WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

за видами платежів до бюджету.
На підприємствах використовується такі субрахунки:
641"розрахунки за податками"
642"розрахунки за обов'язковими платежами"
643"податкові зобов`язання"
644"податковий кредит"
Аналітичний облік на рахунок №64 "Розрахунки за податками й платежами" здійснюють завидами платежів до бюджету .Це дає можливість перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежу.
На субрахунку №641 "розрахунки за податками" ведуть облік податків, які начисляються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток ,ПДВ, інші податки.
На субрахунку №642 "розрахунки за обов'язковим платежами" ведуть облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами),які справляються відповідно до чинного законодавства .
На субрахунку №643 "податкові зобов'язання" ведуть облік суми податку на додану вартість, визначеної, виходячи зі суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи , роботи, послуги, що підлягають відвантаженню.
На субрахунку №644"податковий кредит" ведуть облік суми ПДВ, на яку підприємство набуло права зменшити податкове зобов'язання .
Відповідно до статті 5 Закону України збір до державного обов'язкового пенсійного страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.[ 24. 59,98]
У разі нестачі у платників збору коштів на оплату праці та сплату збору до пенсійного страхування в повному обсязі видання коштів на оплату праці і сплату збору здійснюється в пропорційних розмірах.
Суми зборів, донарахованих під час перевірок органами Державної податкової адміністрації та органами Державно контрольно-ревізійної служби, і фінансових санкцій перераховують до Пенсійного фонду України в повному обсязі без спрямування їх на розвиток матеріально технічної бази цих органів.
Відрахування на обов'язкове соціальне страхування та обов'язкове пенсійне страхування на нараховуються на доходи громадян від володіння корпоративними правами (одержаними дивідендами).
Відрахування на додаткове пенсійне страхування та обов'язкове медичне страхування з віднесенням на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) здійснюється згідно з порядком, визначеним законодавством.[ 8 ]
На субрахунку №651 "за пенсійне забезпечення" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове держане пенсійне забезпечення.
На субрахунку №652 "за соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове соціальне страхування.
На субрахунку №653 "за страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
На субрахунку №654 " за індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати, страхових внесків за договорами і обов'язковим страхуванням, що встановлюється законодавством. На субрахунку № 655 " за страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна працівників підприємств. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям із заробітної плати за згодою працівника. Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів, за страхувальниками та окремими договорами страхування. На вирахувані із заробітної плати за заявами працівників суми для перерахування належних з них страхових внесків органам соцстраху складається проводка : Дт 66 - Кт 65( на відповідному субрахунку).
Для аналітичного обліку щодо податків і платежів підприємства складають відомість, у якій стосовно кожного виду платежів щомісяця відображують за кредитом суми податків та інших платежів, належні до сплати до бюджету та позабюджетних фондів, а за дебетом - сплачені суми.
Сальдо заборгованості на кінець місяця при цьому виводиться строго стосовно кожного виду платежів. Для розгорнутого обліку господарських операцій щодо податку на додану вартість ведеться спеціальна відомість аналітичного обліку розрахунків з ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету(за кредитом), або суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету(за дебетом).Відомість використовується в системному бухгалтерському обліку для контролю за правильністю і повнотою відображення сум ПДВ у реєстрах податкового (позасистемного) обліку (Книзі придбання і Книзі) продажу товарів (робіт, послуг) і складання декларацій з ПДВ, котрі подаються до органів податкової служби.
Методичні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про
відтерміновані податкові зобов'язання розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначено в П(С)БО № 17 "податки на прибуток" ( положення бухгалтерського обліку).
На рахунку № 54 ведеться облік суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах унаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується для оподаткування[22.123]
" Відтерміновані податкові зобов'язання " є пасивним, балансовим і призначений для обліку господарських операцій, на ньому ведеться облік суми податків на прибуток, сплачуватимуться в наступних періодах унаслідок виникнення тимчасової різниці при обчисленні податку на прибутку у бухгалтерському і податковому обліку. За кредитом рахунку відображається сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до податкових зобов'язань за рахунок нарахування поточних податкових зобов'язань .
Визначення сум відтермінованих податкових актів і зобов'язань здійснюється згідно з П(с) БО№17 "Податки на прибуток".
Різниця в податку на прибуток є результатом того, що в Декларації про прибуток не знайде свого відображення сума авансів з рахунку №681 "Розрахунки за авансами одержаними", а звідси в бухгалтерському обліку цей аванс не знайде відображення(за кредитом рахунку №70"Дохід від реалізації").
Тобто у формі №3 "Звіт про фінансові результати" передоплата не відображається, і, отже, для визначення податку на прибуток вона також не використовується[24.98]
Розділ ІІ. Податкова система підприємства.
1. Прямі і непрямі податки.
Коломийський держлісгосп веде централізований бухгалтерський облік. Для ефективної роботи бухгалтерії тут працюють п'ятеро бухгалтерів, кожен з яких займається роботою по збору , розрахунку і систематизації тих чи інших показників. В зв'язку з цим розроблена швидка та ефективна система взаємодії між бухгалтерами, що забезпечує максимально ефективне ведення

 
 

Цікаве

Загрузка...