WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

Організація обліку і аудиту грошових коштів (ПВТФ “Колоінвест”) - Дипломна робота

організації бухгалтерського обліку грошових коштів в Україні, дозволяє зробити висновок, що на сьогодні нормативно-законодавча база щодо готівкового обігу, готівкових та безготівкових розрахунків в основному відповідає потребам підприємства.
На завершення розділу варто визначити основні його аспекти. Отже, в першому розділі я висвітлила суть грошових коштів і розрахунків, описала процедуру проведення аудиту грошових коштів, виділила основні завдання бухгалтерського обліку грошових коштів. Потрібно сказати, що правильна організація обліку грошових коштів дає можливість контролювати хід грошових операцій, а це в свою чергу посилює контроль за використанням грошових коштів, не допускає їх розтрату і веде до економії коштів підприємства
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Загальна характеристика ПВТФ "Колоінвест"
Коломийська приватна торгово-виробнича фірма "Колоінвест" створена в м.Коломия як приватне підприємство у відповідності до ЗаконуУкраїни "Про підприємства в Україні". Місцезнаходження фірми: Івано-Франківська область м. Коломия вул. Тараса Мельничука, 26.
Основним документом, на основі якого діє фірма є її Статут.(дод.Б) Фірма створена як приватне підприємство засноване на власні кошти засновника для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
Предметом діяльності фірми є: оптова і роздрібна торгівля; заснування закладів торгівлі та громадського харчування; будівництво баз відпочинку, готелів; випуск продукції народних промислів; надання побутових послуг населенню; перевезення вантажів власним транспортом.
Для забезпечення діяльності фірми за рахунок майна засновника, яке знаходилось на балансі ПВТ фірми "Колоінвест" було створено статутний фонд.
Фірма набула юридичної особи з моменту її реєстрації у виконкомі Коломийської Міської Ради народних депутатів.
"Колоінвест" має печатку, бланки зі своєю назвою та емблемою.Фірма користується у своїй діяльності чинним законодавством України, а в зовнішньо економічній діяльності - нормами міжнародного права, ратифікованого вищими органами державної влади України, положеннями міжнародних договорів та конвенцій, учасниками яких є Україна, а також Установчим договором та Статутом.
Згідно Статуту фірма "Колоінвест": здійснює на території України та інших держав угоди та юридичні дії з підприємствами, організаціями, громадськими і господарськими товариствами та окремими особами в т.ч. куплі-продажу, підряду, перевозки, страхування, комісії, зберігання, спільної діяльності; приймає участь у торгах, конкурсах, ярмарках, виставках; здає в найм необхідне для своєї рухоме та нерухоме майно; відкриває фірмові магазини і відділи в державних магазинах та інші заклади торгівлі; самостійно розпоряджається коштами для купівлі продукції виробничого і соціального призначення; встановлює ціни та тарифи і комісійні винагороди за свої послуги, роботи, продукцію; самостійно визначає і встановлює порядок найму та звільнення працівників, форми і системи оплати праці, розпорядок робочого дня, змінність роботи, визначає порядок надання вихідних днів і відпусток, приймає рішення про ведення обліку робочого часу; бере участь в реалізації соціально-економічних програм в т.ч. фінансує та організовує будівництво об'єктів соціально-побутового призначення.
Чистий прибуток фірми, який утворюється у відповідності з встановленим порядком після оплати видатків і інших обов'язкових платежів передбачених законодавством, залишається в розпорядженні засновника. За рішенням засновника частина прибутку може бути направлена на збільшення статутного фонду.
Управління фірмою здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.Власник фірми самостійно визначає структуру управління, встановлює штати і здійснює свої права по управлінню фірмою безпосередньо.
На протязі всього існування ПВТФ "Колоінвест" управління фірмою здійснює генеральний директор, який і є засновником фірми. В силу своєї компетенції генеральний директор без довіреностей діє від імені фірми, представляє її інтереси на підприємствах, установах і організаціях як на Україні так і за її межами; видає довіреності, відкриває в банках рахунки; самостійно укладає договори і контакти; приймає і звільняє працівників з роботи, а також вчиняє інші дії, необхідні для господарсько-фінансової роботи фірми.
Також до виключної компетенції генерального директора фірми, але вже як до засновника, належить: зміни та доповнення до Статуту фірми, зміна статутного фонду фірми, затвердження річного звіту і балансу, рахунку прибутків і збитків, прийняття рішень про створення філіалів і представництв - в компетенції лише керівника фірми.
Облікова політика фірми визначена генеральним директором фірми і викладена у наказі "Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику" (дод. Б ) В цьому наказі розкрито методичні принципи побудови бухгалтерського обліку, техніка його ведення та складання фінансової та статистичної звітності, а також організація роботи бухгалтерської служби. При формуванні даного наказу були враховані принципи бухобліку та фінансової звітності, а саме: безперервності, нарахування і відповідності доходів і витрат, повного висвітлення.
Фірма здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичний облік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві доручене бухгалтерській службі на чолі з головним бухгалтером. Бухгалтерський облік відображає господарські операції систематично і забезпечує суцільне і безперервне спостереження. На фірмі, починаючи з 31 грудня 2000р. застосовується План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо'язань і господарських операцій підприємства з урахуванням положень Інструкції, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.
Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. За допомогою грошових коштів підприємство в процесі своєї діяльності закуповує сировину, основні засоби, тим самим нарощуючи обсяги виробництва продукції (виконання робіт і надання послуг), що в наш час ринкової економіки дуже важливо. розраховуватись з працівниками по оплаті праці і т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням.
Фірма в своїй власності має два магазини. Вони також знаходять в м.Коломия і займаються роздрібною торгівлею товарів. Це продовольчі товари, побутова хімія, алкогольні напої, тютюнові вироби тощо. На території фірми знаходиться її магазин, який займається, як оптовою,

 
 

Цікаве

Загрузка...