WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

підприємству, подання фінансових звітів, які відповідають їхнім потребам, також відповідатиме більшості потреб інших користувачів фінансових звітів.
Відповідальність за складання і подання фінансових звітів підприємства в першу чергу несе керівництво підприємства. Керівництво також зацікавлене в інформації, яку містять фінансові звіти, хоча воно має доступ до додаткової управлінської та фінансової інформації, яка допомагає виконувати функції планування, прийняття рішень та контролю. Керівництво може визначати форму й зміст такої додаткової інформації, яка б задовольняла його власні потреби. Але відображення подібної інформації виходить за межі даної концептуальної основи. І все ж, фінансові звіти, що публікуються, базуються на інформації, яку використовує керівництво і яка стосується фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства.
Мета фінансових звітів
Метою фінансових звітів є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства, яка є корисною для широкого кола користувачів у прийнятті ними економічних рішень.
Фінансові звіти, складені з такою метою, відповідають загальним потребам більшості користувачів. Проте фінансові звіти не надають всієї інформації, яка може знадобитися користувачам при прийнятті ними економічних рішень, оскільки вони в основному відображають фінансові наслідки останніх подій і не обов'язково мають містити інформацію нефінансового характеру.
Фінансові звіти також демонструють результати управління, здійснюваного керівництвом, або підзвітність керівництва за довірені йому ресурси. Ті користувачі, котрі бажають оцінити управління або підзвітність керівництва, роблять це для прийняття економічних рішень; ці рішення, зокрема, можуть стосуватися продажу або збереження їх інвестицій у підприємство, нового призначення або заміни керівництва.
Фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані
Економічні рішення, що їх приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні. Власне, саме ця здатність визначає, наприклад, спроможність підприємства здійснювати виплату заробітної платні або розраховуватися з постачальниками, своєчасно сплачувати проценти, виплачувати позики або дивіденди. Користувачі отримують змогу краще оцінювати цю здатність генерувати грошові кошти чи їх еквіваленти, якщо вони мають у своєму розпорядженні інформацію, сфокусовану на фінансовому стані, результатах діяльності та змінах у фінансовому стані підприємства.
На фінансовий стан підприємства впливають економічні ресурси, які воно контролює, його фінансова структура, його ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватися до змін середовища, в якому воно функціонує. Інформація стосовно економічних ресурсів, які контролюються підприємством, і стосовно його здатності в минулому змінювати ці ресурси є корисною для визначення здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти у майбутньому. Інформація щодо фінансової структури є корисною при прогнозуванні майбутніх потреб у позиках, при визначенні розподілу майбутніх прибутків та потоків грошових коштів серед власників підприємства; вона також корисна і для визначення вірогідності залучення фінансів в майбутньому. Інформація щодо ліквідності та платоспроможності підприємства є корисною для прогнозування спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність стосується наявності грошових коштів у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов'язань даного періоду. Платоспроможність стосується наявності грошових коштів упродовж більшого періоду часу для вчасного виконання фінансових зобов'язань .
Інформація щодо результатів діяльності підприємства, зокрема його прибутковості, є необхідною для оцінки потенційних змін в економічних ресурсах, які воно ймовірно контролюватиме в майбутньому. В цьому плані важливою є інформація стосовно змінності результатів діяльності підприємства. Інформація щодо результатів діяльності підприємства є корисною при прогнозуванні здатності підприємства генерувати грошові кошти за рахунок існуючої бази ресурсів. Вона також корисна для формування думки про ефективність, з якою підприємство може використовувати додаткові ресурси.
Інформація, яка стосується змін у фінансовому стані підприємства, корисна для оцінки його інвестиційної, фінансової та операційної діяльності впродовж звітного періоду. Ця інформація корисна, оскільки вона служить користувачеві базою для оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти і визначає потреби підприємства у використан-ні цього руху грошових коштів. При складанні звіту про змі-ни у фінансовому стані кошти можна визначати по-різному, наприклад, як фінансові ресурси, робочий капітал, ліквідні активи або грошові кошти. У даній концептуальній основі не робиться спроба дати визначення поняттю кошти.
Інформація про фінансовий стан підприємства перш за все подається у балансі. Звіт про прибутки та збитки в першу чергу надає інформацію щодо результатів діяльності. Інформація стосовно змін фінансового стану підприємства подається у фінансових звітах у вигляді окремого звіту.
Складові частини фінансових звітів взаємозв'язані, оскільки вони відображають різні аспекти одних і тих же операцій або інших подій. І хоча кожний звіт надає інформацію, яка відрізняється від інших, жоден з них не може переслідувати тільки одну мету або надавати всю інформацію, необхідну для певних потреб користувачів. Наприклад, звіт про прибутки та збитки подає неповну картину результатів діяльності підприємства, якщо він розглядається окремо від балансу або звіту про зміни у фінансовому стані.
Висновки
З вищесказаного можна зробити наступні висновки:
Складання звітності є завершальним етапом облікового процесу. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Фінансова звітність являє собою звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів та містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Метою складання фінансової звітності є подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття ними рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінки якості управління та здатності своєчасно

 
 

Цікаве

Загрузка...