WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

встановлено.
Використання готівки не за цільовим призначенням не встановлено.
Бухгалтерський облік та документальне оформлення касових операцій на фірмі відповідає вимогам Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19.02.01 № 72.
Ведення та документальне оформлення фірмою операцій по розрахунковому та інших банківських рахунках відповідає вимогам відповідних нормативних актів, зокрема Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою національного банку України від 29.03.01р. № 135.
ВИСНОВКИ
На основі проведеного дипломного дослідження в даній дипломній роботі на тему "Організація бухгалтерського обліку і аудиту грошових коштів на підприємстві" можна зробити наступні висновки.
Грошові кошти є головною складовою всіх фінансових операцій підприємства. Вони беруть участь в забезпеченні всіх видів господарської діяльності, зокрема, фінансових операцій. Внаслідок кругообігу господарських засобів між підприємствами виникають відносини, які називаються розрахунками. Розрахунки можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі, а безготівкові розрахунки поділяються на товарні та нетоварні. Грошові обороти, як готівкові так і безготівкові органічно пов"язані між собою і переходять з однієї форми в іншу.
Виконання основних завдань бухгалтерського обліку грошових коштів сприяє забезпеченню одержання достовірної, точної, своєчасної інформації про рух грошових коштів. Дослідження руху грошових коштів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №4 "Звіт про рух грошових коштів" на фірмі "Колоінвест" дає можливість спостерігати рух грошових коштів у розрізі операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
Для ефективного використання наявних коштів підприємству потрібно правильно організовувати їх облік, тоому обов"язковим є виконання завдань бухгалтерського обліку грошових коштів.
В ринкових умовах не можна розпочатигосподарську діяльність без наявності грошових коштів та без їх постійного поповнення. Грошові кошти забезпечують проведення поточних операцій. В діяльності фірми між вхідними та вихідними грошовими потоками завжди є тимчасовий розрив, тому підприємство тримає вільні грошові кошти на поточному рахунку. Крім того, в зв"язку з непередбачуваністю господарських витрат, вони необхідні для виконання непередбачених платежів.
Як свідчить практика, власника підприємства постійно цікавить не стільки відповідність бухгалтерського обліку прийнятим стандартам, скільки законність і обгрунтованість витрачання коштів. Отже, тут не можна обійтися без аудиту. Аудит грошових коштів передбачає перевірку операцій підприємства, пов2язаних з обігом готівки, рухом коштів на рхунках в банку в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно з чинним законодавством. Мною в третьому пункті першого розділу роботи висвітлено типові порушення, які виявляються при даному аудиті.
Аналіз нормативно-законодавчих актів з організації обліку грошових коштів в Україні дозволяє сказати, що на сьогодні нормативно-законодавча база щодо обліку грошових коштів в основному відповідає потребам підприємства.
Щодо базового підприємства ПВТФ "Колоінвест", то облікова політика фірми забезпечує дотримання принципів організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності і регулюється наказом про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику.
Позитивними моментами в організації обліку грошових коштів на "Колоінвест" є комп"ютеризація обліку. Я вважаю, що це вдале рішення керівника, оскільки це поєднання професійних якостей і функцій працівника з інтелектуальними можливостями комп"ютерів.
Організаційно-технологічними особливостями фірми є також застосування індивідуальних графіків роботи, які не лише полегшують роботу, забезпечують своєчасність виконання покладених обов"язків, а й сприяють підвищенню відповідальності виконавців за доручену роботу і дають змогу раціональніше використовувати робочий час.
Стосовно документообороту в обліку грошових коштів, то первинними документами, що засвідчують факти здійснення господарських операцій є прибуткові та видаткові касові ордера, платіжні відомості, платіжні доручення, чеки, квитанції тощо.
Для обліку коштів призначений 3 клас рахунків Плану рахунків - "Кошти, розрахунки та інші активи". Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" є нормативною основою для складання найважливішої форми фінансової звітності яка має назву Звіт про рух грошових коштів. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.
Важливою аналітичною характеристикою фірми є її фінансова незалежність від зовнішніх позичкових джерел. Ця незалежність характеризується коефіцієнтом фінансової незалежності (автономності). Здійснивши відповідні розрахунки я отримала такі показники: 2002р. - 0,75, 2003 - 0,77, 2003р. - 0,69, 2005р. - 0,68. Отже, видно, що найменш залежною від зовнішніх джерел фірма була в 2003р., але в подальшому показник автономії знизився до 0,68.
Рентабельність дає уявлення про достатність чи недостатність прибутку порівняно з іншими окремими величинами, що впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність фірми. Вимірювачем ефективності використання всіх активів фірми є коефіцієнт прибутковості активів. За період 2002-2005роки цей показник зростав - з кожним роком гривня вкладена в актив приносить все більше прибутків: від 0,01грн. до 0,04коп. Припускаю, що в 2006 р. ця тенденція збережеться.
Коефіцієнт грошової платоспроможності свідчить про здатність підприємства швидко мобілізувати свої активи. Варто зазначити, що здатність фірми швидко мобілізувати активи для погашення своїх зобов'язань поступово знижувалося. Показник 2002 року був дуже хорошим, та в 2005р. даний коефіцієнт мав вже значення нижче за нормативно-допустиме.
Під час дипломного дослідження я провела аудиторську перевірку грошових коштів на фірмі "Колоінвест". В процесі аудиту я використовувала самостійно розроблену програму аудиту грошових коштів в касі. Вона значно допомогла мені правильно організувати аудит, оптимізувати свої зусилля і раціональніше використати час. При перевірці дотримання касової і розрахункової дисципліни жодних порушень не виявлено.
З метою вдосконалення організації бухгалтерського обліку грошових коштів на фірмі "Колоінвест" я в дипломній роботі подала власні пропозиції. Зокрема, я розробила проект удосконалення обліку і контролю коштів, в якому облік організовується від складання планів організації документації і до контролю за дотриманням касової дисципліни ведення цих операцій. Також я склала алгоритм

 
 

Цікаве

Загрузка...