WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

робочих інструкцій до банківських документів і розробка графіка документообороту
3 Групування операції здійснених грошовими коштами Організація ведення журнала-ордера №1 і побудова аналітичних таблиць до виписки із рахунку в банку до журналів-ордерів №2.
4 Аналітичний облік Організація ведення відомостей до журналів-ордерів
5 План виконання робіт по обліку грошових коштів Складання характеристик посад, індивідуальних графіків роботи, структурного графіка облікових робіт
1 2 3
6 Оперативний контроль за дотриманням касової дисципліни по операціях в банках Розробка плану контролю до дотримання дисципліни касових операцій і операцій на рахунках в банку
Гадаю при впровадженні призведе до покращення показників прибутку, оскільки він забезпечить всестороннє спостереження за даним обліком.
Також я розробила алгоритм порядку оформлення видаткового і прибуткового касових ордерів (рис.3.2). Я відокремила кожен етап, який проходять ордери і вислідкувала їх шляхи в разі виникнення конкретних ситуацій.
Також думаю, що варто забезпечити бухгалтерів фірми автоматизованими робочими місцями. Це б дало змогу їм виконувати свою ділянку роботи значно швидше і допомогло у вирішенні конкретних облікових завдань.
За наявності адекватного супроводу інформаційна система забезпечила б головному бухгалтеру можливість безперервного контролю за веденням облікових записів і складанням документів, тобто посилиться контроль за законністю та економічною ефективністю господарських операцій. Практичним результатом даного впровадження для фірми стане зменшення імовірності штрафу через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера.
Рис. 3.2. Алгоритм порядку оформлення прибуткового та видаткового касових ордерів
Впевнена, що даний алгоритм не тільки б спростив сам процес оформлення ордерів, а й в значніймірі слугував хорошою підказкою як касиру, так і особам, які вносять кошти чи отримують їх.
Ознайомившись з обов"язками головного бухгалтера фірми "Колоінвест" я зрозуміла, що до його функцій входить дуже великий об"єм роботи: контроль, планування, складання звітності тощо. Вважаю, що для однієї людини це занадто широке коло обов"язків, які до того ж вимагають підвищеної уваги і відповідальності. Для того, щоб полегшити роботу головного бухгалтера і вдосконалити процес планування грошових коштів я пропоную ввести в штат фірми нову посаду - бухгалтера по плануванню. Даний бухгалтер обчислював би можливі джерела надходження і витрачання грошових коштів. Головною метою розробки планів є синхронність надходжень і витрачань коштів, а також прискорення обороту грошей. На сьогодні більшість підприємств не планують рух грошових коштів, що призводить до постійної незбалансованості надходжень і витрачань коштів. Планування грошових коштів має багато переваг і плюсів. Зокрема не здійснюється "замороження" грошей; нераціонального розподілу нематеріальних витрат в часі, яке веде до їх нагромадження в окремих періодах без належної ув"язки з надходженнями коштів; пасивна політика по відношенню до боржників; ефективно використовуються тимчасово вільні кошти.
Чим краще організований бухгалтерський облік, тим легше здійснювати контроль за їх витрачанням, відкриваються шляхи їх економії та примноження. Саме тому, удосконалення обліку - це пряма дорога до успіху і прибутковості фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства.
3.4. Організаційні процедури проведення аудиту грошових коштів на ПВТФ "Колоінвест"
При перевірці я керувалася законодавством України у сфері бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, прийнятими в Україні міжнародними стандартами аудиту.
Перевірку здійснено відповідно до нормативів аудиту, що діють в Україні, згідно з якими я спланувала та провела аудиторську перевірку, з метою збирання достатніх доказів того, що фінансові звіти підприємства не містять суттєвих помилок. Перевірено інформацію, що підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу звітності. Процедури збору даних для оцінки достовірності та повноти звітності основані на вибірковому спостереженні і тому не виключають наявності деякого інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів.
Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувались фірмою, розглянуто принципи оцінки матеріальних статей балансу, застосовані керівництвом підприємства. Я вважаю, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для складання звіту.
При перевірці мною використовувались первинні документи, бухгалтерські регістри, фінансова і податкова звітність.
Оскільки при аудиторській перевірці проведення інвентаризації не належить до числа обов"язкових процедур, то я її не проводила.
Щоб повноцінно оцінити стан касових операцій я ознайомилася з нормативними документами, що регламентують порядок ведення касових операцій, збереження готівки в касі, та ознайомилася зі списком осіб, що несуть відповідальність за порушення цього порядку.
Для того, щоб аудиторську перевірку здійснити кращи чином я розробила програму аудиту касових операцій (табл. ). Програму я складала у вигляді програми процедур перевірки на суттєвість. Вона слугує переліком інструкцій, засобом контролю за виконанням роботи, записом використаних процедур, цілей аудиту, термінів проведення, вибором методів перевірки.
Програма аудиту - важлива частина робочої документації, вона відображає значну частку даних, які необхідні для винесення та підтвердження аудиторського висновку.
Таблиця
Програма аудиту касових операцій фірми "Колоінвест"

Етап перевірки Джерело інформації Необхідні аудиторські
процедури Методи
1 2 3 4 5
1. Оцінка
системи
документообороту касових операцій Звіт касира, Касова книга, первинні касові документи, Журнал реєстрації видаткових та прибуткових касових ордерів, Журнал реєстрації виданих доручень, авансові звіти, підтверджувальні
документи, пояснювальні записки 1. Перевірка касових ордерів за формою і змістом щодо встановлення недоброякісних документів та наявності на касових документах необхідних підписів.
2. Перевірка правильності кореспонденції рахунків, відображеної в касових документах.
3. Перевірка наявності всіх необхідних реквізитів.
4. Перевірка порядку ведення Касової книги і відповідності її оформлення
5. Звірка даних Журналу реєстрації касових ордерів із записами в Касовій книзі. Формальна,огляд,арифметичний підрахунок,логічна,звірка,звірка
однотипних
записів
2. Перевірка операцій з оприбуткування грошових коштів у касі Звіт касира, Касова книга, первинні касові документи, авансові звіти, виписки банку 1. Перевірка повноти і своєчасності оприбуткування готівки в касі фірми, шляхом звірки даних прибуткових ордерів із даними Касової книги, звіту касира, журналу прибуткових і видаткових

 
 

Цікаве

Загрузка...