WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота

Податкові аспекти формування облікової інформації - Дипломна робота


Дипломна робота
Податкові аспекти формування облікової інформації
?
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………….3-4 Розділ І. Місце податків в системі обліку…………………………………….5-12
1. Податкова система, як складова бухгалтерського обліку………………...5-8
2.Організація податкового обліку на підприємстві………………………......9-12
Розділ ІІ. Податкова система підприємства…………………………………..13-56
1.Прямі податки та непрямі податки………………………………………….13-15
2. Особливості нарахування та сплати податків підприємства……………...16-20
3. Аналіз структури та динаміки податків підприємства…………………….21-56
Розділ ІІІ Загальний аналіз податків підприємства( структури та динаміки нарахувань, сплат, заборгованості) їх вплив на ведення господарської діяльності).……………………………………………………………………... 57-71
1. Аналіз структури та динаміки нарахувань…………………………………57-63
2. Аналіз структури та динаміки заборгованості………..………………….63 - 72
Висновок…………………………………………………………………………….73
Література…………………………………………………………………………...75
Додатки………………………………………………………………………….......78
Вступ.
Тема податків є одним з найактуальніших питань сучасної економічної системи не тільки України але й всієї світової економічної системи. Досить важливо є розгляд різноманітних податкових процесів не лише на макроекономічному рівні-на рівні державної системи економіки, але й на розвиток податкових процесів на мікроекономічному рівні, тобто на рівні певного підприємства зокрема. В податковій системі України постійно відбуваються різноманітні зміни[38.5] Зокрема в останні роки в Україні набув застосування такий вид податкових преференцій, як списання та реструктуризація податкової заборгованості суб'єктів господарювання перед бюджетом та державними позабюджетними фондами, а також заборгованості зі сплати фінансових санкцій, пені та штрафів, нарахованих за несвоєчасну сплату податків та зборів. До інструментів проведення регулюючої податкової політики в Україні можна віднести також зміну величини податкових ставок. Так, зокрема протягом 1995- 2000 років в Україні переглядались ставки ПДВ, акцизного збору, мита, нарахувань на фонд заробітної плати до Фонду соціального страхування, Чорнобильського фонду , ставок податку на доходи фізичних осіб. Зокрема з 1 січня 2000 року скасовано збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг, з 1 січня 2001 року - збір до державного інноваційного фонду.[41.143 ] Зменшення нарахувань на фонд заробітної плати є стимулом для легалізації коштів, що використовуються на оплату праці, отже - до її офіційного підвищення. З іншого боку, за незмінної ціни воно сприяє зростанню прибутків підприємств, а за умови збереження наявного рівня рентабельності створює підґрунтя для зниження ціни з метою підвищення конкурентоспроможності продукції. Побудова в Україні правової держави неможлива без створення системи достатніх інституціональних обмежень фіскальної політики держави. Метою її створення є стримування зростання державних видатків за межі суспільно необхідних функцій держави і відповідно стримувати зростання податкового тягаря - за оптимальні межі. Раціональна організація системи оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. Крім того вона повинна характеризуватися високим рівнем стабільності. За період 1997-2002 років до законів " Про оподаткування прибутку підприємств", та " Про податок на додану вартість" було внесено понад двохсот змін і доповнень. У такій ситуації система оподаткування потребує для реалізації своїх функцій наявності такої системи обліку, яка б адекватно відображала реальну економічну ситуацію і забезпечувала можливість контролю за справлянням податків [ 42.98 ]. Система оподаткування має бути повністю адаптована до чинних у державі системи управління і методів державного регулювання розвитку економіки. Вона повинна враховувати інтереси виробника і споживача , держави і суспільства загалом. Навіть незначні невідповідності між оподаткуванням і економічною моделлю держави можуть спричинити значні негативні наслідки, що виявляються як в обмеженні , що виявляються як в обмеженні фінансових можливостей суб'єктів господарювання, так і в скороченні доходів держави.
Слід розуміти, що впровадження якихось змін у систему обліку, звітності і оподаткування, це слід робити в комплексі, дбаючи у першу чергу про суб'єктів господарювання та користувачів інформації. Проблема взаємозв'язку обліку і оподаткування - міжнародна. [ 37.145] Однак незалежно від того як буде вирішуватись проблема чіткого взаємозв'язку між обліком та оподаткуванням, податкову та фінансову звітність слід складати на основі національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку, які в першу чергу орієнтовані на реальну оцінку та повне висвітлення насамперед економічних наслідків відповідних подій та фінансових операцій. Для того щоб дослідити питання взаємозв'язку між бухгалтерським обліком на підприємстві і податковими аспектами його формування, а також проаналізувати вплив на розміри, динаміку та структуру податків та податкових платежів різноманітних чинників та вплив самих податків та податкових платежів на діяльність підприємства було обрано Коломийський держлісгосп.
Розділ І. Місце податків в системі обліку.
1.Податкова система, як складова бухгалтерського обліку.
Податкова система, як і будь яке інше складне явище, має досліджуватися у різних ракурсах, на різних глибинних рівнях. Внаслідок такого підходу до дослідження і аналізу, реальна податкова система розкривається, як об'єктивно цілісне явище через сукупність відносно простих визначень, кожне з яких характеризує цю систему однобічно, і лише всі вони в комплексі створюють повне уявлення про неї, оскільки описують не лише її структурні елементи, але й взаємозв'язки між ними. На глибинному рівні податкова система є системою податкових відносин. Її основу становлять відносини між органами державної влади, місцевого самоврядування і платниками( юридичними і фізичними особами), що виникають на стадії перерозподілу внутрішнього валового продукту з приводу відчуження і привласнення різними рівнями державної влади частини доходів платників та акумуляції цієї частини в централізованому державному і місцевих фондах фінансових ресурсів, необхідних державі та органам місцевого самоврядування для виконання їхніх функцій[41.25]
У ході історії розвитку та становлення економічних відносин було розроблено різні форми та методи оподаткування. Кожен вид податків має свої специфічні риси та функціональне призначення і займає окреме місце в податковій системі.
Форми оподаткування:
- Пропорційна-при цій формі оподаткування

 
 

Цікаве

Загрузка...