WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Контрольна робота

Облік власного капіталу - Контрольна робота

(поточному періоді), ведеться на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)": 441 "Прибуток нерозподілений" або 442 "Непокриті збитки" (списання здійснюють за рішенням уповноваженого органу за рахунок відповідних джерел: нерозподіленого прибутку, резервного чи додаткового капіталу, а в окремих випадках - статутного капіталу). Розподіл прибутку в відображається на субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".
По кредиту рахунка відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету - сума непокритого збитку та використання прибутку.
Оскільки на рахунку 44 може бути як кредитове, так і дебетове сальдо, у Балансі може бути відображений як додатний (нерозподілений прибуток), так і від'ємний (непокритий збиток) показник.
Сума нерозподіленого прибутку зменшується за рахунок нарахованих дивідендів та відрахувань до резервного капіталу.
При цьому сума непокритих збитків вираховується при визначенні підсумку власного капіталу (тобто зменшує розмір власного капіталу товариства).
Облік нерозподілених прибутків здійснюється на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії, наказів тощо.
2.2.5.
Акціонерне товариство може розміщувати акції серед акціонерів, а потім викуповувати їх. Такі акції іноді називають "казначейськими", або резервними. Викуп акцій у резерв товариства не означає скорочення числа випущених акцій, а впливає тільки на кількість акцій в обігу.
Викуплені власні акції - це прості або привілейовані акції, що були продані, а потім викуплені емітентом (акціонерним товариством, що їх випустило) та не були повторно випущені ним в обіг або анульовані.
Вилучений капітал відображає фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Суми вилученого капіталу відображають вартість акцій власної емісії, які на даний моментне розміщені серед акціонерів. Показник вилученого капіталу має від'ємне значення та вираховується при визначенні величини власного капіталу підприємства.
Вилучений капітал показує, що цей капітал належить підприємству, але не закріплений за конкретною фізичною особою (акціонером). Вилучений капітал повинен бути або перепроданий, або анульований.
Облік вилученого капіталу здійснюється на рахунку 45 "Вилучений капітал" у випадках:
" викупу власних акцій (часток) у акціонерів (учасників) з метою їх перепродажу;
" анулювання акцій (часток) (зменшення статутного капіталу).
Рахунок 45 ніколи не має кредитового сальдо. По дебету рахунка 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його акціонерів (учасників), по кредиту - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).
Облік вилученого капіталу ведеться на підставі платіжних доручень, ВКО, ПКО, виписок банку, довідок бухгалтерії тощо.
Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.
Викуплені акції не є активом. З точки зору бухгалтерського обліку викуп акцій у резерв означає одночасно і зменшення капіталу власників компанії, і скорочення її активів, у той час як випуск акцій означає збільшення і того, й іншого.
Викуп повністю оплачених акцій в акціонерів самим акціонерним товариством відображається записом:
Дебет 451 "Вилучені акції"
Кредит 672 "Розрахунки за іншими виплатами"
(викуп акцій - за аналітичними рахунками в розрізі відповідних акціонерів)
Розрахунок з акціонерами, які продали належні їм акції товариству, здійснюється в порядку, визначеному укладеними з ними угодами.
Здійснення розрахунку за викуплені товариством акції власного випуску відображається записом:
Дебет 672 "Розрахунки за іншими виплатами"
(викуп акцій - за аналітичними рахунками в розрізі відповідних акціонерів)
Кредит 30 "Каса"
Кредит 31 "Рахунки в банках"
Формування і зміни статутного капіталу товариства в бухгалтерському обліку відображається наступними записами:
Д-т 46 "Неоплачений капітал"
К-т 40 "Статутний капітал"
Д-т 10 "Основні засоби",
20 "Виробничі запаси"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
К-т 46 "Неоплачений капітал"
Д-т 46 "Неоплачений капітал"
К-т 40 "Статутний капітал",
441 "Прибуток нерозподілений"
46 "Неоплачений капітал"
Операції, пов'язані з оплатою учаснику належної йому частки, на рахунках бухгалтерського обліку відображаються наступним чином:
Д-т 40 "Статутний капітал"
672 "Розрахунки за іншими виплатами"
К-т 672 "Розрахунки за іншими виплатами"
10 "Основні засоби"
20 "Виробничі запаси"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
Д-т 441 "Прибуток нерозподілений"
К-т 672 "Розрахунки за іншими виплатами"
Д-т 672 "Розрахунки за іншими виплатами"
К-т 30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
Д-т 40 "Статутний капітал"
672 "Розрахунки за іншими виплатами"
К-т 672 "Розрахунки за іншими виплатами"
443 "Прибуток, використаний у
звітному періоді"
Для обліку вилученого капіталу акціонерних підприємств призначений рахунок 45 "Вилучений капітал".
По дебету рахунку 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників. Оплата одержаних акцій може здійснюватися грошовими коштами, векселями та з позикових рахунків. По кредиту відображаються вартість анульованих або перепроданих акцій (часток). Якщо акції анульовані, то на цю суму зменшується статутний капітал, при перепродажу - показується зменшення вилученого капіталу та збільшення відповідних активів. При реалізації акцій своїм акціонерам заборгованість може відображатися на рахунку 46 "Неоплачений капітал".
Викуп акцій у акціонерів відображається наступними проводками:
Д-т pax. 451 (вилучені акції), К-т pax. 30 "Каса" - на номінальну вартість викуплених акцій.
Реалізація викуплених акцій відображається наступним чином:
Д-т 30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
К-т 451 "Вилучені акції"
Д-т 30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
К-т 421 "Емісійний дохід"
Анулювання викуплених акцій в бухгалтерському обліку відображається наступним чином:
Д-т 40 "Статутний капітал"
К-т 451 "Вилучені акції"
Д-т 30 "Каса"
К-т 451 "Вилучені акції"

 
 

Цікаве

Загрузка...