WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

ревізії встановлюють правильність нормативних статей калькуляції собівартості продукції та порівнюють дані цієї калькуляції з даними звітної калькуляції. Особливу увагу приділяють тим статтям, де допущені значні перевитрати чи різка економія витрат за окремими цехами і видами продукції. Перевіряють також списання фактичних витрат за встановленими нормами у випадках, коли взагалі не відображають і не обліковують відхилення від норми.
При проведенні ревізії ревізор використовує матеріали поточного фактичного контролю, а саме : акти контрольних запусків і контрольного розкроювання сировини і матеріалів на виробництві, дані хронометричних спостережень, матеріали контрольних перевірок і аналізу хіміко технічних лабораторій підприємства про додержання рецептури, акти обсягу виконаних робіт і інші.
Під час ревізії витрат на виробництво, перш за все, потрібно перевірити собівартість нормативних калькуляцій окремих видів продукції за статтями витрат, а також перевірити розрахунки нормативної собівартості продукції, що реалізується.
Перевірку обґрунтованості нормування витрат починають із дослідження діяльності й обґрунтованості комплексних витрат (витрати на підготовку і організацію виробництва, витрат щодо утримання й експлуатації обладнання, цехових і загально виробничих витрат, транспортно - заготівельних витрат, інших виробничих витрат та позареалізаційних витрат).
Перевіряючи розрахунки нормування витрат на освоєння виробництва, цехів і агрегатів, особливу увагу звертають на можливі випадки, коли до них включаються витрати, які не мають відношення до операцій, пов'язаних з підготовкою і освоєнням виробництва.
Перевірку нормування витрат на утримання й експлуатацію обладнання здійснюють за окремими стадіями.
Нормування цехових і загально виробничих витрат перевіряють на підставі вивчення структури організації управління, акцентуючи увагу на її спрощення.
Нормативи витрат, що пов'язані з випробуванням, дослідженням, раціоналізацією, винахідництвом і технічним удосконаленням перевіряють у взаємозв'язку з організаційно - технічними заходами підприємства і цехів, з очікуваним економічним ефектом від проведенням таких заходів.
Витрати на спецодяг та спецвзуття порівнюють під час ревізії з нормативами.
Поряд з такою детальною перевіркою статей витрат перевіряють кошторис витрат на виробництво за елементами. Для цього перевіряють розрахунки всіх витрат основного, допоміжного і транспортних цехів за винятком внутрішньозаводського обігу. Але на підприємствах текстильного, шкіровзуттєвої, хутрової, м'ясної, цукрової, масло переробної, мукомольної, тютюнової та лісозаготівельної промисловості внутрішньозаводський обіг напівфабрикатів власного виробництва, які передаються з цеху в цех за встановленими цінами, включається в кошторис витрат на виробництво.
Важливою ділянкою ревізії є вивчення нормативно - планової собівартості окремих видів продукції. Калькуляційні статті витрат її порівнюють із фактичною собівартості і при встановленні відхилень (особливо у бік підвищення собівартості продукції) з'ясовують їх причини.
Витрати на сировину і матеріали перевіряють шляхом з'ясування правильності їх витрачання, технічного обслуговування норм їх витрачання і розрахунків транспортно - заготівельних витрат. Прийняті за основу в планових або лабораторіях нормування сировини і матеріалів. Особливу увагу при ревізії приділяють перевірці відходів сировини і матеріалів, виявленню резервів їх зменшення, а також використання у виробництві.
При перевірці витрат, пов'язаних з оплатою праці, з'ясовують правильність норм виробітку, розцінок. При цьому звертають увагу на недопустимість включення у відомість норм і розцінок за окремими видами продукції трудових витрат на виготовлення деталей і комплектуючих виробів, які підприємство одержує зі сторони.
У тому випадку, коли відповідно до певних умов, підприємство змушене відступати від розроблених нормативів витрат сировини, матеріалів і заробітної платні працівникам підприємства, ревізор повинен обґрунтувати ці відхилення від нормативів спеціальними розрахунками.
3. КОМПЮТЕРИЗАЦІЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ КОНТРОЛЮ І РЕВІЗІЇ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
3.1. Організаційно економічна сутність комплексу задач контролю і ревізії.
Комп'ютеризація контролю витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції займає важливе місце в автоматизації робочого місця ревізора. Основу контрольно - ревізійної роботи складає контроль за достовірністю витрат, пов'язаних із виготовленням продукції, визначенням собівартості продукції і рентабельності підприємства, а також виявлення резервів для подальшого розвитку виробництва.
Головна мета АРМ ревізора - забезпечити контрольно - ревізійний процес достовірними даними про матеріальні, трудові і фінансові витрати на виробництво та калькулювання собівартості продукції з подальшим визначенням шляхів поліпшення управління виробництвом і зниження собівартостіпродукції.
Виходячи з цього, завдання контролю і ревізії витрат на виробництво в умовах АРМ ревізора передбачає наступні види робіт:
- перевірку первинних облікових даних та повноти їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку;
- контроль обліку витрат у місцях їх виникнення;
- контроль правильності ведення аналітичного обліку витрат по об'єктах, замовленнях і договорах;
- перевірку правильності обліку і розподілу непрямих витрат;
- контроль правильності віднесення витрат майбутніх періодів;
- контроль зведеного обліку витрат виробництва;
- контроль обліку витрат на рахунках бухгалтерського обліку;
- перевірку відповідності даних про витрати виробництва в аналітичному, синтетичному обліку та звітності.
Контроль за витратами виробництва і калькулювання собівартості продукції в умовах комп'ютеризації залежить від численних зв'язків з іншими задачами.
Інформаційні зв'язки комплексу задач контролю і ревізії витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції наведено на мал. 5.
Мал. 5 Інформаційні зв'язки комплексу задач контролю і ревізії витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
Для того, щоб якісно перевірити правильність обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції, АРМ ревізора має забезпечити одержання інформації з різних напрямів. З цією метою розроблено комплекс задач контролю і ревізії витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції.
Комплекс задач контролю і ревізії витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції.
Назва Позначення Функціональне призначення
Контроль обліку і розподілу прямих витрат В1 Перевірка прямих витрат (матеріальних, на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати)
Контроль обліку і розподілу комплексних витрат В+2 Перевірка правильності віднесення витрат на облікові рахунки та розподіл їх по об'єктах (замовленнях) витрат
Контроль обліку незавершеного виробництва В3 На підставі інвентаризації незавершеного виробництва перевірки розрахунків витрат на продукцію в незавершеному виробництві на кінець місяця
Контроль обліку за витратами у виробництві В4 Перевірка правильності віднесення витрат від браку

 
 

Цікаве

Загрузка...