WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

доручення підпису своєму представнику повинно бути передбачено його статутом. У разі, якщо чек завіряється представником, на чеку робиться напис "За дорученням".
Установи банку не несуть відповідальності перед чекодавцями за оплату з їх рахунків чеків, які підписані особами, не уповноваженими на це чекодавцями.
Не можна підписувати чек до здійснення платежу.
Виписаний для оплати чек при поданні його банку одержувача повинен бути завірений підписом службових осіб чекодержателя та його печаткою, що підтверджує факт одержання товаруабо надання послуг.
Після перевірки правильності складання реквізитів чеків та реєстру банк зараховує кошти на рахунок чекодержателя на підставі реєстру чеків і залишає у себе перший примірник цього реєстру. Чек, погашений штампом банку чекодержателя, разом з дебетовим авізо і одним примірником реєстру чеків надсилається в банк чекодавця. Банки зобов'язані приймати від клієнтів чеки і інкасувати їх у ті банки, які обслуговують чекодавця. В цьому випадку кошти на рахунок пред'явника чека можуть бути зараховані тільки за умови отримання їх із банку-емітента чека. Тобто чек пересилається банку платника.
Розрахунки акредитивами
Акредитив є грошовим зобов'язанням банку, яке видається ним за дорученням клієнта на користь його контрагента за договором, за яким банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), може здійснити постачальнику платіж або надати повноваження іншому банку здійснювати такі платежі на умовах пред'явлення їм документів, які передбачені в акредитиві.
В банку покупця або постачальника можуть відкриватися такі акредитиви: покриті (депоновані в банку постачальника або в банку платника); непокриті (гарантовані). Акредитиви бувають відзивні та безвідзивні.
Постачальник може достроково відмовитися від використання акредитива, якщо це передбачено умовами акредитива. Акредитив може відкриватися для розрахунків тільки в одним постачальником. Строк дії та порядок розрахунків за акредитивом встановлюється у договорі між платником і постачальником.
Для одержання коштів за акредитивом, депонованим у банку постачальника, постачальник, який відвантажив товари, подає реєстр рахунків та передбачені умовами акредитива документи в обслуговуючий банк до закінчення строку дії акредитива. Виконуючий банк повинен ретельно перевірити подані постачальником документи на предмет відповідності всіх умов акредитива і в разі порушення хоча б однієї з умов виплати за акредитивом не проводити про що він інформує сторони.
Списання коштів з позабалансового рахунку "Акредитиви до оплати" в банку-платника здійснюється на підставі отриманих від банку-постачальника реєстру рахунків та доданих до них товарно-транспортних документів.
У разі використання акредитива, депонованого у банку-платника, виплати постачальнику за акредитивом здійснюватимуться у банку постачальника на підставі отриманих від постачальники реєстру рахунків з відповідними документами.
Не приймаються до оплати за акредитивом документи без зазначення в них дати відвантаження, номерів товарно-транспортних документів, номерів поштових квитанцій при відправленні товарів через підприємства зв'язку, номерів або дат приймально-здавальних документів та виду транспорту, яким відправлений вантаж після прийому товару представником покупця на місці у постачальника, якщо це передбачалось умовами акредитива.
Розрахунки векселями.
Вексель - це цінний папір, складений з дотриманням суворо встановлених правил і містить нічим не зумовлену обіцянку сплатити визначену суму (звичайний вексель) або нічим не зумовлену пропозицію сплатити визначену суму (переказний вексель). Вексель виписують на спеціальних бланках, які мають необхідний ступінь захисту.
Звичайний (простий) вексель виписує і підписує сам боржник.
Переказний вексель (тратту) виписує і підписує кредитор (трасант) і він є наказом боржникові (трасату) про оплату у визначений строк певної суми грошей третій особі. Передавальний напис (індосамент), який роблять на зворотній стороні векселя або на прикладеному до нього аркуші, засвідчує право передачі власності на вексель до іншої особи (ремітента). Індосамент може не зазначати особи, на користь якої він зроблений або він може складатися з одного підпису індосанта (бланковий індосамент). Гарантувати платіж (повністю або частково) за переказним векселем можна за допомогою аваля. Аваль - це вексельна запорука юридичної особи (аваліста), як правило, банку, за якою вона приймає на себе відповідальність за виконання зобов'язань по векселю будь-якої із зобов'язаних сторін, векселедавця, індосанта, акцептанта. Аваль оформляють у вигляді гарантійного запису на векселі.[27]
Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій слугує рахунок 31 "Рахунки в банках". Порядок здійснення та оформлення операції на ньому регулюється Правилами Національного Банку України.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті";
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження
грошових коштів, за кредитом - їх використання.[35]. Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує з наступними рахунками (табл.1.2).
Таблиця 1.2.
Типові проведення операцій по рахунках банку
Дебет 31 - кредит рахунків:
31 "Рахунки в банках"-передані гроші з каси в банк
50 "Довгострокові позики" - надійшла на поточний рахунок довгострокова позика
48 "Цільове фінансування і цільові надходження" - одержання цільового фінансування на будівництво із зовнішні джерел
373 "Розрахунки за нарахованими доходами" - отримані нараховані доходи по інвестиціях та інші
Кредит 31 - дебет рахунків:
31 "Рахунки в банках"- одержано з банку гроші в касу
641 "Розрахунки за податками" - податок на прибуток
685 "Розрахунки з іншими кредиторами" - оплачено чеком транспорті послуги
50 "Довгострокові позики" - погашено довгострокову позику з поточного рахунка та інші
У випадку необхідності суб'єкти підприємницької діяльності одержують готівку з власних рахунків у банку в межах наявних на них коштів на цілі, зазначені у чеку на отримання готівки. Для одержання коштів у касу на виплату заробітної плати підприємства повинні складати касові заявки, в яких вони повідомляють установу банку про строки виплати заробітної плати. Банк задовольняє вимоги клієнтів на одержання готівки та не допускає видачі коштів на виплату заробітної плати раніше встановлених строків, за винятком окремих випадків.
Готівкова виручка - це сума готівкового розрахунку одного

 
 

Цікаве

Загрузка...