WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

схеми чи переліку робіт зі створення, перевірки, обробки документів, виконуваних кожним із підрозділів підприємства, а також усіма виконавцями із зазначенням взаємозв'язку і терміну виконання усіх робіт.
Документи складаються оперативними працівниками (касиром, завідувачем складу) і надходять зі сторони через канцелярію, де завідувач канцелярії їх обов"язково реєструє в Журналі реєстрації вхідної інформації (рахунки, акти, листи, повідомлення тощо). При надходженні документів до бухгалтерії вони перевіряються за формою, за змістом, арифметичсно. Перевірені документи проходять облікову реєстрацію. Процес обробки в бухгалтерії прийнятих від виконавців бухгалдокументів веключає три етапи: розцінка (таксування), групування, бухгалтерське проведення (проводка).
Фірма використовує журнально-ордерну форму обліку із застосуванням комп"ютерної техніки. Без достовірної, належним чином обробленої інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства є неможливим своєчасне прийняття ефективних управлінських рішень. Саме бухгалтерський облік є інструментом для одержання такої інформації. Облік надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об'єктивну інформацію. Але ефективне досягнення цієїцілі можливе тільки при комп'ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Створення і впровадження у практику ведення бухгалтерського обліку з допомогою електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки спричинило широке застосування комп'ютерної форми обліку. Даний метод ведення обліку базується на використанні принципів журнально-ордерної форм обліку. При цьому ведення обліку здійснюється автоматизовано з використанням розробленого програмного забезпечення. Журнально-ордерна форма заснована на використанні принципу оптимізації і накопичення даних первинних документів безпосередньо в регістрах аналітичного і синтетичного обліків відповідно до чинного Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
Суть комп'ютерної форми у тому, що на підставі введених даних автоматично робиться групування дебетових та кредитових оборотів за синтетичними і аналітичними рахунками, визначається сальдо, формуються відомості і звітність, роздруковуються різні первинні документи. Вихідна інформація подається у вигляді друкованих реєстрів за окремими рахунками бухгалтерського обліку. Особливістю даної форми є те, що вона не існує без конкретної комп"ютерної програми. [40] Інтеграція облікових даних та адаптація програмного забезпечення до потреб користувачів на ПВТ фірмі "Колоінвест" досягається шляхом використання таких комп"ютерних програми, як "1 С Бухгалтерія" та "1С Підприємство".
Комп"ютерна система обліку оперативно відображає основні процеси, пов"язані з отриманням різних зведених показників, які характеризують фінансово-господарську діяльність фірми. Тут інформація проходить єдиним каналом і використовується для будь-яких потреб управління. Комп'ютерна система бухгалтерського обліку забезпечує вирішення багатьох завдань через реєстрацію господарських фактів та обробки даних. Завдяки цій формі фірма має можливість накопичувати, аналізувати, інтерпретувати та надавати інформацію користувачам. Обробка даних при комп"ютерній формі веденя бухгалтерського обліку здійснюється в три етапи. Суть цих етапів можна викласти в таблиці (табл.2.1.), по якій можна зрозуміти технологію процесу обробки даних.
Таблиця 2.1.
Етапи обробки даних при застосуванні комп"ютерної форми ведення обліку на "Колоінвест"
№ Зміст етапу Вид робіт
1 Збір, реєстрація і обробка на комп"ютері облікових даних Початкові дані із документів заносяться до пам"яті комп"ютера і за допомогою комп"ютерних програм здійснюється групування та узагальнення
2 Формування на електронних носіях даних бухгалтерського обліку Відбувається формування бухпроводок в журналі реєстрації господарських операцій, структурі синтетичних та аналітичних рахунків. Здійснюється контроль процесу та обробка даних занесених у масиви облікових даних.
3 Виведення на запит користувача результатів за звітний період Отримуються результати у вигляді регістрів синтетичного обліку, аналітичних таблиць, довідок за даними рахунків бухоблку або відображенням на екрані потрібної інформації.
Отже можна побачити, що сучасна комп"ютерна форма ведення бухобліку полегшує роботу бухгалтерії фірми, тому що за рахунок одноразового ввведення даних забезпечується єдність інформаційної бази. На ПВТ фірмі "Колоінвест" програмне забезпечення дуже чітко розкриває інформацію, сформовану за даними бухгалтерського обліку. Використовуються електронні таблиці, які виконують рознесення проводок в регістри обліку та інше.При застосуванні автоматизованої системи вирішується проблема оперативності аналітичного обліку. Є можливість в межах одного синтетичного рахунку одержати кілька різних розрізів аналітики, які з різних сторін відображають первинну інформацію. В аналітичних рахунках інформація групується та узагальнюється в інтересах управління за певними ознаками. Тут значно підвищується інформаційна ємність системи рахунків та можливості більш детального та глибокого аналізу інформації.
Існує таке припущення, що впровадження цієї системи на підприємстві призводить до поступової відмови від аналітичного обліку та його заміни обліком більш елементарних первинних об'єктів. Але я з цим не погоджуюся, адже будь-яка ознака групування в рамках одного синтетичного рахунку стає основою системи аналітичних рахунків, і даних систем може бути безліч в залежності від потреб управління.
Можна зробити такий висновок, що комп'ютеризація обліку надає чимало переваг особливо для управлінського обліку, серед яких:
оперативне введення інформації, її обробка і формування вихідної інформації
безпосереднє забезпечення контролю інформації;
скорочення ручної праці, пов'язаної з розрахунками аналітичних показників і заповнення форм внутрішньої бух звітності;
значне вдосконалення самого процесу організації обліку та формування показників бухгалтерської звітності;
зменшення витрат часу на підготовку інформації.
Отже, застосування комп"ютерної системи обліку - це вдале рішення керівника, так як це поєднання професійних якостей і функцій користувача з інтелектуальними можливостями комп"ютерів, що дозволяє отримати неоюхідну для управління і оперативного контролю інформацію.
Для забезпечення точної та повної картини здійснюваних господарських операцій та їх результатів, головному бухгалтеру дозволено своїм розпорядженням затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку.
Фахівці різних відділів (збуту, транспорту, маркетингу) неухильно виконують вимоги працівників бухгалтерії щодо дотримання порядку оформлення первинних документів. За недостовірність відображення в них даних фахівці притягаються до відповідальності. У

 
 

Цікаве

Загрузка...