WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

за собою збитки грошових коштів і мають бути врешті списані на збитки підприємства. На рахунку № 31 залишок на кожнимй даний момент часу має відповідати залишку грошей, зафіксованому у виписці банку по даному рахунку, тобто 31 "Рахунки в банках".
Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється за виписками банку, які є основою для запису операцій. Періодично банк видає власникам рахунків виписки з відповідного рахунка з копіями розрахункових операцій.
Виписка обов"язково подається на перше число кожного місяця. Вона перевіряється головним бухгалтером з точки зору відповідності її доданим документам; при цьому встановлюються чи всі записи належать до підпрємства власника рахунка.
Записи банку і підприємства мають бути ідентичними, але потрібно враховувати, що рахунок 31 є активним, а для банку ці рахунки є пасивними рахунками.
Тому на дебеті у Виписці банку показана сума, списана з рахунка підприємства, а на кредиті - зарахована на нього сума, відповідно сальдо у Виписці - на кредиті рахунка. За недопущенням помилок контроль здійснює головний бухгалтер.
Таблиця 3.3.
Облік грошових коштів у касі

Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Дт Кт
1 2 3 4
1
Одержано готівку в погашення:
- довгострокової заборгованості
301
16
- заборгованості від покупців в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг 301 36
- винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданих безвід-соткових позик 301 37
2 Одержано кошти з банку в касу 301 31
3 Отримано готівкою цільове фінансування з бюджету 301 48
4
Одержано в касу:- короткострокову позику банку 301 60
- кошти від наймачів і орендарів нежитлових приміщень 301 68
5 Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам 301 66
6 Одержано готівкою виручку від продажу товарів 301 70
7 Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів 15 301
8 Передано гроші з каси до банку 311 301
9 Зараховано на поточний рахунок виручку, здану касиром 31 301
10 Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику; видано в підзвіт; виплачено аліменти 37 301
11 Проведено передоплату за газети та журнали 39 301
12 Погашено -заборгованість перед постачальниками та підрядниками
63
301
13 -заборгованість перед фондами соціального страхування та Пенсійним фондом 65 301
14 Виплачено заробітну плату працівникам підприємства 66 301
15 Погашено готівкою заборгованість перед кредиторами 68 301
16 Оплачено готівкою витрати фірми 91-95, 97 301
Аналітичний облік ведеться касиром, що забезпечує реалізацію функції збереження майна власника. Найбільш достовірний аналітичний облік ведеться в звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху грошових коштів у касі (дод.З).
Надходження коштів на рахунок 311 має великий діапазон. Найбільша сума надходження - це виручка від реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, від реалізації інших активів. Видатками фірми з рахунку є платежі до бюджету, розрахунки по податках, Основні господарські операції, які здійснюються на рахунку фірми в банку можна викласти в формі наступної таблиці ( табл. 3.4.)
Таблиця 3.4.
Облік грошових коштів на рахунку в банку

Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дт Кт
1 2 3 4
1 Надходження від покупців і замовників виручки від реалізації продукції, робіт і послуг 311 361
2 Внесена з каси на рахунки банку готівка 311 30
3 Перераховані постачальниками різні суми, у зв"язку з перерахунками 311 631
4 Надійшли суми за висунуті претензії 311 374
5 Надійшли суми, одержані від органів соціального страхування, за перевищення відповідних перерахувань над відрахуваннями 311 65
6 Надійшли суми від окремих осіб в погашення заборгованості по відшкодуванню завданого збитку 311 375
7 Суми, що надійшли від дебіторів у погашення їх боргів (за виконавчими листами), у т.ч. надходження від орендарів орендної плати. 311 377
8 Зарахування доходів, що надійшли в рахунок майбутніх періодів (орендна плата) 311 69
9 Одержані короткострокові кредити банків 311 601
10 Зараховані на рахунки в банках кошти цільового фінансування та цільових надходжень 311 48
11 Погашена заборгованість перед постачальниками і підрядчиками 631 311
12 Перераховані платежі до бюджету (прибутковий податок, податок на додану вартість). 641 311
13 Погашення заборгованості з відрахування органам соціального страхування 652 311
14 Перераховані грошові кошти із им кредиторам (суми, утримані тз працівників на користь різних організацій і осіб, напр. аліменти) 68 311
15 Погашена заборгованість з короткострокової позики банку 60 311
16 Списані суми, використані на цільові заходи. 48 311
Отже, з цього розділу можна підсумувати, що найбільш достовірний аналітичний облік грошових коштів ведеться в звіті касира, де відображається кожна господарська операція з руху грошових коштів у касі. Основним джерелом поступлення коштів в касу є їх надходження у вигляді оплати покупців за отриману продукцію та надані послуги..
Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється за виписками банку, які є основою для запису операцій. На поточний рахунок найбільші суми коштів надходять у вигляді виручки від реалізації.
3.3. Удосконалення організації бухгалтерського обліку на фірмі
В дипломній роботі вже не вперше йде мова про визначальну роль організації бухгалтерського обліку грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства.
І тому проаналізувавши організацію обліку грошових коштів на фірмі я зрозуміла, що в "Колоінвест" до цього ставляться дуже відповідально.
Про це свідчать індивідуальні графіки роботи, застосування комп"ютерної форми ведення обліку, плани контролю за здійсненням касової і розрахункової дисципліни тощо. Дані заходи сприяють підвищенню відповідальності виконавців за доручену роботу, зменшенню витрат часу і врешті веде до підвищення якості та продуктивності праці.
Проте в мене виникли певні ідеї щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку взагалі і грошових коштів зокрема на фірмі "Колоінвест".
Нижче наведений (табл. 3.5.) проект організації обліку грошових коштів і оперативного економічного конролю за дотриманням касової та розрахункової дисципліни.
Таблиця 3.5.
Проект удосконалення організації обліку грошових коштів і оперативного економічного контролю за дотриманням дисципліни в проведенні касових операцій і операцій на рахунках в банку на ПВТ фірмі "Колоінвест"
№ Складова частина
проекту Зміст складової частини проекту
1 2 3
1 План документації касових операцій Складання робочих інструкцій до касових прибуткових і видаткових ордерів і розробка графіка документообороту
2 План документації по рахунках в банку Складання

 
 

Цікаве

Загрузка...