WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей в касі на наступне число та передає до бухгалтерії звіт касира. Звіт касира - це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і є відривним листком Касової книги з додатком прибуткових і видаткових касових документів. (дод.3)
Звіти касира перевіряється бухгалтером у наступному порядку:
- звіряється залишок на початок дня із залишком на кінець дня попереднього звіту;
- перевіряється достовірність записів (ідентичність записів у звіті і додатках);
- перевіряється правильність підрахованих підсумків з надходження і витрачання, залишку на кінець дня. Після перевірки звіту у графі "шифр кореспондуючого рахунку" записуються кореспондуючі рахунки, суми групуються за одним рахунком і проводяться записи в Журналі 1 і Відомості 1.1.
У кінці місяця бухгалтер збирає всі касові звіти з підшитими до них первинними документами за датами в зростаючому порядку та зшиває в окрему папку. Контроль за правильним веденням Касової книги здійснює головний бухгалтер "Колоінвест". Видаткові касові ордери оформлюються на підставі наступних документів (табл. 3.1. ).
Таблиця 3.1.
Документи, які є підставою для оформлення видаткових касових ордерів
№ Господарська операція Підстава Дт
1. Здавання готівкової виручки до банку Об'ява на внесення готівки 311
2 Видача під звіт на господарські потреби Наказ керівника підприємства 372
3 Видача під звіт на відрядження Наказ керівника підприємства, посвідчення на відрядження 372
4 Виплата заробітної плати, допомоги, матеріальної допомоги Платіжна (розрахунково-платіжна) відомість
661
Оплата праці,виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, стипендій, премій тощо проводиться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача.
Всі прибуткові та видаткові касові документи повинні бути заповнені відповідальними за це особами чітко та зрозуміло чорнилами, кульковою ручкою або за допомогою друкарської машинки чи принтера. Жодних підчисток, помарок або виправлень, хоча і оговорених, у цих документах не допускається. При цьому приймання та видача коштів за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання, крім випадків видачі коштів за платіжними та розрахунково-платіжними відомостями. Забороняється видавати прибуткові та видаткові документи особам, які вносять або одержують гроші.
Оперограму оформлення видаткового касового ордеру я навела далі (табл.3.2.)
Таблиця 3.2.
Оперограма оформлення видатковим касовим ордером видачі готівки з каси ПВТ фірми "Колоінвест"
№ п/п
Операція Виконавець
Директор Головний бухгалтер Заступник головного бхгалтера
Касир
1
1.
Розгляд заяви на видачу грошей і передача її бухгалтеру розрахункового відділу для одержання довідки про стан розрахунків із заявником або про обгрунтованість суми, вказаної у заяві.
2.
Оформлення візи на заяві. Засвідчення візи підписом. Передача з візою головному бухгалтерові.
3.
Розгляд довідки, візування суми видачі та передача заяви бухгалтерові розрахункового відділу для складання видаткового касового ордера
4.
Складання видаткового касового ордера і номера кореспондуючого рахунка.
5.
Запис видаткового касового ордера в журналі реєстрації видаткових касових ордерів і передача ордера з додатками головному бухгалтерові.
6.
Оформлення ордера підписом головного бухгалтера та передача його через працівника бухгалтерії директорові на підпис.
7.
Оформлення ордера підписом директора та передача його через того самого працівника головному бухгалтерові.
8.
Передача ордера через працівників бухгалтерії касирові.
9.
Перевірка дійсності підписів на ордері, правильності оформлення його та додатків.
10.
Перевірка посвідчення особи одержувача та доручення на право одержання. Прикріплення доручення до ордера
11.
Оформлення ордера розпискою одержувача із зазначенням дати і суми словами.
12.
Оформлення ордера підписом.
13.
Видача грошей одержувачу.
14.
Запис ордера в касову книгу.
Ця оперограма чітко вказує суть всіх потрібних для оформлення ордеру операцій, виконавців та їх обов"язки.
Отож, в цьому підрозділі мною були описані первинні документи, які використовуються фірмою "Колоінвест" для оформлення і підтвердження здійснених операції з грошовими коштами.
3.2. Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів.
Про рахунки 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банку" я розповіла в першому розділі роботи, тому зараз можу сказати те, що ПВТ фірма використовує лише такі субрахунки 301 "Каса в національній валюті" і 311 "Поточний рахунок в національній валюті".
За дебетом субрахунку 301 "Каса в національній валюті" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата (витрачання) готівки. Розрахунки з покупцями відбуваються в готівковій формі. І саме надходження грошових коштів від них є для фірми основним каналом надходження. Основні господарські операції, які здійснюються в касі фірми описані в табл.. 3.3.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій. Порядок здійснення та оформлення операції на ньому регулюється Правилами Національного Банку України. Оскільки фірмою в банку відкрито лише поточний рахунок в національній валюті, то, як уже згадувалося, використовується лише субрахунок 311.
При журнально-ордерній формі обліку операції на кредиті рахунка 311 відображаються у журналі-ордері № 2 - записи в ньому проводяться на підставі виписок банку з розрахункового рахунка і доданих до них первинних документів, після чого дані заносяться в Головну книгу, а на дебеті - у відомості №2. Так, як фірма використовує комп"ютерну техніку та відповідні програми - всі первинні документи разом з виписками банку заносяться до певних журналів, і на основі обробки їх даних отримують дані аналітичного та синтетичного обліку і в результаті - оборотну відомість із залишками та оборотами на рахункку № 31, підсумки якої потім у згрупованому вигляді автоматично переносяться за синтетичними рахунками до Головної книги.
Операції по рахунку 31 "Рахунки в банках" відображають на підставі перевірених виписок банку і грошових документів, доданих до них. Якщо у виписках банку виявляються операції, помилково проведені на рахунку № 31, то про помилки письмово сповіщають установу банку і вимагають їх виправлення. Помилки, допущені в операціях рахунка 31, треба своєчасно виявляти і слідкувати за їх обов"язковим і точним виправленням установою банку. Не виявлені або не виправлені помилки тягнуть

 
 

Цікаве

Загрузка...