WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

випадках, якщо документ, підписаний фахівцем, складений з порушенням законодавчих і нормативних вимог або відсутність такого документу потягла за собою застосування фінансових санкцій до підприємства то питання про відповідальність фахівця розглядається на засіданні колективу на чолі з керівником підприємства.
Інвентаризація на ПВТФ призначається наказом керівника, в якому зазначається дата проведення та склад інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційна комісія перевіряє наявність коштів готівки в касі шляхом повного перерахунку всіх готівкових коштів, наявних у касі. Під час проведення інвентаризації залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за Касовою книгою. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається лишком готівки в касі. [10] Так як підприємством у розрахунках застосовуються реєстратори розрахункових операцій, то наявна на місці проведення розрахунку готівка звіряється касиром із сумою, зазначеною у денному звіті реєстратора. Інвентаризацію готівки слід проводити раптово.
З метою класифікації активів і зобов'язань тривалість операційного циклу дорівнює одному календарному місяцю.
Визначення доходу від реалізації товарно-матеріальних цінностей проводиться на підставі виписаних розхідних накладних, де вказані роздрібні ціни. Визначення доходу віднадання послуг проводиться на підставі акту виконаних робіт або рахунка. Величину сумнівних боргів визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів після закінчення строку позовної давності підлягає списанню.
Податковий облік ведеться згідно із законодавством України. Податковий облік - це підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування і сплати податків, зборів і обов"язкових платежів. [37]
Управлінський облік пов'язує процес управління з обліковими процесами.. тому бухгалтер повинен правильно зрозуміти потреби керівників і сприяти їх задоволенню так само, як і покращувати техніку облікових розрахунків.
З метою реалізації функції управління облік організований таким чином, щоб у будь-який момент часу можна було визначити платоспроможність підприємства, відслідкувати залишки готівки, а також рух і напрями її використання. Облікова інформація необхідна управлінцям для:
? аналізу руху та напряму грошових коштів підприємства в попередніх періодах;
? визначення мінімальної необхідної потреби в грошових коштах для здійснення поточної господарської діяльності;
? коригування потоку платежів для зменшення максимальної і середньої потреби в грошових коштах;
? забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів;
? забезпечення прискорення оборотності грошових коштів;
? побудова ефективних систем контролю за рухом грошових коштів підприємства;
? мінімізація втрат грошових коштів від інфляції.
Загальними принципами організації управлінського обліку на ПВТФ "Колоінвест" є наступні:
" задоволення потреб персоналу різних рівнів управління в необхідній для прийняття рішень інформації;
" обґрунтованість по відношенню до кожного виробничого підрозділу, де виникають відносини типу "витрати - обсяг діяльності -прибуток";
" узагальнення інформації за центрами виникнення витрат, відповідальності та рентабельності;
" контроль за обсягами виробництва, власними витратами та прибутком кожного підрозділу базується на. використанні планів та кошторисів.
Отже, облікова політика - це не просто сукупність засобів ведення обліку обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, якам надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку, залежно від поставлених цілей. Тому облікову політику можна визначити як управління обліком, а у вузькому - як сукупність способів ведення обліку - вибір фірмою конкретної методики ведення обліку.
2.3. Організаційно-технологічні особливості ПВТФ "Колоінвест" та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку грошових коштів.
Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. За допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності може закупляти сировину, основні засоби, тим самим нарощувати обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо, розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням. Тому для того, щоб зрозуміти організацію бухгалтерського обліку на фірмі "Колоінвест" необхідно розглянути її організаційно-технологічні особливості.
Організацію обліку грошових коштів і розрахунків на ПВТ фірмі "Колоінвест" здійснює бухгалтерія на чолі із головним бухгалтером даного підприємства.
Кожен з працівників бухгалтерії має свої індивідуальні обов"язки і виконує доручену йому роботу. Бухгалтерія фірмі складається з 5 бухгалтерів. Структура організації бухгалтерської служби та основні функції бухгалтерії "Колоінвест" наведені в табиці 2.2
Якщо взяти в загальному, то даний відділ в свою чергу здійснює і оперативний контроль за здійсненням касової дисципліни - це систематичне спостереження за своєчасною здачею в банк касових надходжень і депонованої заробітної плати, шляхом дотримання ліміту витрачання готівки (наявних грошових коштів) із виручки і лімітів касових залишків, видачі цільових авансів підзвітним особам суворо в межах потреби і використання грошових коштів за призначенням.
Здійснення контролю за дотриманням розрахункової дисципліни - це систематичне спостереження за своєчасністю пред'явлення (подання) до оплати рахунків покупцям, оплати цих рахунків покупцями, дотримання строків оплати продукції заготівельними організаціями і рахунків постачальників, за своєчасністю розрахунків з бюджетом, органами соціального страхування, робітниками і службовцями, підзвітними особами, депонентами, квартиронаймачами та іншими дебіторами і кредиторами.
Такий контроль базується на щоденному перегляді виписок із рахунків в банку, об'яв банку про рахунки постачальників і інших документів, що надійшли до оплати, а також записів у реєстри бухгалтерського обліку. З цією метою складається план контролю за здійсненням касової і розрахункової дисципліни на фірмі. (табл.2.3.). В даній таблиці видно, що контроль за здійсненням касової і розрахункової дисципліни здійснюється у всіх напрямках з видачі і надходження коштів у даному підприємстві.
.
Таблиця 2.2.
Організація бухгалтерської служби на ПВТФ "Колоінвест"
Таблиця 2.3.
План контролю за здійсненням касової і розрахункової дисципліни
на ПВТ фірмі

 
 

Цікаве

Загрузка...