WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Контрольна робота

Облік власного капіталу - Контрольна робота

банку, довідок бухгалтерії, наказів тощо.
2.2.2.
Додатковий капітал складається із емісійного доходу та іншого додаткового капіталу.
Облік додаткового вкладеного капіталу здійснюється на відповідних субрахунках рахунка 42 "Додатковий капітал". По кредиту рахунка 42 відображається збільшення додаткового капіталу, по дебету - його зменшення.
Облік додаткового капіталу здійснюється на підставі актів приймання-передачі основних засобів, довідок бухгалтерії, накладних, виписок банку, наказів, установчого договору, рішень зборів акціонерів.
Розміщення акцій товариства не завжди відбувається за номінальною вартістю. Особливо це характерно для розміщення акцій другого і наступних випусків, коли акціонерне товариство вже продемонструвало результати своєї господарської діяльності і його акції отримали ринкову вартість. Ринкова ціна акцій товариства відбиває рівень оцінки інвесторами привабливості інвестицій у власний капітал конкретного товариства. Безумовно вплив інформації про діяльність товариства може бути як позитивним, так і негативним. Відповідно ринкова вартість акцій може коливатися і бути як вищою від номінальної вартості, так і нижчою.
На жаль, у сучасному українському законодавстві можливість неефективного господарювання акціонерних товариств не передбачена взагалі. Таким чином, із двох можливих відхилень ринкової вартості акцій від їх номінальноївартості передбачена тільки додатна різниця, яка називається емісійним доходом.
Емісійний дохід - це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість.
Таким чином, при підписці на акції за ціною, вищою за номінальну облік розрахунків, після реєстрації статутного капіталу буде мати додаткове відображення різниці між номінальною вартістю розміщених акцій та ціною їх придбання акціонерами.
Облік емісійного доходу здійснюється на субрахунку 421 "Емісійний дохід".
Сума емісійного доходу (згідно з договорами із засновниками (передплатниками), відображається записом:
Дебет 46 "Неоплачений капітал"
Кредит 421 "Емісійний дохід"
Інший додатковий капітал відображає суму дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
Облік іншого додаткового вкладеного капіталу здійснюється на відповідних субрахунках рахунка 42 "Додатковий капітал".
2.2.3.
Резервний капітал відображає суму резервів (за рахунок яких покриваються непередбачені витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації товариства, виплачуються дивіденди за привілейованими акціями (в акціонерних товариствах) тощо), створених за рахунок чистого прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства (Закон України "Про господарські товариства") або установчих документів.
Акціонерне товариство повинне створити резервний (страховий) капітал у розмірі, передбаченому його установчими документами, але не менше 25 % від розміру статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу визначається установчими документами товариства в розмірі не менше ніж 5 % прибутку після сплати податку на прибуток.
Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного згідно з діючим законодавством та засновницькими документами за рахунок нерозподіленого прибутку, використовується рахунок 43 "Резервний капітал".
Рахунок пасивний, за кредитом відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунка кредитове і відображає залишок резервів (резервного капіталу) на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.
Облік резервного капіталу здійснюється на підставі довідок бухгалтерії, виписок банку, наказів, установчого договору, рішень зборів акціонерів.
Сума відрахування від прибутку в установленому розмірі на створення (поповнення) резервного капіталу відображається записом:
Дебет 441 "Прибуток нерозподілений", або 443
Кредит 43 "Резервний капітал"
Основними напрямками використання резервного капіталу є:
а) покриття збитків звітного періоду, не покритих нерозподіленим прибутком;
б) виплата дивідендів по привілейованих акціях у разі нестачі нерозподіленого прибутку.
Сума коштів резервного капіталу, спрямована на покриття збитків звітного періоду, відображається записом:
Дебет 43 "Резервний капітал"
Кредит 442 "Непокриті збитки"
Сума коштів резервного капіталу, використана на виплату дивідендів за привілейованими акціями, відображається записом:
Дебет 43 "Резервний капітал"
Кредит 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
2.2.4.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) відображає суму прибутку, яка реінвестована у підприємство, або суму непокритого збитку.
Нерозподілений прибуток є складовою частиною власного капіталу, тобто це прибуток, одержаний в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, який залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу (тобто зменшений на суму прибутків, використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток).
Іншими словами, нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку товариства, не виплачена у вигляді дивідендів його акціонерам.
Нерозподілений прибуток поділяється на асигновану й неасигновану частини:
" асигнована частина (або її ще називають авторизований нерозподілений прибуток) має певне цільове призначення (наприклад, для фінансування розвитку компанії, проведення цільових програм тощо);
" неасигнована частина (неавторизований нерозподілений прибуток) не має конкретного призначення.
Головні принципи розподілу чистого прибутку товариства закріплені його статутом. Фактично розподіл здійснюється відповідно до поточної та стратегічної політики, що визначається Спостережною радою і затверджується загальними зборами акціонерів товариства. Як правило, одна частина прибутку використовується на виплату дивідендів, а друга - на розширення та оновлення виробництва, фінансові інвестиції, придбання нерухомості, створення та поповнення резервних фондів товариства, соціальні програми та преміювання працівників товариства тощо.
Облік нерозподілених прибутків та/або (залежно від результатів господарської діяльності) непокритих збитків, а також суми прибутку поточного та минулого років, що використаний у звітному році

 
 

Цікаве

Загрузка...