WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції - Курсова робота

бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва. Сюди також належать і витрати на утримання машин і устаткування. За дебетом цього рахунка ревізор перевіряє законність і обґрунтованість витрат, підтверджує їх документами, а за кредитом здійснюється перевірка списання за відповідним розподілом на рахунках 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації" . Розподіл цих витрат повинен здійснюватися за цехами і видми продукції пропорційно обсягу продукції.
Що стосується адміністративних витрат, пов'язаних з управлінням і обслуговуванням підприємства, то вони обліковуються на рахунку 92 "Адміністративні витрати". Дані дебету цього рахунку відображають витрати на утримання адміністративно-управлінського апарату, їх службові відрядження, утримання основних засобів та інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, комунальні послуги, канцелярські витрати); суми обов'язкових платежів зіставляють з документами, які обґрунтовують достовірність їх здійснення. Облікова документація під час ревізії досліджується за суттю і за змістом.
Адміністративні витрати обліковуються на цьому рахунку до кінця року наростаючим підсумком, а в кінці року списують на фінансові результати основної діяльності (рахунки 79 "Фінансові результати"). Незважаючи на те, що ці витрати не належать до собівартості продукції, ревізору все ж таки потрібно визначити, яку питому вагу займають ці адміністративні витрати в загальному обсязі випущеної продукції і при необхідності дати пропозиції щодо скорочення витрат апарату управління.
У всіх випадках у першу чергу, ревізор повинен перевірити обґрунтованість кошторисів цих витрат. Потім порівнюють ці дані з фактичними витратами, що відображені в обліку, встановлюють і досліджують причини економії чи перевитрат за тими чи іншим статтями витрат. Бувають випадки необґрунтованого зменшення витрат за тими статтями, де допущено перевитрати, і відповідно збільшуються витрати на тих статях, за якими є економія. Для виявлення цих фактів доцільно здійснювати співставлення сум, зазначених у звітах, із розмірами витрат, зазначених в регістрах аналітичного обліку. Одночасно потрібно перевірити правильність віднесення витрат за первинними документами на окремі статі витрат.
При ревізії загально виробничих та адміністративних витрат з'ясовують правильність і обґрунтованість списання ТМЦ і коштів на підставі недостовірних актів і бухгалтерських довідок.
При перевірці витрат на утримання апарату управління перевіряють правильність їх відображення, тому що деякі підприємства відносять перевитрати коштів окремих статей на інші вили витрат. Наприклад, витрати на відрядження порівнюють із документами та встановленими лімітами. При цьому з'ясовують правильність віднесення витрат на відрядження на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за даними авансових звітів і первинних документів.
Особливо ретельно досліджують можливі випадки списання непродуктивних витрат за рахунок загально виробничих витрат. Кожну суму таких витрат досліджують безпосередньо на підставі первинних документів, з'ясовують обставини виникнення таких витрат. Особливу увагу приділяють вивченню причин нанесеного збитку і відшкодуванню його за рахунок винних осіб. Це здійснюється і за іншими статями невиробничих витрат.
У деяких підприємствах списують непродуктивні витрати за рахунок відповідних витрат виробництва, витрат щодо утримання та експлуатації обладнання або інших статей і загально виробничих витрат. Також допускаються випадки, коли виявленні інвентаризаціями нестачі цінностей не відображаються в обліку, а списуються на загально виробничі витрати.
Ревізор звертає увагу на правильність розподілу загально виробничих витрат за роботи і послуги допоміжного виробництва, виконані на сторону, або на собівартість окремих видів продукції і робіт, що виконані за індивідуальними замовленнями.
При ревізії також перевіряють транспортно заготівельні затрати та обґрунтованість їх списання. При їх перевірці необхідно враховувати можливість приписок не перевезених вантажів, що призводить до необґрунтованої собівартості реалізованої продукції.
2. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
2.1. Ревізія собівартості продукції.
Собівартість - грошове вираження суми витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції, робіт, послуг. У собівартості відображені всі сторони діяльності підприємства.
Зниження собівартості продукції - визначальний фактор у формуванні прибутку. Тому під час ревізії слід встановити причини відхилень фактичної собівартості від прогнозованої, виявити резерви зниження собівартості продукції, розробити рекомендації щодо мобілізації внутрішніх резервів її зниження і усунення причин, що призвели до подорожчання продукції.
Насамперед слід визначити правильність віднесення витрат на виробництво і реалізацію продукції. Величина собівартості впливає на формування рентабельності, розмір резервного капіталу й фондів спеціального призначення. Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції, що включаються в собівартість, базується на первинній документації, якою оформляються всі операції з випуску продукції. Особливу увагу звертають на склад витрат за видами калькуляційних статей: використовують кошториси, щоб виявити допущені втрати чи перевитрати.
Ретельній перевірці підлягають статті, пов'язані матеріальними витратами, видатками на оплату праці, на обслуговування виробничого процесу. На рівень собівартості суттєво впливають непродуктивні втрати(втрати від браку, простоїв, нестач).
Разом з тим ревізор досліджує витрати виробництва, їх структуру за кілька років, що дає можливість прогнозувати основні напрями пошуку резервів зниження собівартості продукції.
Динаміку структури собівартості перевезень і доходів показано на прикладі транспортного підприємства. (Табл. 2 )
Табл. 2 Динаміка структури собівартості доходів і перевезень транспортного підприємства
Стаття затрат Затрати, тис. грн. У порів. цінах Абсол. відхил. Темп зміни, % Структура затрат, %
Минулий рік Звітний рік Відхил.
Зарплата водіїв 20,4 11,5 9,58 -10,82 46,96 16,86 13,68 -3,18
Змінні статі затрат, всього
54,3 35,4 29,5 -24,8 54,33 44,88 42,09 -2,79
У т.ч.: пальне 34,4 19,7 16,42 -17,98 47,73 28,43 23,42 -5,01
Зап. частини 3,9 0,4 0,33 -3,57 8,46 3,22 0,48 -2,74
Ремонт і техн. обслуговування 7,6 0,5 0,42 -7,18 5,52 6,28 0,59 -5,69
Амортизація
7 14,1 11,75 4,75 167,86 5,79 16,77 10,98
Відрахування на будівництво доріг 1,4 0,7 0,58 -0,82 41,43 1,16 0,83 -0,33
Постійні статті затрат 36,2 30,9 25,75 -10,45 71,13 29,92 36,74 6,28
Накладні затрати 10,1 6,3 5,25 -4,85 51,98 8,34 7,49 -0,85
Разом витрат 121 84,1 70,08 -50,92 57,92 100 100 0,00
Доходи 119,1 62,1 51,75 -67,35 43,45
Загальний пробіг 311,7 - 166,7 -145 53,48
Перебування авто у наряді 15,2 - 6,4 -8,8 42,11
і=120
В умовах ринкової економіки фінансова стійкість підприємства залежить від конкурентоспроможності продукції, попиту на неї на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Перевірка достовірності даних про випуск готової продукції здійснюється шляхом взаємного контролю документів на

 
 

Цікаве

Загрузка...