WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

становлення прибуткового оподаткування підприємств в Україні спостерігається тенденція до переходу від оподаткування доходу до оподаткування прибутку, внаслідок чого об'єкт оподаткування наближається до прийнятих у світовій практиці норм. Так останнім законом, що суттєво змінив порядок оподаткування підприємств став прийнятий Верховною Радою України Закон "Про оподаткування прибутку підприємств"[3]. Головна особливість закону полягає у тому, що внесені до закону зміни відповідають світовій практиці оподаткування. Декларацію про прибуток підприємства складають за формою, Затвердженою ДПА України. У декларації вказуютьпередбачені формою показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операцій у ньому ставлять прочерк. Якщо окремі рядки не заповнюються через відсутність операцій, підприємство не подає податковому органу додатки, передбачені відповідним рядком декларації. Законом України " Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами " передбачено, що податкові декларації контролюючий орган приймає без попередньої перевірки зазначених у них показників. Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від`ємне значення об'єкта оподаткування ( з урахуванням амортизаційних відрахувань), сума такого від`ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя , трьох кварталів та року, здійснюється з урахуванням від`ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від`ємного значення. Окрім того дані наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами, даними фінансового обліку й відповідати податковому обліку (звітності). Достовірність інформації у податковій декларації підтверджують підписи керівника підприємства і головного бухгалтера, та засвідчується печаткою. При цьому до податкового органу подається оригінал , а не копія декларації про прибуток. Декларація складається із головної та двох основних частин і одинадцяти додатків, з яких сім(К1-К7) подаються щокварталу, у тому числі за рік, а чотири (Р1-Р4) подаються виключно за рік. У разі якщо окремі рядки декларації не заповнюються через відсутність відповідних операцій , платники податку не подають податковому органу передбачені відповідним рядком декларації додатки. У заголовній частині декларації відображаються повна назва підприємства(відповідно до установчих документів), зареєстрованого в установленому порядку, ідентифікаційний код, код виду економічної діяльності місцезнаходження та номер телефону, факсу, електронної пошти, тощо. Декларацію підприємство подає незалежно від того, виникло у звітному періоді податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово - господарської діяльності[24.156]
Оподатковуваний податок визначають у такій послідовності:
1.Визначають сукупний валовий дохід. Це дохід від усіх видів діяльності отриманий платником податку протягом звітного періоду.
2. Коригують сукупний валовий доход, зменшуючи його на суму доходів, які за змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів для оподаткування, тобто визначають скорегований валовий дохід.
3.Зменшують скоригований валовий дохід на суму валових витрат та на суму амортизаційних відрахувань. Загальну суму оподатковуваного прибутку визначають за формулою: ОП = СВД - (ЗВВ-В) - (АВ-А), де
О П- оподатковуваний прибуток ;
С В Д - скоригований валовий дохід;
З В В - загальна сума валових витрат;
А В- амортизаційні відрахування;
А-сума амортизаційних відрахувань, що підлягають виключенню для оподаткування.
Згідно з Законом України " Про податок на додану вартість"[2] підприємства(платники податку) зобов'язані подавати податковому органу за місцем свого знаходження податкову декларацію. При цьому декларація подається незалежно від того чи появились у звітному періоді податкові зобов'язання. Закон України про "Податок на додану вартість" передбачає, що платники цього податку зобов'язані вести окремий облік операцій з продажу і придбання, обкладених за ставкою 20% і звільнених від оподаткування, та операцій, вартість яких не включають у валові витрати виробництва та які не підлягають амортизації, імпортних та експортних операцій у книзі обліку продажу товарів(робіт, послуг) та книзі обліку придбання товарів(робіт, послуг). У книгах обліку продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) записи здійснюють лише платники податку на додану вартість. Ці книги мають бути прошнуровані та пронумеровані і зареєстровані в державній податковій адміністрації(інспекції) за місцем реєстрації платника податку на додану вартість[28.54] Порядковий номер у книгах обліку продажу чи придбання товарів відповідає цьому ж порядковому номеру податкової накладної. Якщо облік придбаних або проданих товарів ведуть за допомогою комп'ютера, тоді щоденний облік цих операцій здійснюють у формі журналів. Журнали складають за такою ж формою, як і книги обліку придбання (продажу) товарів. Дані зі щоденного обліку операцій заносять у ці книги загальним підсумком за день. У книзі обліку придбання окремо обліковують операції, пов'язані з придбанням товарів, з правом включення до податкового кредиту та без права включення до податкового кредиту сум податку на додану вартість. Окремо ведуть облік операцій, вартість яких не включають до складу валових витрат виробництва(обігу) або які не підлягають амортизації. Книга обліку придбання містить у собі порядок обліку операцій, і визначає основу для можливості віднесення податкового кредиту сум податку на додану вартість, сплачених (нарахованих) продавцю у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів. У книзі обліку продажу ведуть окремий облік операцій з продажу товарів (робіт, послуг), щодо яких виникають та не виникають податкові зобов'язання. Відповідно до Закону України " Про податок на додану вартість", для платників податку в яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів, робіт, послуг за попередній календарний рік перевищує 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий(звітний) період дорівнює календарному місяцю. На виконання Закону України "Про податок на додану вартість" наказом Державної податкової адміністрації України затверджено форми та порядок ведення податкового обліку, обумовленого вимогами статті 7 Закону. А саме, розроблено та затверджено порядок заповнення документів, що стосуються ПДВ:
- податкової накладної;
- розрахунку коригування кількісних і вартісних показників.
- книги обліку продажу товарів;
- книги

 
 

Цікаве

Загрузка...