяльність банків на ринку цінних паперів в Україні, є:
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 872-ХІІ від 20.03.91р.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" (Цінні папери в Україні.-К.: УФБ, 1993).
3. Положення про переказний і простий вексель (Фінансовий Київ, 1992, №30).
4. Постанова Кабінету Міністрів і НБУ "Про застосування векселів у господарському обороті України" № 528 від 10.09.92 р.
5. Лист НБУ "Про порядок обліку і видачі простих і переказних векселів" № 22001/279 від 01.12.94 р.
6. Про порядок проведення банками операцій з векселями. Національний банк України, 1993 р.
7. Постанова Правління НБУ "Про порядок ліцензування банків в Україні" № 77 від 27.03.96 р.
8. Телеграма НБУ "Про джерела придбання комерційними банками облігацій державних внутрішніх позичок" № 15010/124-1747 від 25.04.95 р.
9. Телеграма НБУ "Положення про порядок проведення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики в установах банків України" № 347 від 23.02.96р.
10. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30. 10.96 р.
Документальними джерелами інформації для аудиторської перевірки є:
- бланки цінних паперів;
- проспекти емісії;
- дані аналітичного обліку (балансового і позабалансового) цінних паперів;
- первинні документи, що підтверджують рух цінних паперів; обігово-сальдові відомості;
- журнали реєстрації акціонерів;
- різні журнали для реєстрації, обліку, руху окремих видів цінних паперів;
- баланси банку на звітні дати.
До найбільш поширених типових порушень, що виявляються при внутрішньобанківському аудиті операцій з цінними паперами, належать:
- недотримання запровадженого порядку зберігання цінних паперів;
- неправильне ведення реєстраційних журналів;
- невірні розрахунки відсотків за доходами від цінних паперів;
- відсутність резервів під знецінення цінних паперів;
- несвоєчасність опротестувати векселів.
Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат.
"Достовірність фінансового результату діяльності комерційного банку визначають за реально одержаними доходами та правильно сформованими витратами. Адже від правильності віднесення останніх на собівартість банківських послуг чи за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку, залежить як достовірність одержаного прибутку, так і рівень податків, яких найчастіше намагаються сплачувати менше. Але свідоме ігнорування чи несвідоме порушення законодавства щодо наведеного вище порядку розмежування витрат, у кінцевому результаті, при перевірках органами державної податкової адміністрації призводить до фінансових санкцій у вигляді пені та штрафів (що в декілька разів перевищують суму заниженого податку) і нарахування пені [43, с. 345 ]."
Отже, завдання внутрішньобанківського аудиту полягає в тому, щоб упередити податкові органи своєю перевіркою щодо достовірності формування бухгалтерією доходів і витрат та своєчасно виправити власні помилки і порушення.
Нагальна необхідність у такій упереджувальній перевірці внутрішнім аудитом особливо актуальна ще і тому, що зовнішній аудит, як правило, здійснює її після річного звіту, який може бути складений з помилками і порушеннями, а, отже, і недостовірно.
Внутрішній аудит при перевірці правильності й достовірності формування доходів і витрат банку керується такими основними законодавчими і нормативними актами: 77
1. Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.94 р. та Правилами його застосування (що діяли до 01.07.97 p.).
2. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р.
3. Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/ 97-ВР від 03.04.97 р.
Програмою проведення внутрішньобанківського аудиту доходів і витрат можна вважати оцінкову таблицю, в якій систематизовано найбільш типові порушення, що виникають в обліку і спричинюють недостовірність формування фінансового результату та пов'язаного з ним оподаткування прибутку, її структура і зміст наведені у додатку Е.З.
Найбільш типовими порушеннями, які виявляються при перевірці доходів, витрат і збитків, що необгрунтоване занижують прибуток до оподаткування бюджету, можна вважати наступні:
1. Щодо заниження доходів:
а) зарахування до складу фондів безкоштовного надходження цінностей і грошей без відображення в податковій декларації для оподаткування;
б) віднесення доходів поточного звітного періоду до складу доходів майбутніх періодів для зниження прибутку і його оподаткування.
2. Щодо завищення собівартості банківських послуг:
а) віднесення амортизації невиробничих основних фондів;
б) монтаж нових пожежної таохоронної сигналізації та телефонізації;
в) списання сплачених штрафів і пені;
г) усі види капітальних ремонтів власних, а не орендованих, основних засобів;
д) програмне забезпечення (замість включення його до складу нематеріальних активів);
є) пряме списання без виправдовуючих документів.
3. Щодо завищення збитків:
а) списання пені та штрафів усіх видів;
б) списання нестач;
в) списання витрат за відсутності виправдовуючих документів;
г) списання безнадійної дебіторської заборгованості.
Внутрішній аудит оподаткування банку.
З метою виявлення помилок і порушень у бухгалтерському обліку розрахунків з оподаткування, своєчасного їх виправлення і, таким чином, упередження штрафних санкцій та пені, що можуть бути нараховані податковими органами, здійснюється внутрішній аудит достовірності оподаткування комерційного банку.
При проведенні внутрішньобанківського аудиту необхідно керуватися такими основними законодавчими документами з оподаткування, що регламентують як базу, так і ставки різних видів податків та методику їх нарахування:
1. Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.94 р. та Правилами його застосування (що діяли Ідо 01.07.97р.).
2. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р.
3. Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97 р. та ін.
Розглянемо основні принципи методичного спрямування Внутрішньобанківського аудиту провідних видів оподаткування:
- внутрішньобанківського аудиту податку на прибуток;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...