WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

доповненнями ).
3. Закон України " Про оподаткування прибутку підприємств " від 22.05.1997 р., № 283/ 97- ВР ( з наступними змінами і доповненнями ).
4. Закон України " Про плату за землю" від 03.07.1992року., № 2536-12.
5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності " від 23.09.1999р., № 1105-14.
6. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття " від 02.03.2000р., № 1533-3.
7.Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001р., № 2240-3.
8.Закон України " Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р., № 400/ 97 ВР( з наступними змінами і доповненнями).
9. Закон України про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 17. 01. 2002рік., № 2980-3.
10. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р., № 996-14.
11. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів" від 18.02.1997рік.
12. Інструкція по бухгалтерському обліку податку на додану вартість затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 1.07.1997р.( з наступними змінами і доповненнями).
13. Порядок складання декларації про прибуток підприємства. Затверджено наказом ДПА України від 21.01.1998р., № 37( з наступними змінами і доповненнями).
14. Порядок ведення книги обліку придбання товарів( робіт, послуг). Затверджено наказом ДПА України від 08.10.1998р., № 37 ( з наступними змінами і доповненнями)
15. Порядок ведення Книги обліку продажу товарів ( робіт, послуг)
Указ Президента від 07.08.1998р., № 857/98 "Про деякі зміни воподаткуванні".
16. Бурлакова Л.В. " Система налогообложения" ( отечественный и зарубежный опыт) - М. 2003 рік.
17. Біла С. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформування українського виробництва// Економіка України. - 2000. - № 10. С. 54- 61.
18. Бухгалтерский учет и налогообложение:. Справочник. - М.: Триада, 1995.
19. Василик О.Д. Державні фінанси Україні. - К.: Вища школа., 1997.- 383 с.
20. Голов С.Ф. " Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами" - приклади та коментарі. Практичний посібник.-К. Лібра. 2001р.-840стр.
21. Гега П.Т. "Основи податкового права". - К. : Товариство "Знання" КОО, 2003 рік . - 302 стр.
22. Должанський М.І."Бухгалтерський облік в Україні" - Л. Львівський 23.Козак Ю.Г."Міжнародне оподаткування": Навч. Посібник. - К. : Центр навчальної літератури" 2003. 550 стр.
24. Панкевич Л.В. "Бухгалтерський облік в бюджетних установах" .- Львів: Аверс, 2002.- 316 стр.
банківський інститут НБУ, 2003. - 494 стр.
25. Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. - Часть 2: - К., 1995.
26. Соколовська А. М. " Податкова система держави : теорія і практика становлення. - К.: Знання - Прес, 2004. 454 стр.
27. Соловков Ю.П. Митна служба України: ( становлення та перспективи ) Фінанси України . - 2000. №. - С. 3-5
28. Ткаченко Н.М. " Бухгалтерський та фінансовий облік на підприємстві" :6-те видання - К.: Л.С.К, 2002.- 784с.
29. Тургенєв Н. И. Опыт теории налогов.- 3-е изд. М.: - 1994.- 176 .
30. Терещенко С.І. Податок на прибуток // Фінанси України. - 1997.- № 4. - С. 103 - 107.
31.Шарманська В. М. "Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку" - Київ " Знання - Прес, - 268с."
32. Экономика : Обзор информационный. - К.: УкрНИИНТИ, 1991.
33. Федосов В.М. Податкова система України. -К. Либідь ,1994 рік. - 464с.
34. Фуков А.В. Розвиток податкової системи в Україні.- Л. 1999.- 356с.
35. Червінський Ю.М. Ринкові аспекти в сучасній економіці. - Л. Освіта.2004. - 295с.
36. Черній О.П. Державне регулювання економіки. К. Знання.- 2000.- 315с.
37. Шпак О.С. Податкова політика підприємства. Х. 2003.- 196с.
38. Шилов К.В. Теорія податків. К.: Вища школа., 2002р. - 298с.
39. Юхнович Р. В. Економічні аспекти держави. Х.- Наука. 2004. - 350 с.
40. Якубовський І.А. Фінансова система держави. К.Знання.- 2002. - 315с.
41. Яськович О.П. Податкова система держави. Л. Прометей. 2004.- 325с.
42. Ярий В.Г. Державні податки в сучасних умовах. К.Просвіта. 2003. - 300 с.
Додатки.
Додаток № 1 Збір за використання радіочастотного ресурсу України
Платники Об'єкт оподаткування Ставка Термін сплати Вид звітності та терміни її подання
Користувачі радіочастотного ресурсу України Факт користування радіочастотним ресурсом України Визначає КМУ Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, встановленого для подання податкової декларації, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Податкова декларація про збір за використання радіочастотного ресурсу, подається щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.
Додаток № 2
Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Платники Об'єкт оподаткування(показники для розрахунку) Ставка Термін сплати Вид звітності та терміни її подання
Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, включаючи їх об`єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи; бюджетні, громадські й інші підприємства, установи та організації; постійні представництва нерезидентів, що одержують доходи в Україні; громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу і виняткової економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і розміщення відходів Для стаціонарних джерел забруднення - об'єми забруднюючих речовин, що викидають в атмосферу або скидають безпосередньо у водний об'єкт, а також об'єми відходів, що розміщують у спеціально відведених для цього місцях або на об'єктах. Для пересувних джерел забруднення - об'єми фактично використаних видів пального, у результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини Згідно з нормативами збору, які встановлює Кабінет Міністрів України Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища. Розрахунок - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового кварталу.
Додаток № 3 Комунальний податок
Платники Об'єкт оподаткування Ставка Термін сплати Вид звітності та терміни її подання
Юридичні особи, крім бюджетних установ,

 
 

Цікаве

Загрузка...