WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

продукції, простоїв і нестач на виробництво залежно від причин і винуватців
Контроль обліку витрат на основне виробництво В5 При перевірці визначаються фактичні витрати на товарну продукцію основного виробництва по об'єктах (замовленнях ) і статтях витрат
Контроль калькулювання фактичної собівартості продукції В6 Перевіряється правильність визначення фактичної собівартості продукції по групах і окремих виробах
3.2. Інформаційне забезпечення комплексу задач.
Інформаційне забезпечення складають первинні документи, вихідні документи і файли обліку, класифікатори і файли, створені у процесі контрольно - ревізійної роботи.
Контроль обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції в умовах АРМ ревізора є зведеною ділянкою контрольно - ревізійного процесу. Джерелом вхідної інформації документи первинного і зведеного обліку попередніх задач:
- комп'ютеризація комплексу задач контролю і ревізії операцій з основними засобами і нематеріальними активами;
- комп'ютеризація комплексу задач контролю і ревізії операцій з товарно - матеріальними цінностями;
- комп'ютеризація комплексу задач контролю і ревізії операцій з заробітною платою;
- комп'ютеризація комплексу задач контролю і ревізії готової продукції;
- комп'ютеризація комплексу задач контролю і ревізії фінансово - розрахункових операцій.
Труднощі в інформаційному забезпеченні контролю витрат на виробництво полягають у необхідності одержання багато чисельних даних із попередніх задач бухгалтерського обліку, а також у використанні власної файлової база АРМ ревізора, накопиченої на момент ревізії даної ділянки контрольно - ревізійної роботи. Тому до комп'ютеризації даної ділянки контролю доцільно переходити після вирішення основних задач.
Залежність від широкого кола інших задач вимагає в АРМ ревізора застосовувати багато чисельні класифікатори:
структурних підрозділів;
матеріально відповідальних осіб;
господарських операцій;
типових бухгалтерських проводок;
рахунків бухгалтерського обліку;
статей і об'єктів витрат;
причин і винуватців порушень;
можливих порушень;
запитальник ревізора і нормативно - законодавчих документів.
Класифікатор статей витрат використовують для контролю узагальнення витрат на виробництво за їх видами. Він будується за серійно - порядковою системою кодування на підставі даних класу 8 "витрати за елементами" в Плані рахунків бухгалтерського обліку і має такий вигляд:
Найменування витрат Код
Матеріальні витрати: 01-09
1.Витрати сировини і матеріалів 01
2.Витрати купівельних напівфабрикатів 02
3.Витрати палива і енергії 03
4.Інші 04-09
Витрати на оплату праці: 10-79
1.Виплати за окладами і тарифами 11
2.Премії і заохочення 12
3.Компенсаційні виплати 13
4.Інші 14-19
Класифікатор об'єктів витрат використовується для контролю аналітичного обліку витрат по об'єктах, замовленнях, договорах. Він будується, як правило, безпосередньо на підприємстві і використовується в АРМ ревізора в готовому вигляді.
Останні класифікатори мають загальний характер і відрізняються від інших задач тільки за змістом.
Для здійснення контролю і ревізії витрат виробництва АРМ ревізора передбачає створення наступних вхідних оперативних файлів.
Оперативні файли
Найменування Код Використовується для складання машинограм
" Файл фактичних витрат на об'єкт калькуляції
" Файл облікових витрат на об'єкт калькуляції ФФВ
ФОВ Відомість відхилень фактичних витрат від облікових
" Файл фактичних витрат на готову продукцію
" Файл облікових витрат на готову продукцію ФФГ
ФОГ Оборотна відомість по рахунках №________
" Файл фактичної собівартості готової продукції
" Файл облікової собівартості готової продукції ФФС
ФОС Відомість перевірки собівартості готової продукції
Структура файла фактичних витрат (ФФВ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип
1. Код статті витрат КС N
2. Назва статті витрат НС C
3. Код об'єкта витрат КЗ N
Фактичні витрати на виробництво
4. - кількість ВКФ N
5. - сума ВСФ N
Файл облікових витрат (ФОВ) має аналогічну структуру за винятком реквізитів "Сума" і "Кількість", які містять не одержані в результаті контролю, а облікові дані.
Структура файла фактичних витрат на готову продукцію (ФФГ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип
1. Код структурного підрозділу КСП N
Основний рахунок
2. - рахунок Р N
3. - субрахунок СР N
4. - код аналітичного обліку АР N
5. Незавершене виробництво НВ N
6. Обороти по дебету ДТ N
7. Списання на брак Б N
8. Витрати на готову продукцію за фактичними даними ВГО N
Структура файла облікових витрат на готову продукцію (ФОГ)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип
1. Код структурного підрозділу КСП N
Основний рахунок
2. - рахунок Р N
3. - субрахунок СР N
4. - код аналітичного обліку АР N
5. Незавершене виробництво НВ N
6. Списання на брак Б N
7. Витрати на готову продукцію за обліковими даними ВГО N
Структура файла фактичної собівартості готової продукції (ФФС)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип
1. Код структурного підрозділу КСП N
2. Калькуляційна одиниця КЗ N
3. Кількість вироблених товарів КВІ N
4. Сума витрат СВ N
5. Сума витрат на одиницю СОП N
6. Собівартість за даними перевірки СВП N
Структура файла облікової собівартості готової продукції (ФОС)
№ пор. Найменування реквізиту Позначення Тип
1. Код структурного підрозділу КСП N
2. Калькуляційна одиниця КЗ N
3. Кількість вироблених товарів КВІ N
4. Сума витрат СВ N
5. Сума витрат на одиницю СОП N
6. Собівартість за даними перевірки СВП N
Крім вхідних оперативних файлів, АРМ ревізора передбачає створення нормативно - довідкових файлів. Нижче наводиться перелік і характеристика реквізитів кожного з них.
Нормативно - довідкові файли
Найменування реквізиту Позначення Тип
Класифікатор планових процентів непрямих витрат
Код структурного підрозділу КСП N
Код базової статті витрат КБС N
Назва базової статті витрат НБС C
Код розрахункової статті витрат
КРС N
Назва розрахункової статті витрат НРС C
Процент або кошторисна ставка П N
Класифікатор нормативних витрат на калькуляційну одиницю
Код структурного підрозділу КСП N
Код статті витрат КБС N
Назва статті витрат НБС C
Одиниця виміру ЕД C
Кількість К N
Сума С N
Класифікатор статей витрат
Код статті витрат КСВ N
Найменування статті витрат НСВ C
Класифікатор об'єктів зведеного обліку
Код об'єкта зведеного обліку КЗО N
Назва об'єкта зведеного обліку НЗО C
3.3. Вихідні документи і технологія їх створення
Система вхідних оперативних, нормативно - довідкових і нормативно - законодавчих файлів дозволяє скласти ревізору декілька вихідних документів, необхідних для якісної перевірки витрат виробництва.
Вхідні документи
Назва Позначення Призначення у контрольно - ревізійному процесі
Відомість відхилень фактичних витрат від облікових ВФВ Призначений для виявлення під час ревізії відхилень між фактичними і обліковими

 
 

Цікаве

Загрузка...