WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

так і роздрібною торгівлею. Здійснення розрахунків з покупцями відбувається через реєстратори розрахункових операцій, з обов"язковим видаванням чеку покупцю.
"Колоінвест" реалізує товари на договірній основі. Придбані товари зберігає на складах. За їх зберігання несе відповідальність завідувач складу.
Податковий облік ведеться згідно із чинним законодавством України.
Фірма користується банківськими кредитами на комерційній договірній основі. Плануванням діяльності і визначенням перспектив розвитку займається власник фірми, виходячм з попиту на продукцію, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку фірми, підвищення доходів.
Комерційною таємницею фірми є відомості пов"язані з виробництвом, технологічною інформацією, управління фінансами та іншою діяльністю фірми.
Дохід від реалізації товарно-матеріальних цінностей проводиться на підставі виписаних розхідних накладних, де вказані роздрібні ціни.
Джерелом формування фінансових результатів фірми є прибуток, амортизаційні відрахування, інші надходження.
Для оцінки фінансового стану фірмитреба знати, яким чином формуються її активи: за рахунок власних коштів чи за рахунок зовнішніх зобов"язань. Тому я вирішила визначити основні показники фінансового стану "Колоінвест".
Важливою аналітичною характеристикою фірми є її фінансова незалежність від зовнішніх позичкових джерел. Ця незалежність характеризується коефіцієнтом фінансової незалежності (автономності), який обчислюється за формулою (2.1)
(2.1.)
де ф.№1 - Баланс
Підклавши потрібні дані я отримала такі показники:
Отже, видно, що найменш залежною від зовнішніх джерел фірма була в 2003р., але в подальшому показник автономії знизився до 0,68. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан фірми [29]
Рентабельність дає уявлення про достатність чи недостатність прибутку порівняно з іншими окремими величинами, що впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність фірми.
Вимірювачем ефективності використання всіх активів фірми є коефіцієнт прибутковості активів - співвідношення чистого прибутку і середньої суми активів (2.2).
(2.2.)
де ф.№2 - Звіт про фінансові результати.
Проаналізувавши отримане, я роблю висновок, що з кожним роком гривня вкладена в актив приносить все більше прибутків і припускаю, що в 2006 р. ця тенденція збережеться.
Коефіцієнт грошової платоспроможності свідчить про здатність підприємства швидко мобілізувати свої активи і визначається так (2.3):
(2.3)
У період 2002-2005 років цей коефіцієнт дорівнював:
Зразу ж можна сказати, що здатність фірми швидко мобілізувати активи для погашення своїх зобов'язань поступово знижувалося. Показник 2002 року був дуже хорошим, та в 2005р. даний коефіцієнт мав вже значення нижче за нормативно-допустиме.
Ось така загальна характеристика ПВТФ "Колоінвест". Детальніше про формування облікової політики і організаційно-технологічні особливості фірми наведено в наступних підрозділах.
2.2. Формування облікової політики.
Бухгалтерський облік є важливим інформаційним для управління підприємстом і зовнішніх користувачів і повинен бути відповідним чином організований. Організація бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві передбачає розробку його облікової політики.
Згідно із ст.1 ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" [1] та п. 3 П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання і подання фінансової звітності.
Метою облікової політики є забезпечення одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, що є необхідною для всіх користувачів фінансової звітності, з ціллю прийняття відповідних рішень.
Облікова політика ПВТФ "Колоінвест" забезпечує дотримання принципів організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Основним призначеннням облікової політики є упорядкування облікового процесу на підприємстві, забезпечення методологічного і методичного відображення майна підприємства, господарських операцій і результатів його діяльності, надання бухобліку планомірності і цілеспрямованості, забезпечення ефективності бухобліку. Якщо в обліковій політиці відбулися зміни, то у примітках до фінансової звітності розкриваються причини і сутність змін. Але обов"язково вони повинні бути обгрунтовані і оформлені наказом керівника.
Подання інформації про облікову політику і її зміни у фінансовій звітності забезпечує можливість зіставлення фінансових звітів одного підприємства за різні звітні періоди.
На підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" [1], Положень (стандартів) бухгалтерського обліку керівником фірми був прийнятий Наказ про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику (дод. ). В цьому наказі розкрито методичні принципи побудови бухгалтерського обліку, техніка його ведення та складання фінансової та статистичної звітності, а також організація роботи бухгалтерської служби. При формуванні даного наказу були враховані принципи бухобліку та фінансової звітності, а саме: безперервності, нарахування і відповідності доходів і витрат, повного висвітлення.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві доручено бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером. Забезпечено безперервність відображення операцій і достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, завдяки раціональній організації документообороту.
Документи з моменту їх складання чи одержання від інших підприємств до передачі в архів на зберігання проходять певний шлях. Первинні документи містіть інформацію про факти господарського життя і ця інформація належним чином опрауцьовується, узагальнюється й накопичується з метою одержання підсумкових даних у балансі та звітності. Своєчасниц та якісний облік на фірмі забезпечується певним порядком організації складання і опрацюівання документів, а точніше документооборотом. Тобто, це порядок і шляхи руху документів з моменту їх складання чи надходження до часу здачі в архів.
На ПВТФ "Колоінвест" документооборот організовує головний бухгалтер. Технологія визначається основними етапами проходження документів: складання первинних документів і реєстрація тих, які надійшли від інших підприємств; їх облікова обробка і реєстація; передача документів на збереження до архіву. Для забезпечення раціонального руху документів, тобто визначення оптимальної кількості підрозділів і виконавців для проходження кожного первинного документа та строку його перебування у цих підрозділах розробляється графік документообороту. Графік затверджений керівником. Він оформлений у вигляді

 
 

Цікаве

Загрузка...