WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

Бухгалтерська фінансова звітність та її удосконалення в процесі переходу до Міжнародних стандартів бухобліку - Курсова робота

фінансових звітах, має бути нейтральною, тобто вільною від упередженості. Фінансові звіти не є нейтральними, якщо в результаті відбору або викладу інформації вони впливають на прийняття рішення або па судження з метою досягнення заздалегідь визначеного результату.
Обачність
Особи, які складають фінансові звіти, повинні враховувати невизначеність, яка неминуче супроводжує багато подій та обставин, таких як погашення сумнівної дебіторської заборгованості, ймовірний строк корисної експлуатації машин та обладнання і кількість можливих претензій щодо гарантії. Такі невизначеності визнаються шляхом розкриття їх характеру й масштабів, а також шляхом дотримання обачності при складанні фінансових звітів. Обачність - це дотримання певної обережності при формуванні судження, необхідного при оцінці за умов непевності, таким чином, іцоб активи або дохід не були завищені, а зобов'язання чи витрати - занижені. Проте дотримання обачності не дозволяє, наприклад, створювати приховані резерви або надмірне забезпечення, навмисне занижувати активи або дохід чи навмисне завищувати зобов'язання або витрати, оскільки в такому разі фінансові звіти не будуть нейтральними, а значить, і достовірними.
Повнота
Щоб бути достовірною, інформація у фінансових звітах має бути повною в межах суттєвості та витрат, пов'язаних з її отриманням. В результаті упущень інформація може бути хибною або оманливою, а значить недостовірною та недостатньо доречною.
Зіставність
Користувачі повинні мати змогу порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди для того, щоб визначати тенденції у його фінансовому стані та результатах діяльності. Користувачі також повинні мати змогу порівнювати фінансові звіти різних підприємств, щоб оцінити їх відносний фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані. Таким чином, вимір та відображення фінансового впливу подібних операцій та інших подій має виконуватися послідовно в межах підприємства в різні проміжки часу, а підхід повинен бути послідовним для різних підприємств.
Важливою передумовою забезпечення якісної характеристики зіставпості є падання користувачам інформації щодо облікової політики, якою керується підприємство при складанні фінансових звітів, будь-яких змін у цій політиці та впливу таких змін. Користувачі мають бути спроможні визначати відмінні риси різних облікових політик щодо схожих операцій та інших подій, які використовуються одним і тим же підприємством за різні проміжки часу та різними підприємствами. Дотримання МСБО, разом із розкриттям облікової політики, якої дотримується підприємство, допомагає досягти зіставності .
Необхідність в зіставності не треба плутати з простою уніфікацією, і вона не повинна стати перешкодою для впровадження більш досконалих стандартів бухгалтерського обліку. Підприємству недоцільно надалі застосовувати облік операцій та інших подій, якщо прийнята політика суперечить якісним характеристикам доречності та достовірності. Для підприємства також було б недоцільно залишати свою облікову політику без змін у разі існування більш доречних і достовірних альтернатив.
Оскільки користувачі бажають із часом порівнювати фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства, важливо, аби фінансові звіти відображали відповідну інформацію за попередні періоди.
3. Концептуальна основа удосконалення бухгалтерської фінансової звітності в процесі переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО)
Фінансові звіти складаються багатьма підприємствами і надаються зовнішнім користувачам у багатьох країнах світу. І хоча такі фінансові звіти можуть виглядати однаково, вони відрізняються один від одного, оскільки кожна країна має свої соціальні, економічні та законодавчі особливості. Крім того, при встановленні національних вимог беруться до уваги потреби різних користувачів фінансових звітів.
Це розмаїття обставин призвело до використання різних визначень елементів фінансових звітів, наприклад таких, як активи, зобов'язання, власний капітал, дохід та витрати. Вони також спричинили використання різних критеріїв визнання статей фінансових звітів та різних баз оцінки. Це також вплинуло на обсяг фінансових звітів і розкриття інформації.
КМСБО прагне звузити ці відмінності шляхом гармонізації регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку та процедур, пов'язаних зі складанням і поданням фінансових звітів. Він вважає, що подальшої гармонізації найкраще можна досягти шляхом концентрації уваги на фінансових звітах, які складаються з метою надання інформації, корисної для прийняття економічних рішень .
Рада КМСБО вважає, що фінансові звіти, складені з такою метою, відповідають загальним вимогам більшості користувачів. А пояснюється це тим, що майже всі користувачі приймають економічні рішення, наприклад, з метою:
а) визначитися, коли купувати, утримувати або ж продавати інвестиції в капітал;
б) оцінити управління та підзвітність керівництва;
в) оцінити спроможність підприємства сплачувати заробітну плату та надавати інші виплати своїм працівникам;
г) оцінити забезпеченість сум, позичених підприємству;
д) визначити податкову політику;
е) визначити суми прибутку та суму дивідендів, що підлягають розподілу;
є) підготувати та використовувати статистику національного доходу
ж) регулювати діяльність підприємства.
Проте Рада визнає, що уряди можуть, зокрема, визначати відмінні або додаткові вимоги з огляду на свої власні цілі. Але такі вимоги не повинні впливати на фінансові звіти, які друкуються для інших користувачів у разі, якщо вони не відповідають їхнім потребам.
Фінансові звіти у своїй більшості складаються відповідно до моделі бухгалтерського обліку, яка базується на очікуваному відшкодуванні історичної собівартості та на концепції збереження номінального фінансового капіталу. Інші моделі й концепції можуть виявитися більш відповідними меті надання інформації, корисної для прийняття економічних рішень, проте консенсусу щодо змін нині не досягнуто. Дана концептуальна основа була розроблена з метою використання в умовах існування різних моделей бухгалтерського обліку та концепцій капіталу і його збереження.
Мета та статус
Дана концептуальна основа містить виклад концепцій, на яких грунтується складання і подання фінансових звітів зовнішнім користувачам. Метою даної концептуальної основи є:
а) допомагати Раді КМСБО в розробці майбутніх Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та в перегляді існуючих Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
б) допомагати Раді КМСБО в подальшій гармонізації положень, стандартів бухгалтерського обліку та процедур, пов'язаних з поданням фінансових звітів шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...