WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

порядку оформлення касових ордерів. Інші пропозиції вдосконалення викладені в третьому пункті останнього розділу.
Правильна організація контролю грошових коштів забезпечує дотримання касової дисципліни і раціональне використання коштів за призначенням.
В умовах ринкової економіки, для інвесторів, постачальників, кредиторів і акціонерів, що вклали свій капітал у розвиток підприємницької діяльності підприємства, стабільність підприємства має велике значення, адже це в інтересах самих акціонерів, кредиторів, постачальників, інвесторів, а також керівництва і працівників даного підприємства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р № 996 - XIV
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.96р.
3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронно-контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.06.2000р. № 1776.
4. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. № 3125-ХІІ із змінами і доповненнями.
5. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 12 червня 1995р. №436/95.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.01.00р. №15 і 30.11.00р. №304.
8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.02.01 № 72.
9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов"язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 зареєстрований в Міністерстві юстицій України 21.12.99р. за № 892/4185.
10. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. № 69.
11. Інструкція з організації роботи з наявним зверненням установ банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.02.01р. № 69.
12. Інструкція "Про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку ДО-1 і М-20", затверджена наказом Держкомстату України від 27.07.98р. № 263.
13. Інструкція Національного банку України № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" затвердена постановою Правління Національного банку України від 13.10.97р. № 335.
14. Інструкція Національного банку України №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.05.96р. № 121 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України.
15. Інструкція про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001р. №69.
16. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Національного банку України від 29.03.01р. № 135.
17. Наказ Держкомстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.96р. № 51.
18. Правила визначення платоспроможності банкнот і монет, затверджені постановою Правління Національного банку України від 31.03.99р. за №152 і зареєстровані Міністерством юстиції України від 16.04.99р. за №242/3535.
19. Дебет - Кредит: бухгалтерський тижневик. - 2001-2004рр.
20. Все про бухгалтерський облік: всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. - 2004-2005рр.
21. Білуха М.Т. Курс аудиту. - Київ: Вища школа: Товариство "Знання", 1998. - 573 с.
22. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К., 2000. - 692с.
23. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592с.
24. Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку: Підручник.- Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с.
25. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: курс лекцій. - Житомир: ПП "Рута", 2000.- 114с.
26. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навчальний посібник. - Житомир: ПП "Рута", 2000. - 456с.
27. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студ. спец "Облік і аудит" вищ. навч. закладів за редакцією Бутинець Ф.Ф. Житомир: ПП "Рута", 2005. - 756с.
28. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: навчальний практичний посібник за редакцією Голова С.Ф. Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс- клуб", 2000. - 768с.
29. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За редакцією Р.Л.Хом"яка. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" , "Інтелект-Захід", 2001. -728с.
30. Голов С.В., Єфименко В.І. Фінансовий і управлінський облік: навчальний посібник для студ. - К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996. - 246с.
31. Давидов Г.М. Аудит: Підручник.-К.: "Знання",. 2004. - 234 с.
32. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. -2-ге видання перероб. і доп.-К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.-363с.
33. Дерій В.А., Кізима А.Я. Аудит: курс лекцій - Тернопіль: Джура, 2002. - 86с.
34. Кім Г.М., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник - к.: Центр навчальної літератури, 2004. - 440с
35. Кривоносов Ю.Г., Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К., "А.С.К.", 2002. - 286с.
36. Нападовська Л.В. Управлінський облік: монографія. - Дніпропетровськ6 Наука і освіта, 2000. - 224с.
37. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник.-Тернопіль: Карт-боланш, 2002.-628с.
38. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу: Підручник. - К., 2000. - 260с.
39. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. - 578с.
40. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - Київ: А.С.К., - 784с.
41. Усач Б.Ф. Аудит:навчальний посібгник.-К.: - Знання-прес, 2002.- 223с.
42. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К. Знання-прес, 2003. - 444с.

 
 

Цікаве

Загрузка...