WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація накладної та калькуляційного листа - Курсова робота

Автоматизація накладної та калькуляційного листа - Курсова робота

оборотних активів (крім фінансових інвестицій) від операційної оренди активів від операційних курсових різниць отримані пеня, штрафи, недодержки від відшкодування раніше списаних активів від списання кредиторської заборгованості отримані гранти і субсидії від інших операцій витрати на дослідження і розробки собівартість реалізованої іноземної валюти собівартість реалізованих виробничих запасів - витрати на операційну оренду активів втрати від операційної курсової різниці визнані пеня, штрафи, недодержки втрати від знецінення запасів нестачі та втрати від псування цінностей сумнівні та безнадійні борги інші витрати від операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі: Витрати від участі в капіталі:
Від інвестицій у підприємства: асоційовані спільні дочірні Втрати від інвестицій у підприємства: асоційовані спільні дочірні
Інші фінансові доходи: Фінансові витрати:
дивіденди отримані відсотки отримані інші доходи від фінансових операцій відсотки за кредит інші фінансові витрати
Інші доходи:
- від реалізації необоротних активів від реалізації фінансових інвестицій від реалізації майнових комплексів від неопераційних курсових різниць безкоштовно отримані активи інші доходи від звичайної діяльності - собівартість реалізованих необоротних активів собівартість реалізованих фінансових інвестицій собівартість реалізованих майнових комплексів втрати від неопераційних курсових різниць - уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій від списання необоротних активів інші витрати звичайної діяльності
Надзвичайні доходи: Надзвичайні витрати:
відшкодування збитків від надзвичайних подій інші надзвичайні доходи втрати від стихійного лиха втрати від техногенних аварій інші надзвичайні втрати
2. Використання баз даних та форм, елементів управління для підрахунку калькуляції, а також використання функції робот з базами даних для аналізу ціни та собівартості..
Табличний процесор Excel забезпечує, поряд із власне обробленням електронних таблиць-аркушів, формування ділової графіки, створення, оброблення і підтримку нескладних, але великих баз табличних даних.
База даних - певний набір даних, призначений для зберігання інформації з якоїсь предметної сфери.
У цьому плані Excel можна розглядати як нескладну СУБД реляційного типу. Реляційні бази даних подаються у формі звичайних двовимірних електронних таблиць-відношень (relation); в останніх версіях Excel їх називають просто списками. База даних (список) в Excel - той самий робочий аркуш із його стовпцями і рядками, текстом, числами й іншими елементами, але сформований за певними правилами.
Структурними компонентами будь-якої бази даних є записи, поля і заголовний рядок.
Запис - вичерпний опис конкретного об'єкта, що містить низку різнотипних, логічно пов'язаних між собою полів, наприклад:
10 Пудра цукрова кг. 3,33
Кожний запис - це рядок бази даних. Усі записи мають однакову фіксовану довжину, їх кількість, у принципі, не обмежена.
Поле - певна характеристика об'єкта або окремий елемент даних у запису. Кожне поле має унікальне ім'я, йому відповідають дані одного стовпця. Для ефективного пошуку, селекції та сортування даних бази доцільно записи поділяти по полях, що містять найдрібніші елементи даних. Так, замість одного поля "Прізвище, ім'я, по батькові" краще задати три: "Прізвище", "Ім'я" і "По батькові".
Загальні правила формування бази даних:
o у базі даних, як правило, розміщуються тільки поля початкових даних. Поля, що обчислюються, шапку документа і підсумкові рядки до бази не включають, їх формують на етапі створення документа-звіту;
o заголовний рядок має відрізнятися від рядків-записів кольором, шрифтом або обрамленням. У разі монохромного друку його краще взяти в рамку;
o після заголовного рядка мають іти рядки записів; розділяти їх навіть порожніми рядками не рекомендується;
o в однойменних полях записів розміщують дані тільки одного типу: числа, тексти або дати. Не треба розпочинати поля з пропусків;
o текстові дані краще розпочинати з великих літер, розширюючи таким чином можливості пошуку та сортування даних;
o фон сусідніх записів доцільно чергувати: при цьому поліпшується сприйняття даних користувачем;
o на одному аркуші бажано розміщувати тільки одну базу даних. Інші дані краще розташувати на інших аркушах. Поєднання різнорідних баз даних можливе, якщо відокремити їх порожніми рядками і стовпцями.
Створення бази даних
Базу даних, як і будь-яку книгу Excel, створюють командою Файл ? Создать. Спочатку можна ввести назву таблиці, наприклад "База даних сировини для підрахунку калькуляції", потім - її заголовний рядок із однорядковими та короткими іменами полів: "№ п/п", "Назва сировини", "одиниці вим.", "сума". Далі потрібно замінити системне ім'я бази "Книга1" на призначене для користувача, наприклад на "Калькуляція".
Якщо виділити комірку в таблиці і вибрати одну з команд обробки баз даних у меню Данные, Microsoft Excel автоматично визначає й обробляє всю таблицю. Дані, розташовані в стовпцях і рядках робочого аркушу, обробляються як набір полів, що утворюють записи.
При перегляді, зміні, додаванні і видаленні запису в базі даних, а також при пошуку конкретних записів за визначеним критерієм зручно використовувати форми даних. Для цього потрібно клацнути мишею на будь-якій із комірок таблиці і виконати команду Данные ? Форма. У формі даних на екран виводиться один запис. При уведенні або зміні даних у полях цього вікна змінюється вміст відповідних комірок у базі даних.
Для використання форм даних таблиця повинна мати імена стовпців. Імена стовпців стають іменами полів у формі даних. Поле відповідає кожному стовпцю в таблиці. Форма даних автоматично розгортається так, щоб вивести на екран відразу усі поля в даній таблиці, до 32 полів за один раз. Значення полів запису вводять до відповідних комірок діалогового вікна у тій послідовності, в якій вони сформовані в таблиці. Перехід між комірками виконується за допомогою клавіші або клавіш керування курсором. Усі коміркивікна мають таку ж ширину, як і найширше поле (стовпець) бази. При потребі її можна збільшити (зменшити) "буксируванням" правої межі стовпця таблиці. За допомогою смуги прокручування можна прокручувати записи в базі даних. Позиція виведеного запису вказується у верхньому правом куті. Запис передають у кінець бази даних командою Добавить. Після цього вводять наступний запис і т. п. до кінця бази.
Неприпустимо вводити до комірок які-небудь формули або функції. Якщо користувач бажає включити до складу бази обчислювальне поле наприклад "Загальна сума, грн.", то його потрібно заповнювати не формулами, а відповідними значеннями.
Кнопки вікна "База даних" дають змогу вилучити поточний запис, скасувати в ньому будь-яку зміну, повернутися до попереднього запису і перейти до наступного, виконати пошук записів за кількома критеріями, а також відредагувати їх.
Праворуч у вікні форми розташовані такі кнопки.
Добавить - очищує поля для уведення нового запису бази даних. Якщо знову натиснути кнопку Добавить, то введені дані будуть додані як новий запис у кінець бази даних.
Удалить - видаляє виведений запис, інші записи бази даних зсуваються. Видалені записи не можуть бути відновлені.

 
 

Цікаве

Загрузка...