WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

надання основи для зменшення кількості альтернативних облікових підходів, дозволених МСБО;
в) допомагати національним органам з розробки стандартів у розробці національних стандартів;
г) допомагати особам, які складають фінансові звіти, використовувати МСБО і трактувати питання, які ще мають стати предметом МСБО;
д) допомагати аудиторам при складанні звіту щодо відповідності фінансових звітів МСБО;
е) надавати допомогу користувачам фінансових звітів у питаннях інтерпретації інформації, яка міститься в фінансових звітах, складених згідно з МСБО;
є) надавати інформацію тим, хто виявляє зацікавленість у діяльності КМСБО про його підходи у формулюванні МСБО.
Дана концептуальна основа не є МСБО і, відповідно, не визначає стандарти для певної оцінки або розкриття інформації. Ніщо у цій концептуальній основі не спростовує жоден конкретний МСБО.
Рада КМСБО визнає, що в окремих випадках можливі суперечності між концептуальною основою та окремим МСБО. В разі наявності такої суперечності, вимоги МСБО є домінуючими і переважують вимоги концептуальної основи. Але, оскільки Рада КМСБО керуватиметься концептуальною основою при розробці майбутніх і при перегляді існуючих стандартів, кількість випадків виникнення суперечності між концептуальною основою та МСБО буде з часом зменшуватися.
Час від часу дана концептуальна основа буде переглядатися на основі досвіду Ради в роботі з нею.
Сфера застосування
Ця концептуальна основа охоплює:
а) мету фінансових звітів;
б) якісні характеристики, які визначають корисність інформації, наведеної у фінансових звітах;
в) визначення, визнання та оцінку елементів, з яких складаються фінансові звіти;
г)концепції капіталу та збереження капіталу.
Ця концептуальна основа стосується фінансових звітів загального призначення (надалі - "фінансові звіти"), включаючи консолідовані фінансові звіти. Такі фінансові звіти складаються й подаються принаймні щорічно і мають за мету забезпечити загальні інформаційні потреби широкого кола користувачів. Деякі з цих користувачів можуть наполягати на отриманні додаткової інформації (крім тієї, що наведена у фінансових звітах) і мають право її отримати. Але багато користувачів повинні покладатися на фінансові звіти як на основне джерело фінансової інформації, а значить, такі фінансові звіти мають складатися і надаватися з огляду на їх потреби. Фінансові звіти спеціального призначення, наприклад проспекти емісії та розрахунки, складені з метою оподаткування, виходять за межі сфери дії даної концептуальної основи. Однак ця концептуальна основа може бути використана при складанні таких фінансових звітів спеціального призначення у випадках, коли цього дозволяють вимоги.
Фінансові звіти є складовою частиною фінансової звітності. Повний набір фінансових звітів, як правило, містить баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни у фінансовому стані підприємства (який може складатися у різних формах, наприклад у вигляді звіту про рух грошових коштів або ж фондів), а також ті примітки та інші звіти і пояснення, які є невід'ємною частиною фінансових звітів. Вони також можуть містити додаткові таблиці та інформацію, що базується на таких звітах або випливає з них і має вивчатися разом з такими звітами. Ці таблиці або додаткова інформація можуть стосуватися, наприклад, фінансової інформації щодо промислових або географічних сегментів чи містити розкриття впливу зміни цін. Проте фінансові звіти не включають такі документи, як звіт директорів, звіти голови, дискусії та аналіз керівництва й аналогічні документи, які можуть входити до складу фінансового або річного звіту.
Дана концептуальна основа розповсюджується на фінансові звіти всіх торговельних, промислових та комерційних підприємств, що звітують, незалежно від їхньої форми власності. Підприємством, що звітує, є підприємство, яке має користувачів, котрі використовують фінансові звіти як основне джерело фінансової інформації про це підприємство.
Користувачі фінансової інформації та їх інформаційні потреби
Користувачами фінансових звітів є існуючі та потенційні інвестори, працівники, позикодавці, постачальники та інші торгові кредитори, замовники, уряд та урядові установи і громадськість. Вони використовують фінансові звіти для задоволення певних різноманітних потреб у фінансовій інформації. Такі потреби, зокрема, мають:
А. Інвестори. Особи, які дають венчурний капітал, та їх консультанти, стурбовані ризиком, притаманним інвестиціям і доходам від цих інвестицій, їм потрібна інформація, яка допомагає визначити, що необхідно робити: купувати, утримувати або продавати. Акціонери також зацікавлені в інформації, що дозволяє їм оцінити спроможність підприємства сплачувати дивіденди.
Б. Працівники. Працівники і групи їх представників, зацікавлені в інформації щодо стабільності та прибутковості роботодавців. Вони також зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм оцінити здатність підприємства забезпечувати оплату праці, пенсію та зайнятість.
В. Позикодавці. Позикодавці зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм визначити, чи будуть їхні позики та відсотки з суми позик сплачені своєчасно.
Г. Постачальники та інші торгові кредитори. Постачальники та інші торгові кредитори зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм визначити, чи будуть вчасно сплачені заборговані їм суми. Ймовірно, що торгові кредитори будуть цікавитися підприємством протягом більш короткого проміжку часу порівняно з позикодавцями, якщо тільки вони не залежать від існування підприємства як головного клієнта.
Д. Клієнти. Клієнти виявляють інтерес до інформації щодо безперервності діяльності підприємства, особливо у випадках, коли вони мають довгострокові угоди з підприємством або залежать від нього.
Е. Уряди та урядові установи. Уряди та урядові установи зацікавлені у розміщенні ресурсів, а значить, і у діяльності підприємства. Інформація їм також потрібна для того, щоб регулювати діяльність підприємств, визначати податкову політику і як основа статистичних даних про національний дохід та інших даних.
Є. Громадськість. Підприємства впливають на членів суспільства різним чином. Наприклад, підприємства можуть здійснювати суттєвий внесок у місцеву економіку різними шляхами, в тому числі шляхом забезпечення зайнятості і здійснення патронажу серед місцевих постачальників. Фінансові звіти можуть допомогти громадськості через надання інформації щодо останніх тенденцій і досягнень у добробуті підприємства та обсягів його діяльності.
Хоча фінансові звіти не спроможні задовольнити інформаційні потреби всіх цих користувачів, існує ряд потреб, які є спільними для всіх користувачів інформації. Оскільки інвестори є постачальниками венчурного капіталу

 
 

Цікаве

Загрузка...