WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

касових ордерів.
2. Звірка банківських виписок.
3. Перевірка відповідності і правильності вказаних рахунків і сум Формальна, арифметичний підрахунок, звірка
3. Перевірка операцій з видачі готівки з каси підприємства Звіт касира, Касова книга, первинні касові документи, авансові звіти, 1. Перевірка наявності первинних документів на видаток грошей і підтвердження цих сум у Куасовій книзі.
2. Перевірка цільового використання готівкових коштів, отриманих із установи банку: Формальна,арифметичний підрахунок, звірка
4. Перевірка додержання
касової
дисципліни Звіт касира,
Касова книга,
первинні касові документи, Журнал реєстрації касових ордерів, Журнал реєстрації виданих доручень, реєстрація платіжних відомостей, авансові звіти, 1. Перевірка правильності ведення операцій з підзвітними особами:
1.1. Перевірка правомірності видавання готівкових коштів у підзвіт
1.2. Перевірка правильності звітування підзвітних осіб за видані готівкові кошти
2. Перевірка додержання обмежень при розрахунках готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами.
3.Перевірка правомірності вико-ристання готівки з виручки Логічна, взаємна,
юридична
перевірки
5. Перевіка від
повідності записів у
касовому звіті із записами в Касовій
книзі Звіт касира,
Касова книга,
первинні касові документи 1. Перевірка правильності відображення в первинних касових документах виправлення помилок.
2. Вивчити причини виявлених невідповідностей Арифметична,логічна,взаємна
перевірки
6. Перевірка наявності
первинних документів, відображених у касовому звіті Звіт касира,
Касова книга,
первинні касові документи, Журнал
реєстрації видаткових та
прибуткових
касових ордерів 1. Перевірка наявності первинних документів на видаток грошей з каси в
підтвердження цих сум у Касовій книзі.
2. Перевірка наявностіЖурналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів і порядку його ведення. Взаємна, логічна,
формальна
перевірки
7. Перевірка правильності підрахунків
у Касовій книзі підсумків операцій за день і перенесень сум з однієї
сторінки Касової книги на іншу Звіт касира,
Касова книга,
первинні ка-
сові докумен-
ти, Журнал
реєстрації ви-
даткових та
прибуткових
касових орде-
рів 1. Зіставлення даних на кінець минулого дня з даними на початок поточного дня.
2. Арифметичний підрахунок залишку на кінець кожного дня з метою встановлення випадків перекручування й перенесення сум, які викривлюють результати інвентаризації каси, а іноді наслідком цього порушення може бути привласнення грошей.
3.Перевірка додержання підприємством ліміту каси Ариф
метична, взаємна
перевірки
Застосування під час аудиторської перевірки мною програми дуже допомогла мені оптимізувати мої зусилля і спрямувати дії в правильному напрямку.
Перевірку повноти і своєчасності оприбуткування готівки в касі фірми здійснювала, шляхом звірки даних прибуткових ордерів із даними Касової книги, звіту касира, журналу прибуткових і видаткових касових ордерів
Особливу увагу я звернула на величину виплачених сум окремим особам і потім перевірила їх реальність, на справжність підписів осіб, що одержали гроші, на дописані суми, перевірила наявність підчищень, неякісних оформлень доручень. Для перевірки справжності підписів я зіставляла їх підписи в різних відомостях. Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожен робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі суб'єкта господарювання на кінець дня з встановленим йому обслуговуючою установою банку (або самостійно визначеним) лімітом залишку готівки в касі, незалежно від того, здійснювалися в цей день касові операції (надходження і витрачання готівки) чи ні.
Я перевірила правильність підрахунку оборотів за прибутком і видатком у касових звітах, визначення залишків на кінець звітного періоду і перенесення їх з однієї сторінки на іншу та відповідність залишку з рахунка 30 "Каса" за звітом касира на кінець місяця залишку за рахунком 30 у Головній книзі.
Починаючи аудит операцій за рахунками в банках з"ясувала, які рахунки відкрито підприємством в установах банку, що його обслуговує. Під час проведення контролю операцій за рахунками коштів у банку провела зустрічні перевірки, а головне - ретельно перевірила взаємопов'язані первинні документи з однорідних операцій. Для цього зіставляла дані описів бухгалтерського обліку, товарно-транспортні документи, журнал реєстрації дорожніх листів тощо.
Вивчаючи факти надходження грошей на поточний рахунок в банку я перевірила правильність і повноту гарантування їх за виписками банку, бухгалтерськими регістрами і звітами касира.
Повноту банківських виписок встановлювала за їхньою нумерацією за сторінками і перенесенням залишку коштів на рахунку. Залишок коштів на кінець періоду в попередній виписці банку за рахунком має дорівнювати залишку коштів на початок періоду в наступній виписці.
Обов"язковою була перевірка правильності та обгрунтуваності перерахування коштів за товарно-матеріальні цінності, для чого порівнювала суми вказані в платіжних документах з даними виписки банку і записами на рахунку 63 або на рахунку 37.
Перевіркою порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій порушень не всновлено.
Отже, при перевірці дотримання норм з регулювання готівкового обігу та правильності ведення касових операцій встановлено наступне:
Суцільною перевіркою касової книги понадлімітних залишків готівки в касі не встановлено.
Перевіркою повноти оприбуткування готівки одержаної з каси банку, відповідності записів касової книги підприємства про суми, одержані з банку, здані в банк, даним банку порушень не встановлено.
Згідно Постанови Правління Національного банку України від 19.02.01р. № 72 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.03.01р. за № 237/5428 із змінами та доповненнями , Постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004р. витрачання готівки одержаної від виручки на виплати пов'язані з оплатою праці порушень не встановлено.
Перевіркою готівкових розрахунків з іншими підприємствами (приватними підприємцями) понад встановлену граничну суму (10,0 тис.грн.) не встановлено.
Порушень Постанови Національного Банку України "Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні" від 02.02.1995р. № 21 із змінами та п.2.15 Постанови правління НБУ від 19.02.2001р. № 72 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки або без повного звітування щодо раніше виданих коштів не

 
 

Цікаве

Загрузка...