WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

комунального податку проводимо з розрахунку 1,7 грн. на кожного співпрацівника.
Візьмемо за базу порівняння загальну суму сплат по даному податку за період з 2001 по 2004 рік і зробимо їх співставлення у відсотках. Так протягом 2001-2004 років було сплачено комунального податку на суму: 6754,10 + 6249,20 + 5604,90 + 6 320,60 = 24928,8
Таким чином, у загальній частці сплата за 2004 рік становитиме:
(6754,10: 24928,8 )*100% = 27,09 %
Сплата за 2003 рік:
(6249,20: 24928,8 )*100% = 25,07%
Сплата за 2002 рік:
(5604,90: 24928,8 )*100% = 22,48 %
Сплата за 2001 рік:
(6320,60: 24928,8 )*100% = 25,36 %
Як бачимо частка сплат за досліджувані звітні періоди коливається від 22,48 % до 27, 09 %. Тобто різниця у коливаннях становить 27,09 - 22,48 = 4,61%. У
Грошовому виразі буде мати значення 6754, 10 - 5604, 90 = 1149 грн. Оскільки даний податок в першу чергу залежить від чисельності працюючих, то можемо зробити висновки про значні коливання чисельності працюючих і визначити її виходячи з того , що на одну особу припадає 1,7 грн. комунального податку. Таким чином зміни чисельності працюючих збільшувались в ту чи іншу сторону на : 1149 : 1,7 = 675 чоловік.
Даний показник говорить прозначні зміни ( в сторону збільшення чи зменшення) особового складу персоналу підприємства, а не про зміну ставок по виплатах комунального податку.
Податок на доходи фізичних осіб.
На початку 2001 звітного року заборгованість по даному рахунку становила 2,3 тис. грн., тобто спостерігалось кредитове сальдо по даному рахунку. Протягом даного року було нараховано до виплати суму у розмірі 80,9 тис. грн. Наприкінці періоду було сплачено заборгованість у розмірі 80,7 тис. грн. Отже, на кінець 2001 звітного року залишалась заборгованість у розмірі 2,5 тис. грн., що відображалась по рахунку, як кредитове сальдо і одночасно відображала заборгованість на початок 2002 звітного періоду. Протягом 2002 року було нараховано до сплати податок у розмірі 134,9 тис. грн. Фактично вкінці періоду було сплачено 141,5 тис. грн. Внаслідок даної сплати наприкінці періоду залишилась переплата у розмірі 4,1 тис. грн., що відобразилась на дебеті 65 рахунку на початок 2003 звітного року. За 2003 рік було нараховано на виплату суму розміром 203,2 тис. грн.. Протягом звітного періоду фактично було сплачено по розрахунках 197, 5 тис. грн. В результаті цих розрахунків на кінець звітного періоду залишилось кредитове сальдо по даному рахунку у розмірі 1,6 тис. грн., що фактично відображає заборгованість на початок 2004 звітного року. За звітний період 2004 року було нараховано до сплати 196,4 тис. грн.. При цьому фактично протягом звітного періоду було сплачено суму розміром 194,7 тис. грн.. В ході даних виплат на кінець звітного періоду залишилась заборгованість у розмірі 3,3 тис. грн., що знайшла своє відображення на кредиті 65 рахунку.
Загалом проаналізувавши динаміку даного податку, то помічаємо значні коливання грошових показників, що в першу чергу пов'язано із зміною податкових ставок з одного боку, а з іншого боку із різноманітними змінами чисельності і структури робочого персоналу підприємства, що також досить великою мірою вплинуло на значні перепади показників.
Порівняємо структурні зрушення даного податку за період 2001- 2004 звітних років. Для цього за базу порівняння візьмемо суми даного податку, що були нараховані до сплати за період 2001-2004 років. Так за ці звітні роки до сплати було начислено :
80900 + 134900 + 203200 + 196400 = 615400
Отже частка сплачена у 2001 році по відношенню до бази порівняння становитиме :
( 80900 :615400) * 100% = 13,15%
Частка сплачена у 2002 звітному році:
( 134900: 615400) * 100% = 21,93%
Частка сплачена у 2003 році:
( 203200: 615400) * 100% = 33,02%
Частка сплачена у 2004 році становить:
( 196400: 615400) * 100% = 31,9 %
Таким чином по відношенні до бази порівняння, найбільша частка податку на доходи фізичних осіб сплачених за період 2001 - 2004 років припадає на 2003 рік і становить у грошовому виразі 203200 гривень. Найменша частка сплат припадає на 2001 рік - 80900 гривень. Отже сплата податку мінялась у сторону збільшення чи зменшення у межах ( 203200 - 80900 ) = 122300 гривень. У відсотковому виразі зміни у обсягах нарахованих сум податків становили : ( 33, 02 % - 13, 15 % ) = 19,87 %. Як бачимо такі коливання досить значні. І на такі великі відхилення показників в ту чи іншу сторону в першу чергу впливає те що протягом 2001 - 2002 років мали місце, як значні зміни у кількісному складі персоналу підприємства, так і значні зміни протягом даного періоду розмірів заробітної плати , а також і зміни ставок відрахувань із неї.
Пенсійний фонд.
На початку 2001 звітного року спостерігалась заборгованість по сплаті до Пенсійного фонду у розмірі 8,9 тис. грн., що відображалась на кредиті 651 рахунку. Протягом даного звітного періоду було нараховано для сплати до Пенсійного Фонду суму у розмірі 242,6 тис. грн. Фактично було виплачено 243,0 тис. грн. Внаслідок цього заборгованість на кінець періоду зменшилася і тепер становила 8,5 тис. грн. на початок 2002 звітного року. Протягом цього звітного періоду було нараховано до сплати 344,1 тис. грн. Наприкінці звітного періоду 2002 року фактично було сплачено 342, 2 тис. грн. Внаслідок даних виплат наприкінці даного періоду заборгованість по 651 збільшилась і становила 10,4 тис. грн. по кредиту даного рахунку, що фактично відображав стан заборгованості на початок 2003 звітного періоду. Протягом 2003 року було нараховано до сплати суму розміром 436,7 тис. грн. Водночас наприкінці звітного періоду було проведено виплат на загальну суму 426,9 тис. грн.. Виплати у такому обсязі призвели до того що заборгованість на кінець періоду зросла майже вдвічі порівняно з попереднім звітним періодом і тепер становила 20,2 тис. грн. на початку 2004 звітного року. За 2004 рік було нараховано до сплати 608,0 тис. грн. Фактично наприкінці періоду були проведені виплати в розмірі 612,1 тис. грн. Як результат даних виплат заборгованість на кінець періоду дещо знизилась, але в незначній мірі і тепер становила 16,4 тис. грн.
Проведемо порівняльний аналіз даного податку проаналізувавши структурні зрушення по сплаті даного податку за період 2001- 2004 звітних років. Для цього візьмемо за базу порівняння суми , які були нараховані для сплати до Пенсійного фонду за період 2001-2004 звітних років. Отже база порівняння становитиме: 242600 + 344100 + 436700 + 608000 = 1631400
Таким чином, частка грошових коштів, сплачена до Пенсійного фонду за період 2001 звітного року по відношенню до бази порівняння становитиме :
( 242600: 1631400) * 100% = 14,81%
Частка сплачена в 2002 році становитиме:
( 344100: 1631400) * 100% =

 
 

Цікаве

Загрузка...