WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

Облік та аудит результатів діяльності комерційного банку (Тисменицьке відділення Івано-Франківської філії ТАС-Комерцбанку). - Дипломна робота

обліку.
При цьому ніякі документи або розписки в залишок готівки не включаються, а заява касира про наявність в касі грошей та інших цінностей, що не належать банку, до уваги не приймаються.
Аудитор повинен перевірити правильність оформлення касових операцій прибутковими і видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок їх заповнення. Перевіряється правильність заповнення всіх реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та платіжних відомостей (написання потрібних дат, номерів, сум, підстав для їх виписки тощо). Аудитор перевіряє наявність журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, правильність відображення в касових документах номерів кореспондуючих рахунків.
Аудитор під час перевірки з'ясовує наявність касової книги, відповідність її оформлення та правильність ведення касової книги, відповідність зазначених у ній сум про прийняту до каси або видану з каси готівку.
Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій.
Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розрахункових операцій і дотримання розрахункової дисципліни згідно з інструкціями та іншими нормативними документами НБУ.
У процесі перевірки з'ясовується дотримання:
- визначеного порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів у банку;
- встановлених лімітів залишку грошей в касі клієнтами;
- запровадженого порядку розрахункового обслуговування згідно з укладеною з клієнтом угодою;
- розрахункової дисципліни за рахунками (розрахунковими, поточними, бюджетними, валютними, кореспондентському);
- законодавства щодо здійснення безготівкових розрахунків.
Найбільш типовими помилками, що виникають у процесі внутрішнього аудиту розрахункових операцій, є:
- неповна комплектація юридичних справ клієнтів (відсутність довідок про взяття на облік у державній податковій адміністрації, відсутність нотаріально завіреного свідоцтва про реєстрацію тощо);
- порушення черговості платежів;
- порушення ліміту видачі готівки з рахунків клієнтів;
- виправлення в розрахункових документах;
- несвоєчасність розрахунків за поданими клієнтами платіжних дорученнях та інші порушення розрахунково-платіжної дисципліни.
Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій.
Кредитні операції банків підрозділяють на активні та пасивні.
Активні кредитні операції - це операції з кредитування клієнтів і надання кредитів іншим банкам (міжбанківський кредит).
Пасивні кредитні операції - це операції з одержання міжбанківського кредиту в НБУ і в інших банках.
Аудит активних операцій здійснюється з метою:
- перевірки законності здійснюваних банком операцій;
- аналізу й оцінки ризику кредитних операцій;
- оцінки якості управління активними операціями.
Інформаційними джерелами для перевірки кредитних операцій є:
- нормативні документи Національного банку України;
- угоди про надання кредиту;
- угоди і документи про забезпечення зобов'язань з кредитування;
- угоди про заставу майна;
- кредитні справи клієнтів;
- регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, особисті рахунки, обігово-сальдові відомості);
- баланси клієнтів і банку.
Як механізм (програма) здійснення внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій рекомендується використовувати оцінкову таблицю такої структури і змісту (додаток В.3.).
Найбільш типовими порушеннями, що можуть бути виявлені при перевірці кредитних операцій, є:
- недостатнє обґрунтування виданих позичок;
- невірне нарахування відсотків;
- несвоєчасне віднесення прострочених позичок на призначений для цього рахунок;
- відсутність або недостатній розмір резерву на можливі збитки за позичками;
- юридична неправомірність кредитних і заставних угод і відносин і ін.
Внутрішньобанківський аудит валютних операцій.
Мета внутрішньобанківського аудиту валютних операцій - з'ясувати:
-чи дотримуються банком норми валютного регулювання;
- наскільки правомірно здійснюються валютні операції;
- достовірність відображення в обліку;
- постійний контроль за розрахунково-грошовими операціями з метою запобігання порушень, фінансових санкцій податкових органів та вишукання резервів зростання прибутковості валютних операцій.
Основні законодавчі та нормативні документи, якими необхідно послуговуватися при внутрішньобанківському аудиті валютних операцій:
1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютний контроль" № 15-93 від 19.02.93 р.
2. Інструкція НБУ "Про порядок застосування статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютний контроль" №15-93 від 19.02.93р.
3. Телеграма НБУ "Про комісійні збори в інвалюті" № 19009/ 1035 від 31.05.93р.
4. Указ президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю" № 195/193 від 08.06.93 р.
5. Інструкція НБУ "Про порядок здійснення розрахунків з експортно-імпортних операцій за умови відтермінування платежів або поставок" № 139 від 16.06.94 р. з доповненнями № 19011/649 від 24.02.95 р.
6. Телеграма НБУ "Тимчасовий порядок ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України" № 1 від 03.01.96 р.
7. Телеграма НБУ "Операції з міжнародних розрахунків у національних валютах країн СНД" № 13-112/383-1265 від 11.03.96 р.
8. Телеграма НБУ "Роз'яснення з питань придбання валюти на УМВБ і міжбанківськомуринку" № 13-312/198-2106 від 17.04.96 р.
Документами, які підлягають перевірці та систематичному контролю за валютними операціями, є:
- первинні документи (митні декларації, рахунки-фактури і валютні документи при акредитивній формі розрахунків);
- облікова первинна документація;
- міжнародні контракти, угоди;
- кредитні угоди;
- регістри бухгалтерського обліку (машинограми, обігово-сальдові відомості);
- бланки на дату перевірки.
Відповідно до мети аудиту валютних операцій питання, що перевіряються, і одержані результати доцільно відображати в окремій оцінковій таблиці-програмі для висновків і вжиття заходів з метою усунення виявлених порушень (додаток Д .3.).
До найбільш поширених типових порушень, що виявляються при внутрішньобанківському аудиті валютних операцій, належать:
- невірність проведення переоцінки статей балансу в іноземній валюті на окремі звітні дати;
- порушення вимог валютного законодавства;
- недотримання умов, що передбачають зарахування виручки в банку на рахунок експортера;
- несвоєчасне зарахування на валютний рахунок клієнтів надходжень в іноземній валюті в повному обсязі;
- недотримання вимог щодо обґрунтування переказів за кордон.
Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами.
Операції банків з цінними паперами поділяються на активні та пасивні.
Пасивні операції - це випуск (емісія) банками власних цінних паперів з метою залучення коштів та кредитних ресурсів.
Активні операції - це придбання банками цінних паперів з

 
 

Цікаве

Загрузка...